Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2014 - 31-12-2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

3/12 3/12 12/11 8/10

  Sep - Aug - Jul

17/9 3/9 3/9 13/8

  Jun - Maj - Apr

11/6 14/5 13/5 7/4

  Mar - Feb - Jan

12/3 5/2 15/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

171.

 Godkendelse af dagsorden

172.

 Meddelelser fra/til formanden

173.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

174.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

175.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

176.

 Orientering om status i forbindelse med halbranden i Højby

177.

 Orientering om digital Fritids- og frivilligguide

178.

 Orientering - aflysning af kortlægning af frivillighed i Odsherred Kommune

179.

 Beslutning om temaer/indsatsområder for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets frie midler i 2015

180.

 Servicetjek af retningslinjer for lokaletilskud

181.

 Drøftelse af strategi for internationalt samarbejde

182.

 Godkendelse af dagsorden

183.

 Budget 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område fastlæggelse af takster 2015

Gå til toppen af siden 
Punkter

182.

 Godkendelse af dagsorden

183.

 Budget 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område fastlæggelse af takster 2015

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

153.

 Godkendelse af dagsorden

154.

 Meddelelser fra/til formanden

155.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

156.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

157.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

158.

 Orientering om status i forbindelse med halbranden i Højby

159.

 Dialogmøde med Odsherred Bibliotek og Kulturhuse

160.

 Odden Powerpark - orientering om projektets status

161.

 Beslutning om særtilskud til Odsherred Teater som kompensation for reduktion i Statstilskud

162.

 Budget 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område fastlæggelse af takster 2015

163.

 Budget 2015-2018 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område: Planlægning af iværksættelsen af egne driftsudvidelser og anlægsprojekter samt forslag til frigivelse af anlægsmidler

164.

 Prioitering af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets pulje i budget 2015

165.

 Ansøgning om tilskud til Litt. Talk 2015 - "Danmark Læser", "Find Holger Danske" og "Ungescenen"

166.

 Odsherred Kunstråd - godkendelse af vedtægter og procesplan for nedsættelse

167.

 Revision af Folkeoplysningspoltikken 2014

168.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2015

169.

 Input til Lokaldemokratiudvalget

170.

 Valg af ny formand til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

134.

 Godkendelse af dagsorden

135.

 Meddelelser fra/til formanden

136.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

137.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

138.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

139.

 Orientering om status i forbindelse med halbranden i Højby

140.

 Evaluering af Odsherred Teater

141.

 Henvendelse fra bestyrelsen på Odsherred Teater vedrørende manglende statstilskud og udgifter til bygnignsdrift

142.

 Ansøgning om tilskud til løft af ungdomsafdeling

143.

 Klage vedr. fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet

144.

 Fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet i 2014

145.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

146.

 Kulturaftale 2015- 2018 - Kulturregion Midt- og Vestsjælland drøftelser af indsatsområder

147.

 Odsherred Naturskoles årsberetning 2013-2014

148.

 Opstart af ny egnsteateraftale med Odsherred Teater

Lukket punkt

149.

 Uddeling af Fritidspris 2014

Lukket punkt

150.

 Uddeling af Odsherred Kommunes Kulturpris 2014

Lukket punkt

151.

 Udvælgelse af kandidat til Fødevarepris 2014

152.

 Dialogmøde med forsamlingshusene

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

134.

 Godkendelse af dagsorden

135.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets budget 2015 - Drøftelse af mulige omprioriteringer inden for eget budgetområde

Gå til toppen af siden 
Punkter

121.

 Godkendelse af dagsorden

122.

 Meddelelser fra/til formanden

123.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

124.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

125.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

126.

 Orientering om status i forbindelse med halbranden i Højby

127.

 Servicetjek af retningslinjer for lokaletilskud

128.

 Fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet i 2014

129.

 Godkendelse af løsning vedrørende Museum Vestsjælland

130.

 Godkendelse af dagsorden

131.

