Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2020 - 30-06-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

12/5

  April

14/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

80.

 Godkendelse af dagsorden

81.

 Meddelelser fra/til formanden

82.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

83.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

84.

 Orientering om arbejdet med fremtidig museumslokalitet i Odsherred

85.

 Tiltag for at afhjælpe COVID19 konsekvenser på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

86.

 Beslutning om hjælp til aftenskolerne i forbindelse med Corona-krisen

87.

 Budget 2021-2024 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

88.

 Bygningsrokade 2020 - Høringssag

89.

 Godkendelse af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kultur - og fritidsstrategi 2020-2025

90.

 Årshjul for Kultur - og Folkeoplysningsudvalget 2020

91.

 Underskriftsside

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

48.

 Godkendelse af dagsorden

49.

 Meddelelser fra/til formanden

50.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

51.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

52.

 Godkende udkast til Egnsteateraftale med Odsherred Teater 2021-2024

53.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kultur- og Brandingpulje 2020 - oversigt over indkomne ansøgninger til 1. ansøgningsrunde

54.

 Ansøgning om tilskud til Nykøbing/Rørvig Jazzfestival 2020

55.

 Ansøgning om tilskud til picnickoncert

56.

 Ansøgning om tilskud til klassiske koncerter

57.

 Ansøgning om tilskud til opstart af projekt og udarbejdelse af projektmateriale

58.

 Ansøgning om tilskud til udstillingen "Heimat" i Pakhuset

59.

 Ansøgning om tilskud til skulpturbål som Sct. Hansbål på strandengen ved Annbergparken

60.

 Ansøgning om tilskud til kunstnersammenslutningen Stokrosebandens udstilling 2020

61.

 Ansøgning om tilskud til udstilling fra projekt "Maskinemaskine" på Psykiatrimuseet.

62.

 Ansøgning om tilskud til udstillingsprojektet "Galskaben"

63.

 Ansøgning om tilskud til åbning af Aksens Have

64.

 Ansøgning fra Ulvsborg Historiske Værksted om tilskud til aktiviteter i forår og sommer 2020

65.

 Ansøgning om tilskud til indkøb og ophængning af julestjerner

66.

 Ansøgning om tilskud til jubilæumsarrangementer

67.

 Ansøgning om tilskud til projektet "Jeg er jo ung indeni" - en interaktiv dansekoncert

68.

 Ansøgning om tilskud til foredrag

69.

 Ansøgning om tilskud til UNESCO Geopark Bjerg Grand Prix 2020

70.

 Opsamling fra temadag om halområdet den 29. februar 2020

71.

 Orientering vedr. mulig opsætning af kameraer i idrætsfaciliteter - genoptages

72.

 Godkendelse af samarbejdsaftale mellem WannaSport og Odsherred Kommune vedr. udlejning af ikke udnyttede idrætsfaciliteter

73.

 Opfølgning på temamøde om budget 2021- 2022 for Kultur- og folkeoplysningsudvalgets område

74.

 Budgetopfølgning 2020 - KOF

75.

 Godkendelse af Odsherred Teaters regnskab for 2019

76.

 Godkendelse af lokaleudgifter - Odsherred Agility

77.

 FK Odsherred - ansøgning om godkendelse af lokaleudgifter ift. bevilling af lokaletilskud

78.

 Årshjul for Kultur - og Folkeoplysningsudvalget 2020

79.

 Underskriftsside

    Til top