Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

14/5

  April

9/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

69.

 Godkendelse af dagsorden

70.

 Meddelelser fra/til formanden

71.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

72.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

73.

 Dialogmøde med Museum Vestsjælland

74.

 Ansøgning fra Styregruppen for Folkemødet i Odsherred om tilskud til realisering af årets folkeskulptur på folkemødet

75.

 Beslutning vedrørende Naturskoletilbud efter august 2019- genoptagelse

76.

 Opsamling fra budgetdialogmøde den 23.4.19

77.

 Drøftelse vedr. de faste tilskudsmodtagere på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets budget, som en del af budgetprocessen.

78.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

79.

 Godkendelse af ændrede åbningstider i svømmehallen i Vig Kultur- og Idrætscenter

80.

 Godkende revision af instruks for udlån af kommunale lokaler

81.

 Årshjul 2019

82.

 Underskriftsside

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Meddelelser fra/til formanden

52.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

53.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

54.

  Budgetdialogmøde 2020-2023 med områdets aktører 23. april 2019

55.

 Kort redegørelse vedrørende selvejende idrætshaller i Odsherred Kommune

56.

 Evaluering af Odsherred Kommunes fritidspas-ordning

57.

 Evaluering af tidsbestillingen i Borgerservice

58.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

59.

 Drøftelse vedr. de faste tilskudsmodtagere på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets budget, som en del af budgetprocessen.

60.

 Status på arbejdet med Kulturstrategi/politik

61.

 Godkendelse af revideret vedtægt for Ung i Odsherred

62.

 Godkendelse af Odsherred Teaters regnskab for 2018

63.

 Beslutning om kompetence til uddeling af Fødevarepris

64.

 Godkende revision af instruks for udlån af kommunale lokaler

65.

 Ansøgning om tillægsbevilling til voksenundervisning i 2019

66.

 Ansøgning om godkendelse af lokaleudgifter til Mensalgård Golfklub

67.

 Årshjul 2019

68.

 Underskriftsside

    Til top