Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2016 - 31-12-2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

13/12 13/12 30/11 9/11 5/10

  Sep - Aug - Jul

7/9 17/8

  Jun - Maj - Apr

13/6 11/5 13/4

  Mar - Feb - Jan

2/3 3/2 3/2 13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

184.

 Godkendelse af dagsorden

185.

 Beslutning om anvendelse af restbeløb af kulturpuljen

Gå til toppen af siden 
Punkter

184.

 Godkendelse af dagsorden

185.

 Beslutning om anvendelse af restbeløb af kulturpuljen

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

168.

 Dialogmøde med Odsherred Bibliotek og Kulturhuse

169.

 Godkendelse af dagsorden

170.

 Evaluering af Geoparkfestival 2016

171.

 Meddelelser fra/til formanden

172.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

173.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

174.

 Højby hallen - status

175.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets frie midler - Kulturpuljen. Beslutning af temaer/indsatsområder for 2017 samt ansøgningsfrister i 2017

176.

 Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for 2017

177.

 Ansøgning fra Teater og Musik i Odsherred om tilskud til lokaleleje

178.

 Beslutning vedrørende Fødevarepris 2016

179.

 Status på aktiviteter på Odsherred Naturskole

180.

 Omprioritering af midler fra drift af kommunale idrætsanlæg

181.

 Status på puljemidler

182.

 Gennemgang af lokaler og anlæg til fritidsformål

183.

 Dialogmøder 2017

Gå til toppen af siden 
Punkter

168.

 Dialogmøde med Odsherred Bibliotek og Kulturhuse

169.

 Godkendelse af dagsorden

170.

 Meddelelser fra/til formanden

171.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

172.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

173.

 Højby hallen - status

174.

 Status fra arbejdsgruppe vedrørende museer i Odsherred

175.

 Orientering vedrørende Fødevarepris 2016

176.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje 2016 - Samlet oversigt over indkomne ansøgninger til 4. ansøgningsrunde

177.

 Ansøgning om tilskud fra Vallekilde Højskole til Litt. Talk 2017

178.

 Ansøgning fra Holbæk & Omegns Musikskole om tilskud til julekoncerter på Odsherred Kommunes plejecentre

179.

 Ansøgning om tilskud til projekt Dans med din nabo

180.

 Ansøgning om yderligere støtte til Litteratur- og læsefestival for børn

181.

 Ansøgning fra Egebjerg Event om tilskud til afholdelse af sommerkoncert i 2017

182.

 Ansøgning fra Musikforeningen Drauget om tilskud til koncertarrangement med DR´s Big Band og Basco

183.

 Henvendelse om medfinansiering af Frivilligtopmøde

184.

 Gennemgang af lokaler- og anlæg til fritidsformål

185.

 Temadrøftelse om effekt

186.

 Dialogmøde med forsamlingshusene 2016

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

132.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets dialogmøde med Odsherred Teater

133.

 Godkendelse af dagsorden

134.

 Meddelelser fra/til formanden

135.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

136.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

137.

 Højby hallen - status

138.

 Orientering vedr. D.S.I. Herrestrup Klubhus og Klubhuset på Kongeengen

139.

 Eventuel omprioritering inden for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget budgetområde

140.

 Prioritering af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets brandingpulje i budgetforslag 2017 -20

141.

 Prioritering af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets kulturpulje i budgetforslag 2017 - 20

142.

 Drøftelse af ny pulje til talentstøtte

143.

 Status på ForeningsFokus

144.

 Budgetopfølgning pr. 31.8.2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

145.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg m.v. 2017

146.

 Kultur - og Folkeoplysningsudvalgets Århjul/rulledagsorden 2016/2017

Lukket punkt

147.

 Uddeling af Odsherred Kommunes Kulturpris 2016

Lukket punkt

148.

 Uddeling af Ingrid Britta Christensens kunstnerlegat for unge 2016

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

118.

 Dialogmøde med MuseumsVestsjælland vedr. Malergården

119.

 Godkendelse af dagsorden

120.

