Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Uddannelsesudvalget )

Mødeoversigt: Børne- og Uddannelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2018 - 30-06-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

10/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

54.

 Godkendelse af dagsorden

55.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget

56.

 Budgetopfølgning Familieafdelingen 2018 pr. 9. marts 2018

57.

 Orientering om uddannelse af brugerbestyrelser i dagtilbud og skoler

58.

 Status på skolerenoveringsprojekt

59.

 Litteratur- og læsefestival for børn

60.

 Ansøgning om tilskud til Børnemusikfestival 2018

61.

 Valg af et udvalgsmedlem til styregruppen for "åben skole"

62.

 Udpegning af medlemmer til § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse (FGU)

63.

 Genoptagelse vedr. dialogmøder om budget 2019

64.

 Bestilling af offentlig bustransport for 2019

Lukket punkt

65.

 Klager over afslag på dispensationsansøgninger ift. valg af tandlæge

66.

 Meddelelser til/fra formanden

67.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

68.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

69.

 Årshjul med sagslister for Børne- og Uddannelsesudvalget

    Til top