 Ansøgning fra Ulvsborg Historisk Værksted om øget driftsstøtte

132.

 Godkendelse af dagsorden

133.

 Drøftelse af mulige prioriteringer til budget 2015

Gå til toppen af siden 
Punkter

132.

 Godkendelse af dagsorden

133.

 Drøftelse af mulige prioriteringer til budget 2015

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

105.

 Dialogmøde med Odsherred Musikskole

106.

 Godkendelse af dagsorden

107.

 Meddelelser fra/til formanden

108.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

109.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

110.

 Orientering vedrørende Højby hallen

111.

 Orientering om idrætsbyggeri i Vig

112.

 Orientering om arbejdet med etablering af et Kulturlaboratorium i Odsherred Kommune

113.

 Direktionsstrategi for 2014 - status pr. 30. juni 2014

114.

 Budget 2015-2018 - Indsatområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

115.

 Budget 2015 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer inden for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område samt status for budgetlægningen for 2015

116.

 Ansøgning fra Teatret BorderLine om tilskud til skolers deltagelse i generationskulturprojektet "Kys det nu, det satans liv"

117.

 Ansøgning fra Huset i Asnæs om tilskud til sanseudstilling

118.

 Beslutning vedrørende tilskud til forsamlingshuse 2015-2017

119.

 Drøftelse af arbejdet med arkitetkturpolitik op til fællesmøde med Miljø- og Klimaudvalget

120.

 Anmodning om udtrædelse af bestyrelsen for Museum Vestsjælland

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

87.

 Godkendelse af dagsorden

88.

 Meddelelser fra/til formanden

89.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

90.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

91.

 Vig hallen 2013 - Orientering om status

92.

 Højby hallen - Orientering om status for halbyggeri

93.

 Budget 2015-2018 - Indsatområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

94.

 Ansøgning om tilskud til Litteratur- og læsefestival

95.

 Ansøgning fra Huset i Asnæs om tilskud til sanseudstilling

96.

 Ansøgning fra Ulvsborg Historisk Værksted om øget driftsstøtte

97.

 Ansøgning fra Odsherred Brandmuseum om tilskud til opførelse af udstillingshal

98.

 Ansøgning om tilskud til revitalisering af skaterområde

99.

 Ansøgning fra Vallekilde Travaljelaug om tilskud til projektet "Natur-Kultursti Vallekilde"

100.

 Evaluering af Indsats vedr. udvikling af foreningsområdet

101.

 Evaluering af ordningen "Tilskud til pensionisters deltagelse i aftenskoleundervisning"

102.

 Frigivelse af anlægsmidler på fritidsområdet i 2014

103.

 Godkendelse af reviderede vedtægter for Ung i Odsherred

104.

 Forslag om etablering af Kunstråd i Odsherred Kommune

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

64.

 Godkendelse af dagsorden

65.

 Meddelelser fra/til formanden

66.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

67.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

68.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

69.

 Orientering om status i forbindelse med halbranden i Højby

70.

 Evaluering af Odsherred Kulturfestival - Mere kant end udkant 2013 og status på OK15

71.

 Kreativit Otium - kultur for ældre - status og fremtid

72.

 Orientering om Odsherred Læser 2014 - 2015

73.

 Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag

74.

 Budget 2014 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

75.

 Opfølgning på fordeling af regnskabsoverskuddet for 2013 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

76.

 Ansøgning om udvidelse af lysanlægget på Fårevejle Idrætsanlæg

77.

 Ansøgning om tilskud - Støtteforeningen "ALGI" - besøg af polsk børne- og ungdomsdansetrup

78.

 Ansøgning om tilskud - Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - projekt "Børnenes Psykiatri"

79.

 Ansøgning om godkendelse af lokaleudgifter i forhold til lokaletilskud

80.

 Frigivelse af anlægsmidler - Geo Kids projekt

81.

 Beslutning om kriterier og procedure for tildeling af fødevarepris

82.

