Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-07-2018 - 30-09-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

11/9

  August

14/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

150.

 Godkendelse af dagsorden

151.

 Meddelelser fra/til formanden

152.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

153.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

154.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kultur- og Brandingpulje 2018 - oversigt over indkomne ansøgninger til 2. ansøgningsrunde

155.

 Ansøgning om tilskud til Odsherred Rideklubs 50-års jubilæumsarrangement

156.

 Ansøgning fra Sjællands Odde Bådelaug om tilskud til en ny maritime mast

157.

 Ansøgning fra Kunst i Odsherred om tilskud til Kunst og Kulturfestival

158.

 Ansøgning fra Nykøbing Handel og Erhverv om tilskud til kunstprojekt

159.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj Psykiatriske Museum om tilskud til foredrag

160.

 Ansøgning fra Teater Borderline om tilskud til projektet "Den største drøm"

161.

 Ansøgning fra Huset i Asnæs om tilskud til aktiviteter i forbindelse med 45-års fødselsdag

162.

 Ansøgning fra Vallekilde Højskole om tilskud til litteraturfestivalen Litt Talk 2019

163.

 Ansøgning fra Vig Familieby om tilskud til juleevent i Vig Torvehal

164.

 Ansøgning fra Nykøbing/Rørvig Jazz Festival om tilskud til vinterjazzfestival

165.

 Ansøgning fra Fonden Ulvsborg Historiske Værksted til aktiviteter i efterårdsferien

166.

 Ansøgning fra Musikforeningen Drauget og spillestedet Pottegården om underskudsgaranti til 2 familekoncerter i efterårdsferien

167.

 Overblik over billardaktiviteter i Odsherred

168.

 Årshjul for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 2018

169.

 Kvaliteten af dagsordenen

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

133.

 Temamøde om Åben skole i Odsherred og kriminalitetsforebyggende undervisning

134.

 Godkendelse af dagsorden

135.

 Meddelelser fra/til formanden

136.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

137.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

138.

 Orientering om status på halbyggeri

139.

 Ansøgning om tilskud til anlæg af Rørvig Idrætspark

140.

 Budget 2019 endelig prioritering af Kultur- og Folkeoplysningsudvalget ønsker til drifts- og anlægsbudgettet 2019 - 22

141.

 Ansøgning om godkendelse af lokaletilskud til foreningen Rørvig Helårsbadere

142.

 Orientering om og tilkendegivelse af forlængelse af Kulturaftale med 1 år 2015-18+19

143.

 Status på Borgerservice på biblioteket

144.

 Status vedrørende boldbane bag Solvognen og drøftelse af finansiering af udgift i forbindelse med vanding af banen

145.

 Henvendelse om fodboldbanen til Højby IF - Placering af ansvar

146.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets og Folkeoplysningssamrådets fælles møde med de folkeoplysende foreninger 2018

147.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets introduktionsmøde 20. september 2018 i Asnæs

148.

 Årshjul for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 2018

149.

 Kvaliteten af dagsordenen

    Til top