Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2016 - 31-03-2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

2/3

  Februar

3/2 3/2

  Januar

13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

41.

 Godkendelse af dagsorden

42.

 Budgetdialogmøde med decentrale institutioner

43.

 Meddelelser fra/til formanden

44.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

45.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

46.

 Højby hallen - status

47.

 Vig hallen status

48.

 Omprioriteringsbidrag

49.

 Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

50.

 Frigivelse af anlægsmidler budget 2016 - Renovering af Malergården

51.

 Drøftelse af Kulturpris i Odsherred

52.

 Drøftelse af proces for arbejdet med en kulturstrategi

53.

 Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for perioden 2017 - 2020

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Godkendelse af dagsorden

19.

 Meddelelser fra/til formanden

20.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

21.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

22.

 Højby hallen - Status

23.

 Vig hallen status

24.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje 2016 - oversigt over indkomne ansøgninger til 1. ansøgningsrunde

25.

 Ansøgning om tilskud til produktion af jubilæumsavis - Kunstnersammenslutningen Cromisterne

26.

 Tilskud til Alsang og Kulturnat i Asnæs i 2016

27.

 Ansøgning om tilskud til afvikling af klassiske koncerter i 2016 - "Musik i Asnæs"

28.

 Ansøgning om tilskud til Buefestival - Ulvsborg Historisk Værksted

29.

 Ansøgning om tilskud til drift af korsang for lungesyge i 2016

30.

 Børnemusikfestival for børn 0-9 år 2016

31.

 Litteratur- og læsefestival for børn

32.

 Ansøgning om tilskud til Nykøbing/Rørvig Jazz Festival 2016

33.

 Ansøgning om tilskud til "Marathon Højskolesang"

34.

 Ansøgning om tilskud til nyt scenetæppe i Vig Bio

35.

 Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for perioden 2017 - 2020

36.

 Dialogmøder mellem fagudvalg og administrationen/samarbejdspartnere

37.

 Fortsat drøftelse af omprioriteringsbidrag

38.

 GENOPTAGELSE - Udmøntning af Åben Skole i Odsherred

39.

 Godkendelse af dagsorden

40.

 Åben Skole i Odsherred - projektbevilling fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Gå til toppen af siden 
Punkter

39.

 Godkendelse af dagsorden

40.

 Åben Skole i Odsherred - projektbevilling fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra/til formanden

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

4.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

5.

 Højby hallen - status på proces

6.

 Vig hallen 2013 - byggeproces

7.

 Procesplan vedr. fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet i 2016

8.

 Ulvsborgens Venner - ansøgning om godkendelse af en udvidelse af foreningens lokaleudgift i forhold til bevilling af lokaletilskud

9.

 Odden powerpark - tilbagemelding fra projektgruppen

10.

 Revision af Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

11.

 GENOPTAGELSE - Udmøntning af Åben Skole i Odsherred

12.

 Skolen i Virkeligheden

13.

 Kulturklippekort åben skole

14.

 Transportbehov i forbindelse med Åben Skole

15.

 Hononering af foreninger for deres deltagelse i undervisningen på de kommunale skoler

16.

 Planlægning af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets dialogmøder i 2016

17.

 Omprioriteringsbidrag

    Til top