Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2018 - 31-12-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

13/11

  Oktober

23/10 9/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

173.

 Temamøde - Introduktion og drøftelse af kommuneplantillæg "Grønt danmarkskort"

174.

 Godkendelse af dagsorden

175.

 Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

176.

 Mulighed for ubemandet genbrugsstation

177.

 Status og prioritering af lokalplaner

178.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

179.

 Orientering - CO2-regnskab 2017 og CO2-handleplan 2018

180.

 Orientering - afgørelser fra andre instanser mv.

181.

 Meddelelser til og fra formanden

182.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

183.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

164.

 Godkendelse af dagsorden

165.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

166.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

167.

 Orientering - Afgørelser fra andre instanser mv.

168.

 Orientering - Spillehaller i Nykøbing Sj.

169.

 Meddelelser til og fra formanden

170.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

171.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

Lukket punkt

172.

 Genoptaget - Genudbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder 2018 - 2022

Gå til toppen af siden 
Punkter

146.

 Temamøde - Introduktion til havnenes helhedsplaner

147.

 Godkendelse af dagsorden

148.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

149.

 Genoptaget - Prioritere pulje til offentlighedens adgang til strande og natur

150.

 Genoptaget - Cykelsti Nykøbing - Egebjerg, etape 2

151.

 Genoptaget - Prioritere projekter på Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen

152.

 Nedlæggelse af § 14 forbud, Havnevej 28, Nykøbing Sj. havn

153.

 Anmodning om lokalplan for boligbebyggelse rammeområdet 10B15, Asnæs

154.

 Anmodning om lokalplan for Vig Bakke

155.

 Anmodning om lokalplan for Kongeengen Nykøbing Sj.

156.

 Anmodning om at nedlægge bolig pga. Nettos ønske om at udvide i Nykøbing Sj.

157.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

158.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

159.

 Orientering - Afgørelser fra andre instanser mv.

160.

 Orientering - Spillehaller i Nykøbing Sj.

161.

 Meddelelser til og fra formanden

162.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

163.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

    Til top