Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2016 - 30-06-2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

13/6

  Maj

11/5

  April

13/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

90.

 Godkendelse af dagsorden

91.

 Meddelelser fra/til formanden

92.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

93.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

94.

 Højby hallen - status

95.

 Vig hallen - status

96.

 Tids- og Aktivitetsplan for flytning til Sydskolen afd. Hørve og Grevinge

97.

 Omprioriteringsbidrag - prioritering af forslagene

98.

 Fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet i 2016

99.

 Indstilling af anlægsønske vedr. renovering af trådhegn på kommunale idræts- og tennisanlæg

100.

 Forespørgsel om mulig økonomisk støtte til oprettelse af Vikinge-Museet Isøre

101.

 Drøftelse af muligheder for at optimere museumsbygninger til Museum Vestsjællands afdelinger i Odsherred

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

69.

 Dialogmøde med Odsherred Kunstråd

70.

 Godkendelse af dagsorden

71.

 Meddelelser fra/til formanden

72.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

73.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

74.

 Højby hallen - status

75.

 Vig hallen status

76.

 Omprioriteringsbidrag - beslutning om hvilke forslag der skal indgå i høringsmaterialet

77.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje 2016 - oversigt over indkomne ansøgninger til 2. ansøgningsrunde

78.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Stadsorkester om tilskud til koncertarrangement

79.

 Ansøgning fra Odden Sætter Sejl om tilskud til leje af telt

80.

 Ansøgning fra foreningen Lokalråd 4540 om tilskud til leje af Skamlebæk Radiostation m.v. i forbindelse med Geoparkfestival

81.

 Ansøgning fra Havnefest Danmark om tilskud til synliggørelse og markedsføring af havnefest i Rørvig

82.

 Ansøgning fra foreningen Vig - Fremtidens Familieby om tilskud til etablering af multipavillon i Vig

83.

 Ansøgning fra Musikforeningen Drauget om tilskud til gennemføre koncerter i landsbyerne i den sydlige del af kommunen

84.

 Ansøgning fra Odsherred Unge Teater om tilskud til afvikling af foreningens næste forestilling

85.

 Ansøgning fra Danmark Dejligst om tilskud til at afholde Danmark Dejligst havefestival i Egebjerg og Rørvig

86.

 Ansøgning fra Odsherred Kunstmuseum om tilskud til opgradering af sikringsniveau på museet

87.

 Ansøgning fra Odsherred Teater om tilskud til forestilling i forbindelse med åbning af det nye teater

88.

 Beslutning om åbningstider i svømmehallen i Vig

89.

 Dialogmøde med Vig Festival

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

54.

 Godkendelse af dagsorden

55.

 Meddelelser fra/til formanden

56.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

57.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

58.

 Højby hallen - status

59.

 Vig hallen status

60.

 Rammeplan for aktive borgere i Odsherred

61.

 Status på omprioriteringsbidragsprocessen

62.

 Beslutning om navneskift for hallerne i Vig

63.

 Godkendelse af Odsherred Teaters regnskab for 2015

64.

 Drøftelse af proces for arbejdet med en kulturstrategi

65.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget - Budget/regnskab 2016

66.

 Årsregnskab 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

67.

 Uddeling af Ingrid Britta Christensens kunstnerlegat for unge

68.

 Dialogmøde med Folkeoplysningssamrådet

    Til top