Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2012 - 31-12-2012

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

4/12 22/11 6/11 8/10 8/10

  Sep - Aug - Jul

4/9 17/8 7/8

  Jun - Maj - Apr

12/6 16/5 10/4

  Mar - Feb - Jan

6/3 7/2 10/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2010 2009 2008 2007
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

136.

 Ung i Odsherred

137.

 Godkendelse af dagsorden

138.

 Orientering om status på Kreativt Otium - kultur for og med ældre

139.

 Ansøgning om tilskud til "LittTalk-Upcoming" og "LittTalk-unge" 2013

140.

 Ansøgning om tilskud til videreudvikling af Projekt Højby Sø

141.

 Ansøgning om støtte til tværgående modelforsøg om ungekultur

142.

 Ansøgning om tilskud til indkøb af jagtgeværer og våbenskab

143.

 Overførelse af driftsmidler til anlæg - Ungdomsskolen

144.

 Høring af udkast til ny ældrepolitik - "Det gode og sunde ældreliv"

145.

 Beslutning vedr. fortsættelse af Hørve Medborgerhus

146.

 Beslutning om indtrædelse i Museumsfusion i Midt og Vestsjælland

147.

 Børnenes billedværksted - en billedskole i Odsherred

148.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

149.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

150.

 Nyt fra bestyrelser

151.

 Dialogmøde med øvrige foreninger og de uniformerede korps

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

134.

 Godkendelse af dagsorden

135.

 Hallerne i vig 2012

Gå til toppen af siden 
Punkter

121.

 Dialogmøde med OBK - Odsherred Bibliotek og kulturhus

122.

 Hallerne i Vig 2012 - status og muligheder

123.

 Godkendelse af dagsorden

124.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

125.

 Orientering vedrørende genhusningsplan fase 2 og 3 for tidligere brugere af Hallerne i Vig

126.

 Ansøgning om tilskud 2013 - Holbæk Kaninavlerforening

127.

 Evaluering af processen med udarbejdelsen af budget 2013-2016

128.

 Revision af Retningslinjerne for tilskud til Folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

129.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2013

130.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

131.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

132.

 Nyt fra bestyrelser

133.

 Dialogmøde med øvrige foreninger

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

110.

 Godkendelse af dagsorden

111.

 Orientering om evaluering af SWOP - international dansefestival for børn og unge 2012

112.

 Ansøgning om tilskud til indøb af sejljoller

113.

 Frigivelse af anlægsmidler til ungdomshus i Asnæs

114.

 Fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet i 2012

115.

 Revision af Retningslinjerne for tilskud til Folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

116.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

117.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

118.

 Nyt fra bestyrelser

Lukket punkt

119.

 Uddeling af Fritidspris 2012

120.

 Dialogmøde med aftenskolerne kl. 19-20

Gå til toppen af siden 
Punkter

120.

 Dialogmøde med aftenskolerne kl. 19-20

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

96.

 Godkendelse af dagsorden

97.

 Orientering vedrørende status på Olafur Eliassonprojektet

98.

 Oplysninger vedrørende anlægsønskerne Odden Powerpark og renovering af Malergården

99.

 Ansøgning om tilskud til 100 års jubilæum - Odsherreds Sangkor

100.

 Ansøgning om tilskud til afholdelse af uddannelse for nye jægere

101.

 Ansøgning om tilskud til indkøb af 2 luftrifler

102.

 Ansøgning om underskudsgaranti i forbindelse med opførelse af operaen "Tosca" - Opera i Provinsen

103.

 Venskabsbyer - Internationalt samarbejde

104.

 Fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet i 2012

105.

 Delegationsplan for Odsherred Kommune

106.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

107.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

108.

 Nyt fra bestyrelser

Lukket punkt

109.

 Uddeling af Kulturpris 2012

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

94.

 Godkendelse af dagsorden

95.

 Nødplan for omplacering af aktiviteter i Odsherred Hallen

Gå til toppen af siden 
Punkter

83.

 Godkendelse af dagsorden

84.

 Orientering om Folkeoplysningsamrådets sammensætning

85.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets behandling af Direktionens forslag til budget 2013-2016

86.

 Odsherreds Kunstmuseum - Regnskab 2011

87.

 Ansøgning om tilskud - Støtteforeningen "ALGI" - besøg af polsk børne- og ungdomsdansetrup

88.

 Ansøgning om tilskud til bogudgivelse - Dragsholm Lokalhistoriske Forening

89.

 Ansøgning om tilskud til ærespræmie - Kolonihaven Østervang

90.

 Ansøgning om tilskud til visefestival - Viseforeningen "Den Vise"

91.

 Drøftelse af tilskudsmodel til Lumsås Forsamlingshus

92.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

93.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

94.

 Nyt fra bestyrelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

74.

