Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2018 - 30-06-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

12/6 7/6

  Maj

15/5

  April

10/4 10/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

121.

 Godkendelse af dagsorden

122.

 Meddelelser fra/til formanden

123.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

124.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

125.

 Orientering om status på halbyggeri

126.

 Årshjul for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 2018

127.

 Ansøgning om tilskud til arrangement ved åbning af Borren i Højby

128.

 Overblik over billardaktiviteter i Odsherred

129.

 Beslutning om ændring af fremlejeaftale med NVPRO og indgåelse af ny fremlejeaftale med Anneberg Efterskole

130.

 Nye tiltag for visiteret borgerbefordring

131.

 Budget 2019

132.

 Kvaliteten af dagsordenen

Gå til toppen af siden 
Punkter

121.

 Godkendelse af dagsorden

122.

 Prioritering af forslag fra bruttoliste til den videre budgetproces

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

97.

 Godkendelse af dagsorden

98.

 Meddelelser fra/til formanden

99.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

100.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

101.

 Opsamling fra budgetdialogmøder - bruttoliste over indkomne budgetønsker 2019

102.

 Halbyggeri - status

103.

 Årshjul for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 2018

104.

 Budget 2019 - Ansøgning fra fodboldklubberne i Odsherred om anlæg af kunstgræsbaner/forbedrede faciliteter

105.

 Budget 2019 - Ansøgning fra Odsherred Rideklub om anlægstilskud til Odsherred Hestekulturcenter

106.

 Budget 2019 - Kondensproblemer i Kongehallen

107.

 Drøftelse af Kulturministerens Talentindsats for Kunstarterne i forhold til budget 2019

108.

 Budgetønske 2019 - Geovision, afløser for Geokids

109.

 Ansøgning om godkendelse af lokaletilskud til Nykøbing Sj. Bokseklub

110.

 Årsregnskab 2017 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

111.

 Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2018/19

112.

 Status på Biblioteket i Hørve

113.

 Beslutning om Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets deltagelse i Kulturmødet på Mors 2018

114.

 Proces for arbejdet med en Kulturpolitik/Strategi

115.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets introduktionsmøde 21. juni 2018 i Nykøbing/Rørvig området

116.

 Input til temaer til Byrådets temamøder

117.

 Kvaliteten af dagsordenen

118.

 Dialogmøde med Folkeoplysningssamrådet

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

55.

 Budgetdialogmøde med institutioner på udvalgets område 2019

56.

 Godkendelse af dagsorden

57.

 Meddelelser fra/til formanden

58.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

59.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

60.

 Halbyggeri - status

61.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

62.

 Årshjul for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 2018

63.

 Orientering om og drøftelse af spørgsmål vedrørende kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

64.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kultur- og Brandingpulje 2018 - oversigt over indkomne ansøgninger til 1. ansøgningsrunde

65.

 Ansøgning om tilskud til Alsangs-arrangement

66.

 Ansøgning om tilskud til at gennemføre produktion og opførelse af operaen Carmen som vandreforestilling i Nykøbing Sj.

67.

 Ansøgning om tilskud til Nykøbing/Rørvig Jazzfestival 2018

68.

 Ansøgning om støtte til Open Orchestra for børn og unge

69.

 Ansøgning om tilskud til picnickoncert

70.

 Ansøgning om tilskud til Børnemusikfestival 2018

71.

 Ansøgning om tilskud til musikfestival

72.

 Ansøgning om tilskud til sommerkoncert i Egebjerg

73.

 Ansøgning om tilskud til Rørvig Byfest

74.

 Ansøgning om tilskud til "Senses of Cities" - et børneteaterprojekt i byrummet

75.

 Ansøgning om tilskud til Litteratur- og læsefestival for børn og unge i Odsherred 2018

76.

 Ansøgning om tilskud til novellekonkurrence

77.

 Ansøgning om tilskud til formidlingsprojekt for børn og unge omkring 3 kunstudstillinger i Huset i Asnæs i 2018

78.

 Ansøgning om tilskud til kunstbog: Kvindelige kunstnere i Odsherred og Nordvestsjælland

79.

 Ansøgning om tilskud til kunstprojekt på Idrætsefterskolen Klintsøgaard

80.

 Ansøgning om tilskud til etablering af erindringsakademiet Huskeklubben på Malergården

81.

 Ansøgning om tilskud til Kulturnat i Asnæs

82.

 Ansøgning om tilskud til samarbejdsprojekt med Radio Odsherred

83.

 Ansøgning om tilskud til åben hus arrangement i kapel og kirkegård på det nedlagte psykiatrihospital i Annebergparken

84.

 Ansøgning om tilskud til Geopark-udstilling

85.

 Ansøgning om tilskud til "Odden sætter sejl"

86.

 Ansøgning fra Ulvsborg Historiske Værksted om tilskud til aktiviteter i sommerferien

87.

 Ansøgning om tilskud til grejbank

88.

 Ansøgning om tilskud til deltagelse i festival i Moskva

89.

 Ansøgning om tilskud til DM i håndbold for U14 piger og drenge

90.

 Ansøgning om tilskud til afholdelse af ridestævnet D4 HorseShow

91.

 Ansøgning om godkendelse af lokaletilskud til Nykøbing Sj. Bokseklub

92.

 Valg af udvalgsmedlem til styregruppen for "Åben skole"

93.

 Godkendelse af Odsherred Teaters regnskab for 2017

94.

 Bestilling af offentlig bustransport for 2019

95.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

96.

 Ansøgning om tilskud til Kunstnernetværket i Odsherred

Gå til toppen af siden 
Punkter

95.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

96.

 Ansøgning om tilskud til Kunstnernetværket i Odsherred

    Til top