Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2011 - 31-12-2011

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

6/12 15/11 5/10

  Sep - Aug - Jul

6/9

  Jun - Maj - Apr

14/6 18/5 12/4

  Mar - Feb - Jan

29/3 8/2 11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

129.

 Godkendelse af dagsorden

130.

 Orientering om takster 2012 på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

131.

 Orientering vedrørende status på lokaldemokrati

132.

 Ansøgning om tilskud til klassiske koncerter i 2012 fra foreningen "Musik i Asnæs"

133.

 Ung til ung - ansøgning om støtte til projekt med ungearrangøre

134.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

135.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktør

136.

 Nyt fra bestyrelser

137.

 Dialogmøder med aftenskolerne den 6. december 2011, i Kursuslokalet

138.

 Godkendelse af dagsorden

139.

 Trafiklysrapport pr. 30. november 2011 på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

112.

 Godkendelse af dagsorden

113.

 Trafiklysrapport pr. 31. oktober 2011 på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

114.

 Vision for Malergården 2014

115.

 Orientering ang. proces vedrørende museumsstruktur i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

116.

 Bevillingsnævnet - Udpegning af medlem

117.

 Ansøgning om tilskud - Hestevogns- og Landbrugsmuseet på Dragsholm Slot

118.

 Ansøgning om tilskud - Støtteforeningen for Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum

119.

 Ansøgning om tilskud 2012 - Litteraturfestivalen "LittTalks."

120.

 Ansøgning om støtte til indkøb af musikinstrumenter

121.

 En Skulpturel Kulturregion - placering af kunstværk

122.

 Odsherred Bibliotek og Kulturhuse oplæg til ny organisering

123.

 Oplæg vedrørende koncept for projekt Kultur for Ældre

124.

 Mødekalender for fagudvalg og Byråd 2012

125.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

126.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktør

127.

 Nyt fra bestyrelser

128.

 Dialogmøde med idrætsforeningerne kl. 19-20. Afholdes i kursuslokalet.

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

101.

 Godkendelse af dagsorden

102.

 Godkendelse af procesplan for arbejdet med ændringer i ny Folkeoplysningslov

103.

 Anlægsregnskab over kommunens tilskud til opførelsen af Det Fælles Museumsmagasin i Ugerløse samt anlægsregnskab for byggeriet

104.

 Godkendelse af forøgede lokaleudgifter i forbindelse med leje af nye lokaler - Sportsforeningen "IKO Kuokushin Karate."

105.

 Oplæg til oprettelse af Kunstlegat for unge i Odsherred

106.

 Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Ældrerådet

107.

 Drøftelse af Odsherred Naturskole

108.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

109.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktør

110.

 Nyt fra bestyrelser

111.

 Dialogmøde med de uniformerede korps og øvrige foreninger kl. 19-21. Afholdes i Kursuslokalet.

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

83.

 Godkendelse af dagsorden

84.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 på Kultur- og folkeoplysningsområdet - Trafiklysrapport

85.

 Orientering om Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Odsherred Kulturhistorisk Museum 2011

86.

 Godkendelse af anlægsregnskaber for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets områder

87.

 Støtte til digitalisering i VIG BIO

88.

 Ansøgning om tilskud til "Mostedag i Grevinge"

89.

 Ansøgning om støtte til billedskoletilbud til børn på Malergården i efterårsferien

90.

 Ansøgning om tilskud til skitsetegning vedr. "Odden Skulptur- og Aktivitetspark."

91.

 Ansøgning fra Musikstedet Pakhuset om ekstra ordinært tilskud i 2011 og ophævelse af § 4 i forpagtningsaftalen i 2012

92.

 Beslutning om afholdelse af "Ildsjælekonference 4" den 12. november 2011

93.

 Godkendelse af procesplan for arbejdet med ændringer i ny Folkeoplysningslov

94.

 Dialogmøder med folkeoplysende foreninger i 2011

95.

 Frikommuneansøgning - udvalgets forsøgsområder

96.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

97.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

98.

 Nyt fra bestyrelser

Lukket punkt

99.

 Uddeling af Fritidspris 2011

Lukket punkt

100.

 Uddeling af Kulturpris 2011

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

69.

 Temadrøftelse - v/Biblioteksleder John Larsen

70.

 Demonstration af OneNote - Digital Politiker i Odsherred Kommune

71.

 Godkendelse af dagsorden

72.

 Trafiklysrapport pr. 31. maj 2011 på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

73.

 Direktionens forslag til effektiviseringkatalog, budget 2012-2015

74.

 Odsherred Kunstmuseum - Regnskab 2010

75.

 Bestyrelsen for Odsherred Kommunale Ungdomsskole, valg til ledige bestyrelsespladser

76.

 Beslutning vedr. støtte til oprettelse af hjemmesideblog

77.

