Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2014 - 30-06-2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

11/6

  Maj

14/5 13/5

  April

7/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

87.

 Godkendelse af dagsorden

88.

 Meddelelser fra/til formanden

89.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

90.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

91.

 Vig hallen 2013 - Orientering om status

92.

 Højby hallen - Orientering om status for halbyggeri

93.

 Budget 2015-2018 - Indsatområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

94.

 Ansøgning om tilskud til Litteratur- og læsefestival

95.

 Ansøgning fra Huset i Asnæs om tilskud til sanseudstilling

96.

 Ansøgning fra Ulvsborg Historisk Værksted om øget driftsstøtte

97.

 Ansøgning fra Odsherred Brandmuseum om tilskud til opførelse af udstillingshal

98.

 Ansøgning om tilskud til revitalisering af skaterområde

99.

 Ansøgning fra Vallekilde Travaljelaug om tilskud til projektet "Natur-Kultursti Vallekilde"

100.

 Evaluering af Indsats vedr. udvikling af foreningsområdet

101.

 Evaluering af ordningen "Tilskud til pensionisters deltagelse i aftenskoleundervisning"

102.

 Frigivelse af anlægsmidler på fritidsområdet i 2014

103.

 Godkendelse af reviderede vedtægter for Ung i Odsherred

104.

 Forslag om etablering af Kunstråd i Odsherred Kommune

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

64.

 Godkendelse af dagsorden

65.

 Meddelelser fra/til formanden

66.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

67.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

68.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

69.

 Orientering om status i forbindelse med halbranden i Højby

70.

 Evaluering af Odsherred Kulturfestival - Mere kant end udkant 2013 og status på OK15

71.

 Kreativit Otium - kultur for ældre - status og fremtid

72.

 Orientering om Odsherred Læser 2014 - 2015

73.

 Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag

74.

 Budget 2014 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

75.

 Opfølgning på fordeling af regnskabsoverskuddet for 2013 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

76.

 Ansøgning om udvidelse af lysanlægget på Fårevejle Idrætsanlæg

77.

 Ansøgning om tilskud - Støtteforeningen "ALGI" - besøg af polsk børne- og ungdomsdansetrup

78.

 Ansøgning om tilskud - Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - projekt "Børnenes Psykiatri"

79.

 Ansøgning om godkendelse af lokaleudgifter i forhold til lokaletilskud

80.

 Frigivelse af anlægsmidler - Geo Kids projekt

81.

 Beslutning om kriterier og procedure for tildeling af fødevarepris

82.

 Evaluering af Indsats vedr. udvikling af foreningsområdet

83.

 Evaluering af ordningen "Tilskud til pensionisters deltagelse i aftenskoleundervisning"

84.

 Godkendelse af Odsherred Teaters regnskab for 2013

Lukket punkt

85.

 Uddeling af Ingrid Britta Christensens kunstnerlegat for unge 2014

86.

 Dialogmøde med Folkeoplysningssamrådet

Gå til toppen af siden 
Punkter

61.

 Godkendelse af dagsorden

62.

 Dagsorden for fælles møde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

63.

 Opførelse af et motionscenter i forbindelse med Vighallen

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

44.

 Godkendelse af dagsorden

45.

 Meddelelser fra/til formanden

46.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

47.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

48.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2014 på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

49.

 Odsherred kommunes årsregnskab for 2013

50.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

51.

 Orientering om status i forbindelse med halbranden i Højby

52.

 Orientering og drøftelse ang. Kulturregion Midt- og Vestsjælland - Kulturaftale

53.

 Henvendelse fra Museum Vestsjælland vedrørende forlængelse af overgangsperioden for museumsfusion

54.

 Indledende drøftelse vedrørende samrbejde mellem kultur og skoleområdet i forbindelse med implementering af skolereform

55.

 Forslag om etablering af Kunstråd i Odsherred Kommune

56.

 Ansøgning om tilskud til opbygning af scenekonstruktion - Odsherred Unge Teater

57.

 Ansøgning om tilskud til "picnic-koncert" - Nykøbing Sj. Stadsorkester

58.

 Ansøgning om tilskud til visefestival - Viseforeningen DenVise

59.

 Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag

60.

 Ajourført Delegationsplan for Odsherred Kommune

    Til top