 Godkendelse af dagsorden

75.

 Ansøgning om tilskud til oversættelser - Støtteforeningen for Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum

76.

 Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af køkkenfaciliteter i kulturhus Aksen

77.

 Beslutning om afholdelse af Ildsjælekonference 2012

78.

 Odsherreds Kulturhistoriske Museum - Regnskab 2011

79.

 Drøftelse af debatoplæg om Museumsfusion i Midt og Vestsjælland

80.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

81.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

82.

 Nyt fra bestyrelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

55.

 Godkendelse af dagsorden

56.

 Orientering om projekt "Odsherred læser."

57.

 Orientering vedrørende brugsvandssituation i Asnæs svømmehal

58.

 Orientering vedr. overdragelse af figurgruppen Ulkerupfolket

59.

 Budget 2012 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster

60.

 Årsregnskab 2011 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets driftsområde

61.

 Budget 2013-2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

62.

 Strategi for anlægsmidler til fritidsformål i 2012

63.

 Ansøgning om tilskud til international kulturudveksling - Odden Skole

64.

 Ansøgning om tilskud til Sct. Hans arrangement - Foreningen Plænen

65.

 Ansøgning om tilskud - Odsherred Børnedyrskue

66.

 Ansøgning om tilskud til sommerbilledskole på Malergården

67.

 Odsherred Kommunes Folkeoplysningspolitik

68.

 Anmodning om godkendelse af vedtægter for Museum Odsherred

69.

 Godkendelse af Odsherred Teaters regnskab for 2011

70.

 Hallerne i Vig

71.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

72.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

73.

 Nyt fra bestyrelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

43.

 Besøg på Odsherred Teater

44.

 Godkendelse af dagsorden

45.

 Budgetopfølgning pr. 29. februar 2012

46.

 Alsang 2012

47.

 Kulturnætter 2012

48.

 Kulturpris 2012

49.

 Etablering af køkkenfaciliteter i Kulturhus Aksen

50.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

51.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

52.

 Nyt fra bestyrelser

Lukket punkt

53.

 Uddeling af Ingrid Britta Christensens kunstnerlegat for unge 2012

54.

 Orientering om projektet OKI - Odsherred Kultur- og Idræstcenter

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

32.

 Besøg på Odsherred Musikskole

33.

 Godkendelse af dagsorden

34.

 Evaluering af Lokaldemokratiprojektet

35.

 Orientering om Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Odsherred Kulturhistorisk Museum 2011

36.

 Koordinationsgruppe vedrørende Museumsstruktur i Odsherred

37.

 Ansøgning om tilskud 2012 - FLUKS - Festival for Ung Kunst/Sjælland

38.

 Ansøgning om tilskud - Nykøbing Sj. Stadsorkester

39.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Odden Powerpark

40.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

41.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

42.

 Nyt fra bestyrelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

14.

 Godkendelse af dagsorden

15.

 Ansøgning om kommunalt lån

16.

 Ansøgning om støtte til korprojekt Stemmer fra Odsherred

17.

 Ansøgning om kommunal garantistillelse

18.

 Ansøgning om tilskud 2012 - Cromisterne

19.

 Godkendelse af tilskudsmodel og forsamlingshusaftale 2012- 2014

20.

 Evaluering af Lokaldemokratiprojektet

21.

 Forespørgsel fra Kalundborg Kommune om samarbejdsaftale med Kalundborg Kommune om Kulturhus Gimle som regionalt Spillested

22.

 Status på arbejdet med Museumsstruktur

23.

 Odsherred Kommunes Folkeoplysningspolitik

24.

 Odden Powerpark - oplæg ved projektgruppe

25.

 ForeningsFokus 2012

26.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

27.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktør

28.

 Nyt fra bestyrelser

29.

 Godkendelse af dagsorden

30.

 Orientering vedr. frikommuneforsøg

31.

 Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tag på Odsherreds Kunstmuseum

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsordenen

2.

 Økonomirapportering 2011 - Statusrapportering pr. 31. december 2011 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

3.

 Ansøgning om tilskud - Odsherreds Børne- og Ungdomsfilmklub.

4.

 Ansøgning om tilskud - Æbleværkstedet Nonnetit

5.

 Ansøgning om tilskud til Filmfestival i Odsherred

6.

 Godkendelse af tilskudsmodel og forsamlingshusaftale 2012-2014

7.

 Ingrid Britta Christensens Kunstnerlegat for unge - Godkendelse af procesplan

8.

 Orientering om Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Odsherred Kulturhistorisk Museum 2011

9.

 Odsherred Naturskole - status på afholdte ture i 2011 samt beslutning om fastsættelse af antal ture i 2012

10.

 Odsherred Kommunes Folkeoplysningspolitik

11.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

12.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

13.

 Nyt fra bestyrelser

    Til top