Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2013 - 31-12-2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

9/12 3/12 5/11 8/10

  Sep - Aug - Jul

3/9 6/8

  Jun - Maj - Apr

4/6 7/5 7/5 9/4

  Mar - Feb - Jan

5/3 5/2 5/2 15/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2011 2010 2009 2008
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

137.

 Godkendelse af dagsorden

138.

 Statusrapport fra Ung i Odsherred efteråret 2013

139.

 Henvendelse fra Museum Vestsjælland ang. økonomi på Museum Odsherred

140.

 Overtagelse af museumsbygninger i forbindelse med Museumsfusion

141.

 Ansøgning om støtte til "Litt Talk - Vinterfortællinger" og "Litt Talk - 4534"

142.

 Ansøgning om tilskud til udgivelse af "Odsherred har alting"

143.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

144.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

145.

 Nyt fra bestyrelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Konstatering af udvalgssammensætningen

3.

 Valg af formand

4.

 Valg af næstformand

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

130.

 Godkendelse af dagsorden

131.

 Frigivelse af resterende anlægsmidler til ungdomshus i Odsherred

132.

 Ansøgning om udvidelse af lysanlægget på Fårevejle Idrætsanlæg

133.

 Ansøgning om tilskud til etablering af musikscene i Hørve Medborgerhus

134.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

135.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

136.

 Nyt fra bestyrelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

115.

 Godkendelse af dagsorden

116.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

117.

 Orientering vedrørende udbudsmateriale til halbyggeriet i Vig

118.

 Odsherred Naturskole - Turstatistik - ultimo september 2013

119.

 Ansøgning om tilskud til oprettelse af ungdomshold og modernisering af træningsfaciliteter

120.

 Ansøgning om tilskud til opstart af musikalsk legestue i Fårevejle

121.

 Ændring af sammensætning af byggeudvalg i forbindelse med halbyggeri i Vig

122.

 Orientering om henvendelse fra Teater og Musik i Odsherred

123.

 Udkast til driftaftale med NVPRO ang. naturskoledrift i Odsherred

124.

 Museum Odsherrred - Regnskab 2012

125.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

126.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

127.

 Nyt fra bestyrelser

Lukket punkt

128.

 Uddeling af Fritidspris 2013

Lukket punkt

129.

 Uddeling af Kulturpris 2013

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

104.

 Godkendelse af dagsorden

105.

 Ansøgning fra VHG Motion om godkendelse af lokaleudgifter i forhold til lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

106.

 Ansøgning om driftsstøtte til Ulvsborg - befæstet stormandsgård

107.

 Frigivelse af anlægsmidler 2013 til nyt varmeanlæg ved Hallerne i Asnæs

108.

 Visioner omkring den centrale del af Annebergparken

109.

 Orientering vedr. muligheder for udvikling og organisering af frivilligheden i Odsherred Kommune

110.

 Opsamling på fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

111.

 Kortlægning af frivillighed i Odsherred Kommune

112.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

113.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktør

114.

 Nyt fra bestyrelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

93.

 Godkendelse af dagsorden

94.

 Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet 2011 - 2014 - Status i Kulturaftalens andet år 2012

95.

 Visioner omkring den centrale del af Annebergparken

96.

 Budget 2014-2017 - Forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

97.

 Ansøgning fra VHG Motion om godkendelse af lokaleudgifter i forhold til lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

98.

 Ansøgning om tilskud til etablering af Kajakøens Juniorklub

99.

 Indstiftelse af en fødevarepris i Odsherred

100.

 Valg af Odsherredsang

101.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

102.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

103.

 Nyt fra bestyrelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

71.

 Godkendelse af dagsorden

72.

 Valg af næstformand

73.

 Kort orientering om Odsherred Kulturlaboratorium

74.

 Byggeudvalg til renoveringsprojekt på Malergården

75.

 Budget 2014-2017 - Forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

76.

 Litteratur- og læsefestival for børn

77.

 Ansøgning om tilskud - Støtteforeningen "ALGI" - besøg af polsk børne- og ungdomsdansetrup

78.

 Ansøgning om tilskud til "Da Danmark blev til - Togtet"

79.

 Ansøgning om tilskud til Odsherred Børnedyrskue

80.

 Ansøgning om tilskud til Cirkusdage i vandkanten

81.

 Ansøgning fra Odsherreds Gymnasium om tilskud til besøg af boliviansk ungdomsteatertrup

82.

 Ansøgning fra Odden Børneakademi om tilskud til besøg af boliviansk ungdomsteatertrup

83.

 Ansøgning om tilskud til Kultursti i Vallekilde

84.

 Ansøgning om tilskud til opstart af dykkerhold for børn og unge

85.

 Ansøgning om tilskud til opstart af Kangoo Jump-hold

86.

 Ansøgning om tilskud til indkøb af Jyske 3-Bold netbane

87.

 Ansøgning fra Rørvig Skipperlaug om tilskud og underskudsgaranti til "Træf Fjordens Træbåde"

88.

