Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2015 - 30-06-2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

10/6

  Maj

13/5

  April

15/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

88.

 Godkendelse af dagsorden

89.

 Danmark læser - Odsherred Læser 2014 - 2015

90.

 Meddelelser fra/til formanden

91.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

92.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

93.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

94.

 Status på halbyggeriet i Højby

95.

 Status på Udviklingsplan 2015

96.

 Afrapportering på Direktionsstrategi for 2014 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

97.

 Fordeling af anlægstilskud på fritidsområdet i 2015

98.

 Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - henvendelse om muligheden for kommunalt driftstilskud

99.

 Principper for byggestyring

100.

 Ansøgning om støtte til aktiviteter i forbindelse med 100 års jubilæet i Annebergparken

101.

 Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets drøftelse af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

102.

 Odsherred Naturskoles årsberetning 2013-2014

103.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

61.

 Temadrøftelse: Lovgivning og retningslinjer vedr. lokaletilskud til folkeoplysende foreninger.

62.

 Godkendelse af dagsorden

63.

 Meddelelser fra/til formanden

64.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

65.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

66.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

67.

 Orientering om status på Halbyggeri i Højby

68.

 Aktive Borgere i Odsherred

69.

 Budget 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

70.

 Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets opsamling efter dialogmøder og Byrådets budgetseminar

71.

 Rørvig Sognegård - Renovering af køkken

72.

 Litteratur- og læsefestival for børn

73.

 Ansøgning om tilskud til Børnemusikfestival 2015

74.

 Udvikling af Åben Skole og etablering af portal "Skolen i virkeligheden"

75.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje - oversigt over indkomne ansøgninger til 2. ansøgningsrunde

76.

 Ansøgning fra Holbæk & Omegns Musikskole om tilskud til HOM festival 2015

77.

 Ansøgning om tilskud til Odsherred Børnedyrskue 2015

78.

 Ansøgning om tilskud til "Musik og Nærvær for ældre" fra Viseforeningen DenVise

79.

 Ansøgning om tilskud - Støtteforeningen "ALGI" - besøg af polsk børne- og ungdomsdansetrup

80.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum om tilskud til 2 projekter under overskriften "Psykiatrihistorie i øjenhøjde"

81.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Stadsorkester om tilskud til koncertarrangement

82.

 Ansøgning fra Odsherred Bibliotek og Kulturhus om tilskud til projektet "Tegningens mange genre"

83.

 Ansøgning fra Odsherred Brandmuseum til opstart og profilereing af nyt virksomhedsmuseum

84.

 Ansøgning om tilskud til Vikingevent fra Initiativgruppen til Turistforeningen for Kalundborg Nord/Odsherred Syd - Kystlinjen

85.

 Drøftelse af forslag om eventuel anbefaling til Byrådet ang. plads i Bestyrelsen for Fonde Geopark Odsherred

86.

 Kvaliteten af dagsordenerne

Lukket punkt

87.

 Uddeling af Ingrid Britta Christensens kunstnerlegat for unge 2015

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

48.

 Dialogmøde med Museum Odsherred - en del af Museum Vestsjælland

49.

 Godkendelse af dagsorden

50.

 Meddelelser fra/til formanden

51.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

52.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

53.

 Orientering om status på halbyggeri i Vig

54.

 Orientering om status på halbyggeri i Højby

55.

 Aktiv Borger-strategi

56.

 Godkendelse af Odsherred Teaters regnskab for 2014

57.

 Årsregnskab 2014 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

58.

 Budgetopfølgning pr. 28/2 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

59.

 Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - henvendelse om muligheden for kommunalt driftstilskud

60.

 Kvaliteten af dagsordenerne

    Til top