Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Uddannelsesudvalget )

Mødeoversigt: Børne- og Uddannelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2018 - 31-03-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

6/2

  Januar

16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Godkendelse af dagsorden

20.

 UTA Strategien og UTA II anbefalingerne

21.

 Uddannelsesregnskab 2017

22.

 Orientering om politikker på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

23.

 Orientering om situationen på Solbakken

24.

 Orientering om handleplan for folkeskolerne

25.

 Orientering om børnetal og ressourcetildelinger 2018 til dagtilbud

26.

 Orientering om elevtal og ressourcetildeling til folkeskolerne 2017-2018

27.

 Status for skolerenoveringsprojekt

28.

 Plan for kriminalitetsforebyggende undervisning ved Ung i Odsherred

29.

 Orientering vedr. Børne- og Ungdomstandplejen

30.

 Skolebestyrelsesvalg og valg af formænd til valgbestyrelserne

31.

 Anmodning om 3 ugers ferielukket i SFO´en ved Herrestrup Skole

32.

 Temaanalyse af skoleområdet udarbejdet af KL

33.

 Forretningsorden for Børne- og Uddannelsesudvalget

34.

 Deltagelse af elever i Scandinavian Innovation Award - tilskud til rejseudgifter

35.

 Procesplan for skolestruktur i Odsherred Kommune

36.

 Oplæg til ny skolestruktur - GENOPTAGELSE

37.

 Meddelelser til/fra formanden

38.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

39.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

40.

 Årshjul og sagslister for Børne- og Uddannelsesudvalget

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

5.

 Godkendelse af dagsorden

6.

 Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område

7.

 Introduktion til arbejdsgange og procedurer for udvalgets arbejde

8.

 Forretningsorden for Børne- og Uddannelsesudvalget

9.

 Børne- og Uddannelsesudvalgets mødekalender 2018

10.

 Forslag om besøgsrunde for fagudvalget

11.

 Oplæg til ny skolestruktur

12.

 Procesplan for skolestruktur i Odsherred Kommune

13.

 Elevinddragelse og demokrati

14.

 Meddelelser til/fra formanden

15.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

16.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

17.

 Årshjul 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Lukket punkt

18.

 Klage over afslag på ansøgning om bevilling af buskort

    Til top