Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2015 - 31-12-2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

2/12 11/11 7/10

  Sep - Aug - Jul

2/9 12/8

  Jun - Maj - Apr

10/6 13/5 15/4

  Mar - Feb - Jan

11/3 23/2 4/2 14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

172.

 Godkendelse af dagsorden

173.

 Meddelelser fra/til formanden

174.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

175.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

176.

 Status på Halbyggeri i Vig

177.

 Fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet i 2015

178.

 Biografbygningen i Vig - forlængelse af udlånsaftalen med Kulturhuset Vig Bio

179.

 Odden powerpark - tilbagemelding fra projektgruppen

180.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets frie midler - Kulturpuljen. Evaluering af retningsslinjer og fastsættelse af temaer/indsatsområder i 2016

181.

 Omprioriteringsbidrag - Finanslov 2016

182.

 Status på "Kvalitet af dagsordnerne"

183.

 Kvaliteten af dagsordenerne

184.

 Dialogmøde med forsamlingshusene i Forsamlingshusordningen.

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Godkendelse af dagsorden

148.

 Meddelelser fra/til formanden

149.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

150.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

151.

 Status på halbyggeri i Vig

152.

 Højby hallen - Status

153.

 Udmøntning af Åben Skole i Odsherred

154.

 Skolen i Virkeligheden

155.

 Kulturklippekort åben skole

156.

 Hononering af foreninger for deres deltagelse i undervisningen på de kommunale skoler

157.

 Transportbehov i forbindelse med Åben Skole

158.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje - oversigt over indkomne ansøgninger til 4. ansøgningsrunde

159.

 Ansøgning om tilskud fra Vallekilde Højskole til Litt. Talk 2016

160.

 Ansøgning fra Huset i Asnæs om tilskud til sanseudstilling

161.

 Ansøgning fra Holbæk & Omegns Musikskole om tilskud til julekoncerter på Odsherred Kommunes plejecentre

162.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Psykiatriske museum om tilskud til jubilæumsbog og musikoptagelse

163.

 Ansøgning fra foreningen 4534 Hørve om tilskud til fotokonkurrence

164.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets frie midler - Kulturpuljen. Evaluering af retningsslinjer og fastsættelse af temaer/indsatsområder i 2016

165.

 Odsherred Kunstråd - Godkendelse af budget og handleplan

166.

 Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for 2016

167.

 Status på Udviklingsplan 2015

168.

 Behandling af klage fra Rørvig Helårsbadere

169.

 Kvaliteten af dagsordenerne

Lukket punkt

170.

 Orientering om Nykøbing Svømmehal

171.

 Temamøde om haldrift i Odsherred

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

132.

 Dialogmøde med Odsherred Naturskole

133.

 Godkendelse af dagsorden

134.

 Meddelelser fra/til formanden

135.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

136.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

137.

 Orientering om status for halbyggeri i Vig

138.

 Status på halbyggeri i Højby

139.

 Orientering omkring anvendelsen af driftsøkonomien ift. at understøtte foreningerne fra Højbyhallen indtil ny hal står klar.

140.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

141.

 Driftspuljer og anlægsprojekter 2015 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget område

142.

 Servicetjek af retningslinjer for lokaletilskud

143.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2016

144.

 Kvaliteten af dagsordenerne

Lukket punkt

145.

 Uddeling af Odsherred Kommunes Kulturpris 2015

Lukket punkt

146.

 Udvælgelse af kandidat til Fødevarepris 2015

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

116.

 Godkendelse af dagsorden

117.

 Evaluering af Geoparkfestival - Mere kant end udkant

118.

 Orientering om projekt "Identitetsbibliotek" på Odsherred Bibliotek og Kulturhuse

119.

 Meddelelser fra/til formanden

120.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

121.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

122.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

123.

 Status på halbyggeriet i Højby

124.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje - oversigt over indkomne ansøgninger til 3. ansøgningsrunde

125.

 Ansøgning om tilskud til præmie - Kolonihaveforeningen Østervang, Nykøbing Sj.

126.

 Ansøgning om tilskud til projekt "Hvis jeg havde vidst" - Teatret Borderline

127.

 Ansøgning tilskud til arrangement - Sclerosekomiteen for Odsherred

128.

 Fordeling af anlægstilskud på fritidsområdet i 2015

129.

 Halvårsregnskab 2015 pr. 30. juni 2015 for Odsherred Kommune

130.

 Kvaliteten af dagsordenerne

131.

 Dialogmøde med Folkeoplysningssamrådet

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

105.

 Godkendelse af dagsorden

106.

 Meddelelser fra/til formanden

107.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

108.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

109.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

110.

 Status på halbyggeriet i Højby

111.

 Orientering om projekt "Identitetsbibliotek" på Odsherred Bibliotek og Kulturhuse

112.

 Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

113.

 Servicetjek af retningslinjer for lokaletilskud

114.

 Kunstgræsbanen i Asnæs

115.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

88.

 Godkendelse af dagsorden

89.

 Danmark læser - Odsherred Læser 2014 - 2015

90.

 Meddelelser fra/til formanden

91.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

92.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

93.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

94.

 Status på halbyggeriet i Højby

95.

 Status på Udviklingsplan 2015

96.

 Afrapportering på Direktionsstrategi for 2014 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

97.

 Fordeling af anlægstilskud på fritidsområdet i 2015

98.

 Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - henvendelse om muligheden for kommunalt driftstilskud

99.

 Principper for byggestyring

100.

 Ansøgning om støtte til aktiviteter i forbindelse med 100 års jubilæet i Annebergparken

101.

 Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets drøftelse af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

102.

 Odsherred Naturskoles årsberetning 2013-2014

103.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

61.

