Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Uddannelsesudvalget )

Mødeoversigt: Børne- og Uddannelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2018 - 31-12-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

13/11

  Oktober

9/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

140.

 Godkendelse af dagsorden

141.

 Orientering og præsentation af PPR i Odsherred

142.

 Orientering om forberedelse af ny skolestruktur

143.

 Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

144.

 Takster 2019 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune

145.

 Status på skolerenovering - Sydskolen Asnæs

146.

 Status på skolerenovering - Nordskolen Grundtvigsvej

147.

 Ressourcetildelinger 2019 til dagtilbud samt stillingtagen til særtildelinger til 3 små dagtilbud

148.

 Forretningsorden for Børne- og Uddannelsesudvalget

149.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

150.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

151.

 Meddelelser til/fra formanden

152.

 Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2019

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

124.

 Godkendelse af dagsorden

125.

 Afsluttende dialog om projekt En god start

126.

 Status på skolerenoveringer i 2018

127.

 Orientering om forberedelse af ny skolestruktur

128.

 Beskrivelse af udfordringer og retningslinjer for befordring af skoleelever

129.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Børne- og Uddannelsesudvalget

130.

 Børnedemokratirådet frem mod 2020

131.

 GENOPTAGELSE af sagen vedr. ferieplaner for eleverne i skoleåret 2019-2020 og 2020-2021 - efter gennemført høring

132.

 Deltagelse i midtvejsseminar i KL-partnerskabet om udvikling af kvalitetet i dagtilbud

133.

 Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020 inkl. godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til Rammeaftalen

134.

 Afledte konsekvenser af dagtilbudsloven i Odsherred Kommune

135.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

136.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

137.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

138.

 Meddelelser til/fra formanden

139.

 Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2019

    Til top