Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2010 - 31-12-2010

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

2/12 2/11 5/10

  Sep - Aug - Jul

7/9 3/8

  Jun - Maj - Apr

1/6 18/5 4/5 6/4

  Mar - Feb - Jan

2/3 2/2 13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

145.

 Godkendelse af dagsorden

146.

 Trafiklysrapport pr. 31. oktober på Kultur- og folkeoplysningsudvalgets område

147.

 Orientering vedr. Statsforvaltningens afgørelse vedr. tilbagebetaling af tilskud til Holbæk og Omegns Musikskole.

148.

 Opsamling fra dialogmøde med de øvrige foreninger

149.

 Budget 2011 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område, fastlæggelse af takster.

150.

 Budget 2011 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område, udmøntning af rammerreduktion med henbilk på effektiviseringsinitiativer og rammebesparelse.

151.

 Klimastrategien i Odsherred Kommune

152.

 Godkendelse af samarbejdsaftale med NVPRO og Odsherred Naturskole

153.

 Godkendelse af udkast til kulturaftale 2011 - 2014

154.

 Endelig godkendelse af Musikskolepolitik.

155.

 Åbningstider i svømmehallerne

156.

 Mødeplan 2011 med indlagte besøg på kulturinstitutionerne

157.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

158.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

159.

 Nyt fra bestyrelser

160.

 Dialogmøde med de uniformerede korps i Odsherred Kommune

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

132.

 Godkendelse af dagsorden

133.

 Trakfiklysrapport på Kultur- og folkeoplysningsudvalgets bevillingsområde pr. 30. september 2010

134.

 Orientering vedr. Statsforvaltningens afgørelse vedr. tilbagebetaling af tilskud til Holbæk og Omegns Musikskole.

135.

 Mødekalender for fagudvalg og Byråd for 2011

136.

 Redegørelse om virkning af handleplan for halområdet

137.

 Opsamling fra dialogmøde med Idrætsforeningerne

138.

 Frigivelse af rådighedsbeløb til fælles museumsmagasin i Kulturregion Midt-og Vestsjælland

139.

 Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Odsherred Naturskole og NVPRO

140.

 Høring vedr. musikskolepolitik

141.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

142.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

143.

 Nyt fra bestyrelser

144.

 Dialogmøde med øvrige foreninger

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

120.

 Godkendelse af dagsorden

121.

 Budgetopfølgning Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

122.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets mulige dialogpartnere.

123.

 Ansøgning om tilskud til transportudgifter - Kunstforeningen Pakhuset

124.

 Ansøgning om tilskud til International Kulturudveksling - Odden Skole.

125.

 Frigivelse af anlægsmidler 2010 til fritidsformål.

126.

 Beslutning vedr. støtte til uddannelse af havkajakinstruktører og livreddere

127.

 Beslutning om videreførsel af tilskuddene fra den 4-årige overgangsordning i 2011.

128.

 Forsøg i kommuner med udfordringsret, Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

129.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

130.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

131.

 Nyt fra bestyrelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

108.

 Godkendelse af dagsorden

109.

 Trafiklysrapport pr. 31. juli 2010

110.

 Ansøgning fra Odsherred Teater, Odsherred Bibilotek og Odsherreds Kulturhistoriske Museum om støtte til ungeprojekt "Nordvest"

111.

 Ansøgning om tilskud til event i beskyttelsesrum i Nykøbing Sj,

112.

 Handleplan på halområdet

113.

 Etablering af Udsatteråd i Odsherred Kommune

114.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

115.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

116.

 Nyt fra bestyrelser

Lukket punkt

117.

 Uddeling af Kulturpris 2010

Lukket punkt

118.

 Uddeling af Fritidspris 2010

119.

 Dialogmøde med aftenskolerne

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

91.

 Dialogmøde med Odsherreds Børne- og Ungdomsfilmklub

92.

 Godkendelse af dagsorden

93.

 Økonomirapportering pr. 30. juni 2010 for Kultur- og folkeoplysningsudvalgets bevillingsområder

94.

 Budget 2011-2014 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

95.

 Administrationens forslag til anlægsønsker på Kultur- og Fritidsområdet

96.

 Ansøgning fra Odsherred teater, Bibliotek og Kulturhistorisk Museum om støtte til ungeprojekt - "Nordvest"

97.

 Ansøgning om tilskud til projekt "Landsby-Scenen".

98.

 Ansøgning fra Fritidsborger.dk om tilskud til sokkel til skulptur opsat på Aksen i Asnæs.

99.

 Ansøgning om tilskud - Støtteforeningen "ALGI" - Besøg af polsk børne- og ungdomsdansetrup

100.

 Ansøgning om tilskud til Odsherred Kommunemesterskaberne i fodbold

101.

 Dialogmøder med folkeoplysende foreninger 2010

102.

 Lokaldemokrati i Odsherred Kommune

103.

 Afgivelse af høringssvar vedrørende ny Kulturaftale 2011 - 2014

104.

 Udpegning af medlem til Ungdomsskolens bestyrelse

105.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

106.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

107.

 Nyt fra bestyrelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

72.

 Godkendelse af dagsordenen

73.

 Økonomirapportering pr. 30. april 2010 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets bevillingsområder

74.

 Kvalitetskontrakt

75.

 Orientering om Klassisk Sommer Odsherred 2010

76.

 Budget 2011-2014 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

77.

 Administrationens forslag til anlægsønsker på Kultur- og Fritidsområdet

78.

 Odsherreds Kulturhistoriske Museum - Regnskab 2009

79.

 Odsherred Kunstmuseum - Regnskab 2009

80.

 Ansøgning om tilskud 2010 - Odsherred Folkeuniversitet

81.

