Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Uddannelsesudvalget )

Mødeoversigt: Børne- og Uddannelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2017 - 31-12-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

13/12 5/12 4/12

  November

7/11

  Oktober

10/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

179.

 Godkendelse af dagsorden

180.

 Oplæg til ny skolestruktur i Odsherred Kommune

Gå til toppen af siden 
Punkter

166.

 Godkendelse af dagsorden

167.

 Budgetopfølgning Familieafdelingen 2017 pr. 31.10.2017

168.

 Orientering om skoletilbud, der tilbydes elever på Herrestrup Skole og Videnscenter

169.

 Kompetencedækning af natur og teknologi-faget

170.

 Orientering om tovholderfunktion vedr. udsatte børn

171.

 Evaluering af skolestrukturen

172.

 Kvalitetsrapport for folkeskolerne - 2016/17

173.

 Status på IT-strategi på skoleområdet

174.

 Fornyet samarbejdsaftale med NVPRO om drift af Odsherred Naturskole

175.

 Genoptagelse - Vedr. bygningsanalyse af skoleafdelingerne herunder prioritering, udmøntning og frigivelse af midler

176.

 Meddelelser til/fra formanden

177.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

178.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Konstatering af udvalgssammensætningen

3.

 Valg af formand

4.

 Valg af næstformand

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

155.

 Godkendelse af dagsorden

156.

 Orientering om operationelle handleplaner på skoleafdelingerne

157.

 Orientering om børnetal 2018 i dagtilbud og ressourcetildeling samt stillingtagen til særtildelinger i 2018

158.

 Takster 2018 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

159.

 Takster 2018 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune

160.

 Genoptagelse - SSP organisering og plan for kriminalitetsforebyggelse

161.

 Undersøgelse af forældres til- og fravalg af folkeskoler/friskoler i Odsherred

162.

 Fælles overgangspædagogik med børneperspektiv for dagtilbud og skoler

163.

 Meddelelser til/fra formanden

164.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

165.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

142.

 Godkendelse af dagsorden

143.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 - Børne- og Uddannelsesudvalget

144.

 Budgetopfølgning Familieafdelingen 2017 pr. 31. august

145.

 Valg af ungdomsuddannelse

146.

 Status på Herning Model

147.

 Procesplan for kvalitetsrapport for folkeskolerne

148.

 Orientering om elevtal i folkeskoler og friskoler

149.

 Ny lovgivning om sprogvurdering af toårige

150.

 Genoptagelse - Omlægning af indsatserne på Nordstjernen 2017

151.

 Ansøgning om 100 års jubilæumsgave

152.

 Meddelelser til/fra formanden

153.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

154.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

    Til top