 Evaluering af Indsats vedr. udvikling af foreningsområdet

83.

 Evaluering af ordningen "Tilskud til pensionisters deltagelse i aftenskoleundervisning"

84.

 Godkendelse af Odsherred Teaters regnskab for 2013

Lukket punkt

85.

 Uddeling af Ingrid Britta Christensens kunstnerlegat for unge 2014

86.

 Dialogmøde med Folkeoplysningssamrådet

Gå til toppen af siden 
Punkter

61.

 Godkendelse af dagsorden

62.

 Dagsorden for fælles møde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

63.

 Opførelse af et motionscenter i forbindelse med Vighallen

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

44.

 Godkendelse af dagsorden

45.

 Meddelelser fra/til formanden

46.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

47.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

48.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2014 på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

49.

 Odsherred kommunes årsregnskab for 2013

50.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

51.

 Orientering om status i forbindelse med halbranden i Højby

52.

 Orientering og drøftelse ang. Kulturregion Midt- og Vestsjælland - Kulturaftale

53.

 Henvendelse fra Museum Vestsjælland vedrørende forlængelse af overgangsperioden for museumsfusion

54.

 Indledende drøftelse vedrørende samrbejde mellem kultur og skoleområdet i forbindelse med implementering af skolereform

55.

 Forslag om etablering af Kunstråd i Odsherred Kommune

56.

 Ansøgning om tilskud til opbygning af scenekonstruktion - Odsherred Unge Teater

57.

 Ansøgning om tilskud til "picnic-koncert" - Nykøbing Sj. Stadsorkester

58.

 Ansøgning om tilskud til visefestival - Viseforeningen DenVise

59.

 Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag

60.

 Ajourført Delegationsplan for Odsherred Kommune

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

30.

 Godkendelse af dagsorden

31.

 Meddelelser fra/til formanden

32.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

33.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

34.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

35.

 Orientering om status i forbindelse med halbranden i Højby

36.

 Beslutning af retningslinjer og ansøgningsfrister for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets frie midler

37.

 Ansøgning om udvidelse af lysanlægget på Fårevejle Idrætsanlæg

38.

 Ansøgning om tilskud til rekrutteringsforløb

39.

 Ansøgning om tilskud til udstilling i Pakhus-galleriet 2014 - Cromisterne

40.

 Bevilling af beløb fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets frie midler til gennemførelse af arrangementer/aktiviteter i 2014

41.

 Indstilling om anvendelse af forsikringssum i forbindelse med Højby-Hallens Brand

42.

 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med Halbyggeri i Højby

43.

 Kortlægning af frivillighed i Odsherred Kommune

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

17.

 Godkendelse af dagsorden

18.

 Meddelelser fra formanden

19.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

20.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

21.

 Dialogmøde med Odsherred Teater

22.

 Økonomirapportering pr. 31. december 2013

23.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

24.

 Orientering om status i forbindelse med halbranden i Højby

25.

 Forretningsorden for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

26.

 Ansøgning om tilskud til afvikling af koncerter i 2014 - "Musik i Asnæs."

27.

 Ansøgning om støtte til tværfagligt pilotprojekt: "Billeddrømme - Tættere strøg i nærheden af Karl Bovin."

28.

 Børnemusikfestival 2014

29.

 Oplæg til årshjul for Kultur - og Folkeoplysningsudvalget

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

5.

 Godkendelse af dagsorden

6.

 Meddelelser fra/til formanden

7.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

8.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

9.

 Introduktion til Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

10.

 Orientering om status i forbindelse med halbranden i Højby

11.

 Integrationsrådet, følgegruppen for

12.

 Forretningsorden for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

13.

 Bevillingsnævnet

14.

 Odsherred Kommunale Ungdomsskole (Ung i Odsherred), bestyrelsen for

15.

 Frigivelse af anlægsmidler 2014 til færdiggørelse af stisystem ved Aksen i Asnæs

16.

 Planlægning af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets dialogmøder 2014

    Til top