 Ansøgning fra Holbæk Orienteringsklub om tilskud fra udviklingspuljen til etablering af "Faste poster i Anneberg Skov".

82.

 Ansøgning fra Rørvig Kajakklub om tilskud til opførelse af Kajakhus på Rørvig Havn til opbevaring af klubbens kajakker.

83.

 Ansøgning om tilskud - Sommerbilledskole 2010

84.

 Kulturpris og Fritidspris 2010 - Procesplan

85.

 Klage fra Nykøbing Sj. Sejlklub over administrativt afslag på lokaletilskud til reperation af klinkegulv

86.

 Ændringer i bestyrelsessammensætning i Den Selvejende institution Fælles Museumsmagasin i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

87.

 Musikskolepolitik uddybende notat vdr. decentrale tilbud og fripladsordning

88.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

89.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

90.

 Nyt fra bestyrelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

69.

 Godkendelse af dagsorden

70.

 Budget 2011-2014 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

71.

 Administrationens forslag til anlægsønsker på Kultur- og Fritidsområdet

Gå til toppen af siden 
Punkter

52.

 Dialogmøde med Odsherred Teater

53.

 Godkendelse af dagsordenen

54.

 Økonomirapportering pr. 31. marts 2010 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets bevillingsområder

55.

 Drøftelse af Musikskolepolitik 2. udkast

56.

 Regnskab for 2009 på Kultur- og folkeoplysningsudvalgets område

57.

 Budget 2011-2014 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

58.

 Administrationens forslag til anlægsønsker på Kultur- og Fritidsområdet

59.

 Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til forbedring af akustikproblmer i biblioteket, Asnæs

60.

 Ansøgning om tilskud 2010 - Morild.

61.

 Ansøgning fra Rørvig Kajakklub om tilskud til gennemførelse af hjemmesideprojekt.

62.

 Ansøgning om støtte til fortællescene for "mundtlige forfattere" i Odsherred.

63.

 Odsherreds Kulturhistoriske Museum - Ansøgning om tilskud til gennemførelse af arkitektkonkurrence

64.

 Beslutning om tilskud til køb af Flygel til Kulturhus Aksen

65.

 Kultur- og fritidspriser 2010

66.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

67.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

68.

 Nyt fra bestyrelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

43.

 Godkendelse af dagsordenen

44.

 Økonomirapportering pr. 28. februar 2010 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets bevillingsområder

45.

 Odsherred Teater - Regnskab 2009

46.

 Budget 2010 - Kultur- og Folkeoplysningudvalgets område fastlæggelse af takster.

47.

 Ansøgning fra Odsherred Brandmuseum om prisfremskrivning af årligt tilskud

48.

 Drøftelse af Musikskolepolitik - 1. udkast

49.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

50.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

51.

 Nyt fra bestyrelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

28.

 Godkendelse af dagsordenen

29.

 Orientering om Odsherred Kommunes aftaler med selvejende kulturelleinstitutioner

30.

 Økonomirapportering pr. 31. januar 2010 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets bevillingsområder

31.

 Dialogmøde med Odsherred Musikskole

32.

 Ansøgning om tilskud til udstilling - Odsherreds Kulturhistoriske Museum

33.

 Ansøgninger om tilskud 2010 - Cromisterne

34.

 Ansøgning om tilskud i 2010 til klassiske koncerter fra foreningen " Musik i Asnæs".

35.

 Ansøgning fra Odsherred Detektorforening om tilskud til indkøb af metaldetektorer.

36.

 Ansøgning om tilskud 2010 - Odsherreds Børne- og Ungdomsfilmklub

37.

 Ansøgning fra Historisk Samfund for Nordvestsjælland om tilskud til udgivelse af årbog

38.

 "Kultur for alle - kom frit frem"

39.

 Kulturnat 2010

40.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

41.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

42.

 Nyt fra bestyrelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

13.

 Godkendelse af dagsordenen

14.

 Budget 2009: Kulturudvalgets område, forløbigt regnskab

15.

 Orientering om Kulturudvalgets tilskud 2009 fra konto 3.64 Andre kulturelle opgaver.

16.

 Orientering ang. proces frem mod en musikskolepolitik

17.

 Frigivelse af anlægsmidler 2010 - Anlægstilskud til Fælles Museumsmagasin i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

18.

 Ansøgning om tilskud for 2010 - Odsherred Børne- og Filmklub

19.

 Ansøgning om tilskud i 2010 til klassiske koncerter fra foreningen "Musik i Asnæs".

20.

 Ansøgning fra Historisk Samfund for Nordvestsjælland om tilskud til udgivelse af årbog.

21.

 Ansøgning fra Odsherreds Brandmuseum om prisfremskrivning af årligt tilskud.

22.

 Alsang

23.

 Oplæg til drøftelse af fremtidig dialogmodel på folkeoplysningsområdet

24.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

25.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

26.

 Nyt fra bestyrelser

27.

 Udpegning af stedfortræder til Bevillingsnævnet

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Godkendelse af dagsordenen

1.

 Ansøgning om tilskud for 2010 - Odsherred Børne- og Filmklub

2.

 Ansøgning om tilskud i 2010 til klassiske koncerter fra foreningen "Musik i Asnæs".

3.

 Ansøgning om overførsel af tilskudstilsagn til 2010 - Odsherred Bronzealderlaug

4.

 Budget 2010 - Kultur og Folkeoplysningsudvalgets område, fastlæggelse af takster.

5.

 Kultur for alle

6.

 Introduktion til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

7.

 Mødekalender for fagudvalg og Byråd for 2010

8.

 Bevillingsnævnet

9.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

10.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

11.

 Nyt fra bestyrelser

12.

 Odsherreds Kunstmuseum, bestyrelsen for

    Til top