Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2015 - 31-03-2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

11/3

  Februar

23/2 4/2

  Januar

14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

31.

 Dialogmøde med Vig Festivalen

32.

 Godkendelse af dagsorden

33.

 Meddelelser fra/til formanden

34.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

35.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

36.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

37.

 Orientering om status på halbyggeriet i Højby

38.

 Ovnhusmarkedet

39.

 Orientering om Fremtidens Borgerservice

40.

 Godkendelse af forslag til en harmonisering af de kommunale tilskud til Museum Vestsjælland fra 2016

41.

 Udvidelse af Odsherred Kommunes Fritidspas-ordning

42.

 Ansøgning om tilskud til udgivelse af bog om 2. verdenskrig i Nykøbing og omegn

43.

 Forslag til navn for den nye hal i Højby

44.

 Uddeling 2015 af Ingrid Britta Christensens kunstnerlegat for unge - procesplan

45.

 Godkendelse af udkast til Kulturaftale 2015 - 2018 - Kulturregion Midt- og Vestsjælland

46.

 Dato for fælles studietur for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Miljø- og Klimaudvalget om arkitekturpolitik

Lukket punkt

47.

 Orientering om Nykøbing Svømmehal

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

29.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

30.

 Vighallen drøftelse af mulige modeller i forbindelse med budgetoverskridelse

Gå til toppen af siden 
Punkter

14.

 Godkendelse af dagsorden

15.

 Meddelelser fra/til formanden

16.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

17.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

18.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

19.

 Orientering om status på halbyggeri i Højby

20.

 Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for 2016

21.

 Budgetdialogmøder mellem fagudvalg og administrationen/samarbejdspartnere

22.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje - oversigt over indkomne ansøgninger til 1. ansøgningsrunde

23.

 Ansøgning om tilskud til drift af korsang for lungesyge

24.

 Ansøgning om tilskud til udgivelse af bog om 2. verdenskrig i Nykøbing og omegn

25.

 Ansøgning om tilskud til afvikling af klassiske koncerter i 2015 - "Musik i Asnæs"

26.

 Ansøgning fra Plejecentret Præstevænget AktivitetsForening om tilskud til samværsarrangement for familie og venner til beboere på Plejecentret Præstevænget

27.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum om tilskud til 2 projekter under overskriften "En vej til oplevelser"

28.

 Ansøgning om tilskud til projekt "Uddannelse til ny jæger" - Højby-Vig Jagtforening

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra/til formanden

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

4.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

5.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

6.

 Orientering om status i forbindelse med halbyggeri i Højby

7.

 Udvidelse af Odsherred Kommunes Fritidspas-ordning

8.

 Procesplan vedr. fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet i 2015

9.

 Orientering om sammensætning af Odsherred Kunstråd

10.

 Planlægning af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets dialogmøder 2015

11.

 Ansøgning om tilskud fra Nykøbing Erhvervsforening til fællessangsarrangement

12.

 Overslag over udgifter til isolering og opvarmning af lethallen i Vig og Kongehallen i Nykøbing Sj.

13.

 Dialogmøde med Vig Festivalen

    Til top