 Oprettelse af Pulje til støtte af kursusaktivitet

89.

 Forespørgsel fra FK Odsherred vedr. etablering af kunstgræsbane i Vig

90.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

91.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

92.

 Nyt fra bestyrelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

56.

 Godkendelse af dagsorden

57.

 Årsregnskab 2012 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets driftsområder

58.

 Budget 2013 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster

59.

 Budget 2014-2017 - Forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

60.

 Ansøgning om tilskud til indkøb af motionscykler

61.

 Ansøgning fra Asnæs Brevdueforening om tilskud til indkøb af træningstrailer

62.

 Tilskud til pensionisters deltagelse i aftenskoleundervisning

63.

 Skulpturprojekt med alle børn i Odsherred

64.

 Alsang 2013

65.

 Kulturnat 2013

66.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

67.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktør

68.

 Nyt fra bestyrelser

69.

 Godkendelse af dagsorden

70.

 Dialogmøde med Museum Vestsjælland afdelingen i Odsherred

Gå til toppen af siden 
Punkter

69.

 Godkendelse af dagsorden

70.

 Dialogmøde med Museum Vestsjælland afdelingen i Odsherred

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

42.

 Godkendelse af dagsorden

43.

 Budgetopfølgning Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

44.

 Ansøgning fra Fritidsborger.dk om tilskud til projekt "Aksens Have"

45.

 Ansøgning om tilskud 2013 - Morild

46.

 Ansøgning om tilskud 2013 - FLUKS - Festival for Ung Kunst/Sjælland

47.

 Ansøgning fra Rørvig Skipperlaug om tilskud og underskudsgaranti til "Træf Fjordens Træbåde"

48.

 Kulturkamæleonen - fremtidig anvendelse af fredenbygning

49.

 Godkendelse af Odsherred Teaters regnskab for 2012

50.

 Evaluering af Naturskolen i Odsherred

51.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

52.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

53.

 Nyt fra bestyrelser

Lukket punkt

54.

 Uddeling af Ingrid Britta Christensen kunstnerlegat for unge 2013

55.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets dialogmøde med Folkeoplysningssamrådet

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

30.

 Dialogmøde med Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum

31.

 Godkendelse af dagsorden

32.

 Orientering om evaluering af partnerskab med DGI

33.

 Frigivelse af anlægsmidler til ungdomshus i Nykøbing

34.

 Ansøgning fra Odsherreds Biavlerforening om tilskud til etablering af skolebigård med tilhørende faciliteter

35.

 Ansøgning om tilskud til indkøb af jagtgeværer og våbenskab

36.

 Ansøgning om tilskud til etablering af Short Game-bane

37.

 Ansøgning om støtte til aktiviteter i forbindelse med HUSET i Asnæs 40 års jubilæum

38.

 Klassisk Sommer Odsherred - støtte til markedsføring

39.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

40.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

41.

 Nyt fra bestyrelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

13.

 Godkendelse af dagsorden

14.

 Frigivelse af anlægsmidler 2013 til biblioteksformål - Hørve Bibliotek

15.

 Frigivelse af anlægsmidler til istandsættelse af Malergården

16.

 Ansøgning om tilskud 2013 - Cromisterne

17.

 Ansøgning om tilskud til klassiske koncerter i 2013 - "Musik i Asnæs"

18.

 Ansøgning om tilskud til etablering af Short Game-bane

19.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum om tilskud til projekt "Psykiatriskudvikling"

20.

 Ansøgning om tilskud til Børnemusikfestival 2013

21.

 Hallerne i Vig 2012

22.

 Odsherred Naturskole - status på afholdte ture i 2012 samt beslutning om fastsættelse af antal ture i 2013

23.

 Planlægning af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets dialogmøder i 2013

24.

 Odden Powerpark

25.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

26.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktør

27.

 Nyt fra bestyrelser

28.

 Godkendels af dagsorden

29.

 Teaterstemmer for udviklingshæmmede

Gå til toppen af siden 
Punkter

28.

 Godkendels af dagsorden

29.

 Teaterstemmer for udviklingshæmmede

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orientering om OK13 - Odsherred Kulturfestival - Mere kant end udkant

3.

 Dialogmøde Odsherred Bibliotek og kulturhus

4.

 Økonomirapportering 2012 - Statusopgørelse pr. 31. december 2012 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets driftsområder 2012

5.

 Ansøgning om tilskud til indkøb af jagtgeværer og våbenskab

6.

 Ansøgning om anvendelse af restbeløb fra tidligere frigivne anlægsmidler til energibesparende foranstalyninger

7.

 Hallerne i Vig 2012

8.

 Byrådets og fagudvalgenes deltagelse i topmøder, årsmøder, konferencer, seminarer m.v. i 2013

9.

 Orientering vedrørende Ildsjælekonference 2012

10.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

11.

 Meddelelser fra og spørgsmål til direktøren

12.

 Nyt fra bestyrelser

    Til top