Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01-07-2018 - 30-09-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

11/9 4/9

  August

14/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

127.

 Temamøde - Præsentation af og rundvisning på ARGO

128.

 Godkendelse af dagsorden

129.

 Fælles løsning for bortskaffelse af madaffald via ARGO

130.

 Budget og takster for renovationen 2019

131.

 Forslag til spildevandsplan 2019-2022

132.

 Vinter- og renholdelsesregulativ samt serviceniveau for snerydning og glatførebekæmpelse

133.

 Regnvandshåndtering i Bjergesø

134.

 Anmodning om lokalplan for boligområdet "Fri og Fro", Egebjerg

135.

 Anmodning om lokalplan for andelsboligfællesskab, Næsholmvej 4, Asnæs

136.

 Kvaliteten af dagsordenen

137.

 Prioritere pulje til offentlighedens adgang til strande og natur

138.

 Orientering om årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

139.

 Orientering om "Giv et praj"

140.

 Orientering om Lokalt naturråd Vestsjælland

141.

 Meddelelser til og fra formanden

142.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

143.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

Gå til toppen af siden 
Punkter

125.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

126.

 Genudbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder 2018 - 2022

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

107.

 Godkendelse af dagsorden

108.

 Budget 2019-2022

109.

 Grundvandsredegørelse 2018 - Kommuneplantillægnr. 3 til Kommuneplan 2017-2029

110.

 Midlertidig anvendelse af ferieboliger ved Gundestrup Havn til boligformål

111.

 Prioritering af trafiksikkerhedspulje 2018

112.

 Forslag til projekt Lokalplan til Hotellejligheder i Nykøbing Sj. havn

113.

 Kvaliteten af dagsordenen

114.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

115.

 Orientering - ændret administration af tilsyn og lejeaftaler for gadearealer i Algade i Nykøbing Sj.

116.

 Orientering - reparation af cykel- og gangstier 2018

117.

 Orientering - status på indsats om forbedret rensning af spildevand i det åbne land

118.

 Orientering - indskærpelser på miljøområdet i 2017

119.

 Orientering - renovering af offentlige toiletter

120.

 Orientering - servicevejvisning på almindelige veje - ny håndbog

121.

 Orientering - genudbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder 2018-2022

122.

 Meddelelser til og fra formanden

123.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

124.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

    Til top