 Meddelelser fra/til formanden

121.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

122.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

123.

 Højby hallen - status

124.

 Halvårsregnskab 2016 pr. 30 juni 2016 til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

125.

 Status på Fritidspas-ordningen

126.

 Frivilliguddannelse

127.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje 2016 - oversigt over indkomne ansøgninger til 3. ansøgningsrunde

128.

 Ansøgning fra foreningen Vikinge-Museet Isøre om tilskud til opstart af Vikinge-Museet Isøre i Nakke

129.

 Ansøgning om tilskud til gennemførelse af kortfilmsproduktionen "En af drengene."

130.

 Ansøgning fra Borren Idræt & Kultur Center om tilskud til produktion af kulturel dokumentarfilm

131.

 Ansøgning fra Rørvig By og Land om tilskud til jazz-arrangement på Lodsoldermandsgaarden i Rørvig.

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

102.

 Godkendelse af dagsorden

103.

 Meddelelser fra/til formanden

104.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

105.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

106.

 Højby hallen - status

107.

 Vig hallen - status

108.

 Status på renovering af svømmehallen i Nykøbing Sjælland

109.

 Drøftelse af ny pulje til talentstøtte

110.

 Drøftelse af biblioteket i Hørve

111.

 Status på Fritidspas-ordningen

112.

 Museum Vestsjælland, Odsherred - genoptages

113.

 Status på ForeningsFokus

114.

 Opstart af arbejdet med Kulturstrategi - sagen genoptages

115.

 Drøftelse af forespørgsel vedrørende udstillinger i Vig - Kultur og Idrætscenter

116.

 Budget 2017 - prioritering af forslag

117.

 Budget 2017 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets forslag til anlægsprojekter til budgetårene 2017-2020

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

90.

 Godkendelse af dagsorden

91.

 Meddelelser fra/til formanden

92.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

93.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

94.

 Højby hallen - status

95.

 Vig hallen - status

96.

 Tids- og Aktivitetsplan for flytning til Sydskolen afd. Hørve og Grevinge

97.

 Omprioriteringsbidrag - prioritering af forslagene

98.

 Fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet i 2016

99.

 Indstilling af anlægsønske vedr. renovering af trådhegn på kommunale idræts- og tennisanlæg

100.

 Forespørgsel om mulig økonomisk støtte til oprettelse af Vikinge-Museet Isøre

101.

 Drøftelse af muligheder for at optimere museumsbygninger til Museum Vestsjællands afdelinger i Odsherred

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

69.

 Dialogmøde med Odsherred Kunstråd

70.

 Godkendelse af dagsorden

71.

 Meddelelser fra/til formanden

72.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

73.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

74.

 Højby hallen - status

75.

 Vig hallen status

76.

 Omprioriteringsbidrag - beslutning om hvilke forslag der skal indgå i høringsmaterialet

77.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje 2016 - oversigt over indkomne ansøgninger til 2. ansøgningsrunde

78.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Stadsorkester om tilskud til koncertarrangement

79.

 Ansøgning fra Odden Sætter Sejl om tilskud til leje af telt

80.

 Ansøgning fra foreningen Lokalråd 4540 om tilskud til leje af Skamlebæk Radiostation m.v. i forbindelse med Geoparkfestival

81.

 Ansøgning fra Havnefest Danmark om tilskud til synliggørelse og markedsføring af havnefest i Rørvig

82.

 Ansøgning fra foreningen Vig - Fremtidens Familieby om tilskud til etablering af multipavillon i Vig

83.

 Ansøgning fra Musikforeningen Drauget om tilskud til gennemføre koncerter i landsbyerne i den sydlige del af kommunen

84.

 Ansøgning fra Odsherred Unge Teater om tilskud til afvikling af foreningens næste forestilling

85.

 Ansøgning fra Danmark Dejligst om tilskud til at afholde Danmark Dejligst havefestival i Egebjerg og Rørvig

86.

 Ansøgning fra Odsherred Kunstmuseum om tilskud til opgradering af sikringsniveau på museet

87.