 Beslutning om tilskud til reetablering af petanquebaner

78.

 Etablering af køkkenfaciliteter i Kulturhus Aksen

79.

 Klage over tildeling af tider i Nordgårdshallen i sæsonen 2011/12

80.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

81.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktør

82.

 Nyt fra bestyrelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

52.

 Godkendelse af dagsorden

53.

 Trakfiklysrapport pr. 30. april 2011 på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

54.

 Orientering om status ang. lokaldemokratiprojekt i Hørve

55.

 Høring vedr. forslag til lokalplan 2011-41 for plejecenter, boligområde og rekreativt område i Asnæs

56.

 Orientering om erstatningsboldbaner i Asnæs i forbindelse med opførelse af plejecenter

57.

 Orientering om Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet 2011 - 2014

58.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets regnskab for 2010

59.

 Budgetforslag for 2012 samt overslagsårene 2013-15

60.

 Beslutning vedr. støtte til udgivelse af lærebog i keglebillard

61.

 Ansøgning om tilskud til sommerbilledskole på Malergården

62.

 Ansøgning om tilskud til Sankt Hans arrangement på Rørvig Havn

63.

 Ansøgning fra Odsherreds Kulturhistoriske Museum om tilskud til dobbelt magasinhusleje og flytteudgifter

64.

 Tillæg til samarbejdsaftale vedr. driften af Naturskolen

65.

 Odsherreds Kulturhistoriske Museum - Regnskab 2010

66.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

67.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktør

68.

 Nyt fra bestyrelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

42.

 Godkendelse af dagsorden

43.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 på Kultur- og folkeoplysningsudvalgets område

44.

 Budget 2011 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget område - fastlæggelse af takster

45.

 Ansøgning om tilskud - Støtteforeningen " ALGI" - besøg af polsk børne- og ungdomsdansetrup.

46.

 Ansøgning om tilskud - AKIO

47.

 Odsherred Teater - Regnskab 2010.

48.

 Status vedrørende Naturskolen og fastsættelse af ydelser

49.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

50.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

51.

 Nyt fra bestyrelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

29.

 Godkendelse af dagsorden

30.

 Budgetopfølgning på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

31.

 Frigivelse af anlægsmidler 2011 til biblioteksformål

32.

 Ansøgning om tilskud til afholdelse af koncert med folkemusik for udviklingshæmmede.

33.

 Tilskud til højskoleophold

34.

 Beslutning vedr. projekt: Fastholdelse af ungdomsmedlemmerne i alderen 13 til 18 år

35.

 Beslutning vedr. støtte til opstart af "Baby motorik og bevægelse"

36.

 Godkendelse af lokaleudgifter vedr. Fårevejle Boldklubs nye klubhus

37.

 Godkendelse af ændrede vedtægter for Odsherred Kunstmuseum

38.

 Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater 2012 - 2015

39.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

40.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

41.

 Nyt fra bestyrelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

15.

 Godkendelse af dagsorden

16.

 Budgetopfølgning Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

17.

 Forsøg i kommunerne med udfordringsret, Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

18.

 Orientering om forløb ang. branding af Kulturinstitutioner i Odsherred

19.

 Orientering om status på projekt udvikling af modeller for lokaldemokrati i Odsherred

20.

 Ansøgning om tilskud 2011 - Cromisterne

21.

 Ansøgning om bevilling til turismesamarbejde

22.

 Gennemførelse af arrangementer/aktiviteter m.m. i 2011 finansieret af udvalgets frie midler

23.

 Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater 2012 - 2015

24.

 Kultur for ældre

25.

 Ildsjælekonference 3 - "Ildsjæle og samfund - hvad vil vi sammen"

26.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

27.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktør

28.

 Nyt fra bestyrelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Den Gode Omvej - frigivelse af anlægsmidler

3.

 Budget 2011 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område, udmøntning af rammerreduktion med henbilk på effektiviseringsinitiativer og rammebesparelse.

4.

 Ansøgning om støtte til forfatterskole for unge i Odsherred

5.

 Ansøgning om tilskud til klassiske koncerter i 2011 fra foreningen "Musik i Asnæs."

6.

 Ansøgning om tilskud 2011 - Odsherreds Børne- og Ungdomsfilmklub.

7.

 Ansøgning fra Odsherreds Amatørscene om uderskudsgaranti i forbindelse med opsætningen af Musicalen "Midt om Natten."

8.

 Ansøgning fra Historisk Samfund for Nordvestsjælland om tilskud til udgivelse af årbog.

9.

 Byrådets årshjul 2011 - Fagudvalgets emneforslag

10.

 Forslag til kommissorium: Vision for fremtidigt museumssamarbejde i Midt- og Vestsjælland.

11.

 Udpegning af medlem til Ungdomsskolens bestyrelse

12.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

13.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

14.

 Nyt fra bestyrelser

    Til top