Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2018 - 31-12-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

13/11

  Oktober

9/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

184.

 Temamøde om kulturpolitik og opstart proces for udarbejdelse af en ny kulturpolitik/strategi

185.

 Godkendelse af dagsorden

186.

 Meddelelser fra/til formanden

187.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

188.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

189.

 Evaluering af Kunstnernetværk i Vibehus

190.

 Orientering om Udbud af Kulturområdet (idræts- og tennisanlæg) 2019-22

191.

 Beslutning om indgåelse af driftsaftale med Den selvejende institution Herrestrup Klubhus

192.

 Forberedende drøftelse af dialogmøde med Folkeoplysningssamrådet den 19. november 2018

193.

 Årshjul for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 2018

194.

 Takster - Budget 2019 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

195.

 Kultur- og Brandingpuljen 2018 - disponering af restbeløb

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

170.

 Godkendelse af dagsorden

171.

 Meddelelser fra/til formanden

172.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

173.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

174.

 Årshjul for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 2018

175.

 Evaluering af dialogmøder ml. kultur - og folkeoplysningsudvalget og kulturaktører 2018

176.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

177.

 Overblik over billardaktiviteter i Odsherred

178.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

179.

 Revision af Folkeoplysningspolitikken 2018

180.

 Proces for arbejdet med kulturstrategi 2018/2019

Lukket punkt

181.

 Uddeling af Fødevarepris 2018

Lukket punkt

182.

 Uddeling af Odsherred Kommunes Kulturpris 2018

Lukket punkt

183.

 Uddeling af Ingrid Britta Christensens kunstnerlegat for unge 2018

    Til top