 Ansøgning fra Odsherred Teater om tilskud til forestilling i forbindelse med åbning af det nye teater

88.

 Beslutning om åbningstider i svømmehallen i Vig

89.

 Dialogmøde med Vig Festival

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

54.

 Godkendelse af dagsorden

55.

 Meddelelser fra/til formanden

56.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

57.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

58.

 Højby hallen - status

59.

 Vig hallen status

60.

 Rammeplan for aktive borgere i Odsherred

61.

 Status på omprioriteringsbidragsprocessen

62.

 Beslutning om navneskift for hallerne i Vig

63.

 Godkendelse af Odsherred Teaters regnskab for 2015

64.

 Drøftelse af proces for arbejdet med en kulturstrategi

65.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget - Budget/regnskab 2016

66.

 Årsregnskab 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

67.

 Uddeling af Ingrid Britta Christensens kunstnerlegat for unge

68.

 Dialogmøde med Folkeoplysningssamrådet

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

41.

 Godkendelse af dagsorden

42.

 Budgetdialogmøde med decentrale institutioner

43.

 Meddelelser fra/til formanden

44.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

45.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

46.

 Højby hallen - status

47.

 Vig hallen status

48.

 Omprioriteringsbidrag

49.

 Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

50.

 Frigivelse af anlægsmidler budget 2016 - Renovering af Malergården

51.

 Drøftelse af Kulturpris i Odsherred

52.

 Drøftelse af proces for arbejdet med en kulturstrategi

53.

 Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for perioden 2017 - 2020

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Godkendelse af dagsorden

19.

 Meddelelser fra/til formanden

20.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

21.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

22.

 Højby hallen - Status

23.

 Vig hallen status

24.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje 2016 - oversigt over indkomne ansøgninger til 1. ansøgningsrunde

25.

 Ansøgning om tilskud til produktion af jubilæumsavis - Kunstnersammenslutningen Cromisterne

26.

 Tilskud til Alsang og Kulturnat i Asnæs i 2016

27.

 Ansøgning om tilskud til afvikling af klassiske koncerter i 2016 - "Musik i Asnæs"

28.

 Ansøgning om tilskud til Buefestival - Ulvsborg Historisk Værksted

29.

 Ansøgning om tilskud til drift af korsang for lungesyge i 2016

30.

 Børnemusikfestival for børn 0-9 år 2016

31.

 Litteratur- og læsefestival for børn

32.

 Ansøgning om tilskud til Nykøbing/Rørvig Jazz Festival 2016

33.

 Ansøgning om tilskud til "Marathon Højskolesang"

34.

 Ansøgning om tilskud til nyt scenetæppe i Vig Bio

35.

 Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for perioden 2017 - 2020

36.

 Dialogmøder mellem fagudvalg og administrationen/samarbejdspartnere

37.

 Fortsat drøftelse af omprioriteringsbidrag

38.

 GENOPTAGELSE - Udmøntning af Åben Skole i Odsherred

39.

 Godkendelse af dagsorden

40.

 Åben Skole i Odsherred - projektbevilling fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Gå til toppen af siden 
Punkter

39.

 Godkendelse af dagsorden

40.

 Åben Skole i Odsherred - projektbevilling fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra/til formanden

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

4.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

5.

 Højby hallen - status på proces

6.

 Vig hallen 2013 - byggeproces

7.

 Procesplan vedr. fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet i 2016

8.

 Ulvsborgens Venner - ansøgning om godkendelse af en udvidelse af foreningens lokaleudgift i forhold til bevilling af lokaletilskud

9.

 Odden powerpark - tilbagemelding fra projektgruppen

10.

 Revision af Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

11.

 GENOPTAGELSE - Udmøntning af Åben Skole i Odsherred

12.

 Skolen i Virkeligheden

13.

 Kulturklippekort åben skole

14.

 Transportbehov i forbindelse med Åben Skole

15.

 Hononering af foreninger for deres deltagelse i undervisningen på de kommunale skoler

16.

 Planlægning af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets dialogmøder i 2016

17.

 Omprioriteringsbidrag

    Til top