Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Uddannelsesudvalget )

Mødeoversigt: Børne- og Uddannelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2018 - 30-06-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

12/6

  Maj

15/5

  April

10/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

85.

 Godkendelse af dagsorden

86.

 Orientering om arbejdet med handleplan for folkeskolerne

87.

 Orientering om elevtalsprognose fra 2013 og antal skolestartere de sidste 5 år fra 2013 til 2018

88.

 Orientering om evaluering af "Den bedste Start"

89.

 Ny dagtilbudslov og Odsherredmodel for styrkede læreplaner

90.

 Evaluering af skolestruktur i Odsherred Kommune - stillingtagen til hvilke(n) modeller der skal sendes i høring (genoptaget)

91.

 Med byen som læringsrum

92.

 Nye tiltag for visiteret borgerbefordring

93.

 Drøftelse af budget 2019 efter gennemført dialogmøder i maj 2018

94.

 Kvaliteten af dagsordenen

95.

 Meddelelser til/fra formanden

96.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

97.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

98.

 Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget - juni 2018

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

70.

 Godkendelse af dagsorden

71.

 Orientering om årsregnskab 2017 - Børne- og Uddannelsesudvalget

72.

 Orientering - Præsentation af Børnesundhed - Sundheds- og tandpleje og Spædbarnsteam

73.

 Orientering om decisionsskrivelse for områder med statsrefusioner vedr. årsregnskab 2016

74.

 Orientering om ressourcetildelinger til folkeskoler i 2018-2019

75.

 Orientering om uddannelsesforløb for pædagoger

76.

 Orientering om prognose for elevtal ved Sydskolen og Nordskolen de næste 5 skoleår

77.

 Orientering - Overblik over indsatser på 0-5 årsområdet

78.

 Beslutning - Evaluering af skolestruktur i Odsherred Kommune - opsamling fra dialogfasen

79.

 Beslutning - Input til temaer til Byrådets temamøder

80.

 Beslutning - Kvaliteten af dagsordenen

81.

 Meddelelser til/fra formanden

82.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

83.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

84.

 Årshjul med sagslister for Børne- og Uddannelsesudvalget

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

54.

 Godkendelse af dagsorden

55.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget

56.

 Budgetopfølgning Familieafdelingen 2018 pr. 9. marts 2018

57.

 Orientering om uddannelse af brugerbestyrelser i dagtilbud og skoler

58.

 Status på skolerenoveringsprojekt

59.

 Litteratur- og læsefestival for børn

60.

 Ansøgning om tilskud til Børnemusikfestival 2018

61.

 Valg af et udvalgsmedlem til styregruppen for "åben skole"

62.

 Udpegning af medlemmer til § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse (FGU)

63.

 Genoptagelse vedr. dialogmøder om budget 2019

64.

 Bestilling af offentlig bustransport for 2019

Lukket punkt

65.

 Klager over afslag på dispensationsansøgninger ift. valg af tandlæge

66.

 Meddelelser til/fra formanden

67.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

68.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

69.

 Årshjul med sagslister for Børne- og Uddannelsesudvalget

    Til top