Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2014 - 31-12-2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

3/12 3/12

  November

12/11

  Oktober

8/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

171.

 Godkendelse af dagsorden

172.

 Meddelelser fra/til formanden

173.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

174.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

175.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

176.

 Orientering om status i forbindelse med halbranden i Højby

177.

 Orientering om digital Fritids- og frivilligguide

178.

 Orientering - aflysning af kortlægning af frivillighed i Odsherred Kommune

179.

 Beslutning om temaer/indsatsområder for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets frie midler i 2015

180.

 Servicetjek af retningslinjer for lokaletilskud

181.

 Drøftelse af strategi for internationalt samarbejde

182.

 Godkendelse af dagsorden

183.

 Budget 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område fastlæggelse af takster 2015

Gå til toppen af siden 
Punkter

182.

 Godkendelse af dagsorden

183.

 Budget 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område fastlæggelse af takster 2015

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

153.

 Godkendelse af dagsorden

154.

 Meddelelser fra/til formanden

155.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

156.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

157.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

158.

 Orientering om status i forbindelse med halbranden i Højby

159.

 Dialogmøde med Odsherred Bibliotek og Kulturhuse

160.

 Odden Powerpark - orientering om projektets status

161.

 Beslutning om særtilskud til Odsherred Teater som kompensation for reduktion i Statstilskud

162.

 Budget 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område fastlæggelse af takster 2015

163.

 Budget 2015-2018 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område: Planlægning af iværksættelsen af egne driftsudvidelser og anlægsprojekter samt forslag til frigivelse af anlægsmidler

164.

 Prioitering af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets pulje i budget 2015

165.

 Ansøgning om tilskud til Litt. Talk 2015 - "Danmark Læser", "Find Holger Danske" og "Ungescenen"

166.

 Odsherred Kunstråd - godkendelse af vedtægter og procesplan for nedsættelse

167.

 Revision af Folkeoplysningspoltikken 2014

168.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2015

169.

 Input til Lokaldemokratiudvalget

170.

 Valg af ny formand til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

134.

 Godkendelse af dagsorden

135.

 Meddelelser fra/til formanden

136.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

137.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

138.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

139.

 Orientering om status i forbindelse med halbranden i Højby

140.

 Evaluering af Odsherred Teater

141.

 Henvendelse fra bestyrelsen på Odsherred Teater vedrørende manglende statstilskud og udgifter til bygnignsdrift

142.

 Ansøgning om tilskud til løft af ungdomsafdeling

143.

 Klage vedr. fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet

144.

 Fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet i 2014

145.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

146.

 Kulturaftale 2015- 2018 - Kulturregion Midt- og Vestsjælland drøftelser af indsatsområder

147.

 Odsherred Naturskoles årsberetning 2013-2014

148.

 Opstart af ny egnsteateraftale med Odsherred Teater

Lukket punkt

149.

 Uddeling af Fritidspris 2014

Lukket punkt

150.

 Uddeling af Odsherred Kommunes Kulturpris 2014

Lukket punkt

151.

 Udvælgelse af kandidat til Fødevarepris 2014

152.

 Dialogmøde med forsamlingshusene

    Til top