Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2015 - 31-12-2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

2/12

  November

11/11

  Oktober

7/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

172.

 Godkendelse af dagsorden

173.

 Meddelelser fra/til formanden

174.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

175.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

176.

 Status på Halbyggeri i Vig

177.

 Fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet i 2015

178.

 Biografbygningen i Vig - forlængelse af udlånsaftalen med Kulturhuset Vig Bio

179.

 Odden powerpark - tilbagemelding fra projektgruppen

180.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets frie midler - Kulturpuljen. Evaluering af retningsslinjer og fastsættelse af temaer/indsatsområder i 2016

181.

 Omprioriteringsbidrag - Finanslov 2016

182.

 Status på "Kvalitet af dagsordnerne"

183.

 Kvaliteten af dagsordenerne

184.

 Dialogmøde med forsamlingshusene i Forsamlingshusordningen.

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Godkendelse af dagsorden

148.

 Meddelelser fra/til formanden

149.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

150.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

151.

 Status på halbyggeri i Vig

152.

 Højby hallen - Status

153.

 Udmøntning af Åben Skole i Odsherred

154.

 Skolen i Virkeligheden

155.

 Kulturklippekort åben skole

156.

 Hononering af foreninger for deres deltagelse i undervisningen på de kommunale skoler

157.

 Transportbehov i forbindelse med Åben Skole

158.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje - oversigt over indkomne ansøgninger til 4. ansøgningsrunde

159.

 Ansøgning om tilskud fra Vallekilde Højskole til Litt. Talk 2016

160.

 Ansøgning fra Huset i Asnæs om tilskud til sanseudstilling

161.

 Ansøgning fra Holbæk & Omegns Musikskole om tilskud til julekoncerter på Odsherred Kommunes plejecentre

162.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Psykiatriske museum om tilskud til jubilæumsbog og musikoptagelse

163.

 Ansøgning fra foreningen 4534 Hørve om tilskud til fotokonkurrence

164.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets frie midler - Kulturpuljen. Evaluering af retningsslinjer og fastsættelse af temaer/indsatsområder i 2016

165.

 Odsherred Kunstråd - Godkendelse af budget og handleplan

166.

 Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for 2016

167.

 Status på Udviklingsplan 2015

168.

 Behandling af klage fra Rørvig Helårsbadere

169.

 Kvaliteten af dagsordenerne

Lukket punkt

170.

 Orientering om Nykøbing Svømmehal

171.

 Temamøde om haldrift i Odsherred

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

132.

 Dialogmøde med Odsherred Naturskole

133.

 Godkendelse af dagsorden

134.

 Meddelelser fra/til formanden

135.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

136.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

137.

 Orientering om status for halbyggeri i Vig

138.

 Status på halbyggeri i Højby

139.

 Orientering omkring anvendelsen af driftsøkonomien ift. at understøtte foreningerne fra Højbyhallen indtil ny hal står klar.

140.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

141.

 Driftspuljer og anlægsprojekter 2015 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget område

142.

 Servicetjek af retningslinjer for lokaletilskud

143.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2016

144.

 Kvaliteten af dagsordenerne

Lukket punkt

145.

 Uddeling af Odsherred Kommunes Kulturpris 2015

Lukket punkt

146.

 Udvælgelse af kandidat til Fødevarepris 2015

    Til top