Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Uddannelsesudvalget )

Mødeoversigt: Børne- og Uddannelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

11/6 11/6

  Maj

14/5 14/5

  April

9/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

61.

 Godkendelse af dagsorden

62.

 Orientering om ændring af folkeskoleloven - justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortelse af skoleugens længde, valgperiode m.v.

63.

 Orientering om anvisningsregler for Dagtilbudsområdet

64.

 Budgetopfølgning 30. april 2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget

65.

 Budget til FGU

66.

 Beslutning om afvikling af aktiviteter i Uddannelsescenter Odsherred som effekt af oprettelsen af FGU (Forberedende Grunduddannelse)

67.

 Justering af retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen

68.

 Henvendelse om sag på dagsordenen i Børne- og Uddannelsesudvalget om efterværn, FGU og status på arbejdet med Sverigesmodellen

69.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

70.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

71.

 Meddelelser til/fra formanden

72.

 Børne- og Uddannelsesudvalgets årshjul

73.

 Underskriftsside

Lukket punkt

74.

 Orientering om spørgsmål fra udvalgsmedlem vedrørende PPR og folkeskolernes visitation

Lukket punkt

75.

 Klage over afgørelse om betalt buskort

76.

 Godkendelse af dagsorden

77.

 Beslutning om klassedeling på Nykøbing Skole

Gå til toppen af siden 
Punkter

76.

 Godkendelse af dagsorden

77.

 Beslutning om klassedeling på Nykøbing Skole

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Ressourcetildeling folkeskoler i Odsherred kommune skoleåret 2019-2020

52.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget

53.

 Budgetdialogmøder - Børne og Uddannelsesudvalget

54.

 Litteratur- og Læsefestival for børn og unge 2019

55.

 Forslag til principper for ny struktur for specialundervisningsområdet inden udsendelse i høring

56.

 Henvendelse om sag på Børne- og Uddannelsesudvalgets dagsorden om flygtninge og indvandrere i Odsherred Kommunes dagtilbud

57.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

58.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

59.

 Meddelelser til/fra formanden

60.

 Børne- og Uddannelsesudvalgets årshjul

61.

 Underskriftsside

62.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

63.

 Beslutning om undervisningstidens længde i indskolingen fra kommende skoleår

Gå til toppen af siden 
Punkter

62.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

63.

 Beslutning om undervisningstidens længde i indskolingen fra kommende skoleår

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

35.

 Godkendelse af dagsorden

36.

 Orientering om forberedelse af ny skolestruktur

37.

 Orientering om status på sygefravær og vikardækning i folkeskolerne i Odsherred Kommune

38.

 Orientering om brug af to-voksen ordning i folkeskolerne i Odsherred Kommune

39.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget

40.

 Overførsel af budget til Økonomiudvalget fra Børne- og Uddannelsesudvalget

41.

 Temadrøftelse af specialområdet

42.

 Beslutning om mulighed for anvendelse af § 16b i folkeskolerne i Odsherred

43.

 Beslutning om nedlæggelse af modtageklasserne og udlægning af funktionen på de almene folkeskoler

44.

 Udvalgets stillingtagen til anmodning fra Vig og Højby

45.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

46.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

47.

 Meddelelser til/fra formanden

48.

 Børne- og Uddannelsesudvalgets årshjul

49.

 Underskriftsside

    Til top