Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Uddannelsesudvalget )

Mødeoversigt: Børne- og Uddannelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-07-2020 - 30-09-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

11/8 11/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

82.

 Godkendelse af dagsorden

83.

 Tema om SFO-området

84.

 Tema om arbejdet på Herrestrup Skole

85.

 Orientering om status på anvendelse af flygtningemidler første halvår 2020

86.

 Orientering om samarbejdet mellem Odsherred Kommune og EUC Nordvestsjælland

87.

 Budget 2021-2024 til prioritering

88.

 Godkende høringsmateriale om forslag til ny struktur på specialområdet

89.

 Beslutning om fordeling af pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020

90.

 Beslutning om udmøntning af pulje til øget normering på dagtilbudsområdet

91.

 Rammeforsøg med udskolingslinje eud 8/9

92.

 Genoptaget - Bygningsrokade 2020 (efter høring)

93.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

94.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

95.

 Meddelelser til/fra formanden

96.

 Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget

97.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

98.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

99.

 Orientering om antallet af to-sprogselever på Nykøbing Skole

    Til top