 Temadrøftelse: Lovgivning og retningslinjer vedr. lokaletilskud til folkeoplysende foreninger.

62.

 Godkendelse af dagsorden

63.

 Meddelelser fra/til formanden

64.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

65.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

66.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

67.

 Orientering om status på Halbyggeri i Højby

68.

 Aktive Borgere i Odsherred

69.

 Budget 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

70.

 Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets opsamling efter dialogmøder og Byrådets budgetseminar

71.

 Rørvig Sognegård - Renovering af køkken

72.

 Litteratur- og læsefestival for børn

73.

 Ansøgning om tilskud til Børnemusikfestival 2015

74.

 Udvikling af Åben Skole og etablering af portal "Skolen i virkeligheden"

75.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje - oversigt over indkomne ansøgninger til 2. ansøgningsrunde

76.

 Ansøgning fra Holbæk & Omegns Musikskole om tilskud til HOM festival 2015

77.

 Ansøgning om tilskud til Odsherred Børnedyrskue 2015

78.

 Ansøgning om tilskud til "Musik og Nærvær for ældre" fra Viseforeningen DenVise

79.

 Ansøgning om tilskud - Støtteforeningen "ALGI" - besøg af polsk børne- og ungdomsdansetrup

80.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum om tilskud til 2 projekter under overskriften "Psykiatrihistorie i øjenhøjde"

81.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Stadsorkester om tilskud til koncertarrangement

82.

 Ansøgning fra Odsherred Bibliotek og Kulturhus om tilskud til projektet "Tegningens mange genre"

83.

 Ansøgning fra Odsherred Brandmuseum til opstart og profilereing af nyt virksomhedsmuseum

84.

 Ansøgning om tilskud til Vikingevent fra Initiativgruppen til Turistforeningen for Kalundborg Nord/Odsherred Syd - Kystlinjen

85.

 Drøftelse af forslag om eventuel anbefaling til Byrådet ang. plads i Bestyrelsen for Fonde Geopark Odsherred

86.

 Kvaliteten af dagsordenerne

Lukket punkt

87.

 Uddeling af Ingrid Britta Christensens kunstnerlegat for unge 2015

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

48.

 Dialogmøde med Museum Odsherred - en del af Museum Vestsjælland

49.

 Godkendelse af dagsorden

50.

 Meddelelser fra/til formanden

51.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

52.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

53.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

54.

 Orientering om status på halbyggeri i Højby

55.

 Aktiv Borger-strategi

56.

 Godkendelse af Odsherred Teaters regnskab for 2014

57.

 Årsregnskab 2014 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

58.

 Budgetopfølgning pr. 28/2 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

59.

 Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - henvendelse om muligheden for kommunalt driftstilskud

60.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

31.

 Dialogmøde med Vig Festivalen

32.

 Godkendelse af dagsorden

33.

 Meddelelser fra/til formanden

34.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

35.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

36.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

37.

 Orientering om status på halbyggeriet i Højby

38.

 Ovnhusmarkedet

39.

 Orientering om Fremtidens Borgerservice

40.

 Godkendelse af forslag til en harmonisering af de kommunale tilskud til Museum Vestsjælland fra 2016

41.

 Udvidelse af Odsherred Kommunes Fritidspas-ordning

42.

 Ansøgning om tilskud til udgivelse af bog om 2. verdenskrig i Nykøbing og omegn

43.

 Forslag til navn for den nye hal i Højby

44.

 Uddeling 2015 af Ingrid Britta Christensens kunstnerlegat for unge - procesplan

45.

 Godkendelse af udkast til Kulturaftale 2015 - 2018 - Kulturregion Midt- og Vestsjælland

46.

 Dato for fælles studietur for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Miljø- og Klimaudvalget om arkitekturpolitik

Lukket punkt

47.

 Orientering om Nykøbing Svømmehal

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

29.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

30.

 Vighallen drøftelse af mulige modeller i forbindelse med budgetoverskridelse

Gå til toppen af siden 
Punkter

14.

 Godkendelse af dagsorden

15.

 Meddelelser fra/til formanden

16.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

17.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

18.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

19.

 Orientering om status på halbyggeri i Højby

20.

 Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for 2016

21.

 Budgetdialogmøder mellem fagudvalg og administrationen/samarbejdspartnere

22.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje - oversigt over indkomne ansøgninger til 1. ansøgningsrunde

23.

 Ansøgning om tilskud til drift af korsang for lungesyge

24.

 Ansøgning om tilskud til udgivelse af bog om 2. verdenskrig i Nykøbing og omegn

25.

 Ansøgning om tilskud til afvikling af klassiske koncerter i 2015 - "Musik i Asnæs"

26.

 Ansøgning fra Plejecentret Præstevænget AktivitetsForening om tilskud til samværsarrangement for familie og venner til beboere på Plejecentret Præstevænget

27.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum om tilskud til 2 projekter under overskriften "En vej til oplevelser"

28.

 Ansøgning om tilskud til projekt "Uddannelse til ny jæger" - Højby-Vig Jagtforening

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra/til formanden

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

4.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

5.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

6.

 Orientering om status i forbindelse med halbyggeri i Højby

7.

 Udvidelse af Odsherred Kommunes Fritidspas-ordning

8.

 Procesplan vedr. fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet i 2015

9.

 Orientering om sammensætning af Odsherred Kunstråd

10.

 Planlægning af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets dialogmøder 2015

11.

 Ansøgning om tilskud fra Nykøbing Erhvervsforening til fællessangsarrangement

12.

 Overslag over udgifter til isolering og opvarmning af lethallen i Vig og Kongehallen i Nykøbing Sj.

13.

 Dialogmøde med Vig Festivalen

    Til top