Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2016 - 31-12-2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

13/12 13/12

  November

30/11 9/11

  Oktober

5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

184.

 Godkendelse af dagsorden

185.

 Beslutning om anvendelse af restbeløb af kulturpuljen

Gå til toppen af siden 
Punkter

184.

 Godkendelse af dagsorden

185.

 Beslutning om anvendelse af restbeløb af kulturpuljen

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

168.

 Dialogmøde med Odsherred Bibliotek og Kulturhuse

169.

 Godkendelse af dagsorden

170.

 Evaluering af Geoparkfestival 2016

171.

 Meddelelser fra/til formanden

172.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

173.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

174.

 Højby hallen - status

175.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets frie midler - Kulturpuljen. Beslutning af temaer/indsatsområder for 2017 samt ansøgningsfrister i 2017

176.

 Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for 2017

177.

 Ansøgning fra Teater og Musik i Odsherred om tilskud til lokaleleje

178.

 Beslutning vedrørende Fødevarepris 2016

179.

 Status på aktiviteter på Odsherred Naturskole

180.

 Omprioritering af midler fra drift af kommunale idrætsanlæg

181.

 Status på puljemidler

182.

 Gennemgang af lokaler og anlæg til fritidsformål

183.

 Dialogmøder 2017

Gå til toppen af siden 
Punkter

168.

 Dialogmøde med Odsherred Bibliotek og Kulturhuse

169.

 Godkendelse af dagsorden

170.

 Meddelelser fra/til formanden

171.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

172.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

173.

 Højby hallen - status

174.

 Status fra arbejdsgruppe vedrørende museer i Odsherred

175.

 Orientering vedrørende Fødevarepris 2016

176.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje 2016 - Samlet oversigt over indkomne ansøgninger til 4. ansøgningsrunde

177.

 Ansøgning om tilskud fra Vallekilde Højskole til Litt. Talk 2017

178.

 Ansøgning fra Holbæk & Omegns Musikskole om tilskud til julekoncerter på Odsherred Kommunes plejecentre

179.

 Ansøgning om tilskud til projekt Dans med din nabo

180.

 Ansøgning om yderligere støtte til Litteratur- og læsefestival for børn

181.

 Ansøgning fra Egebjerg Event om tilskud til afholdelse af sommerkoncert i 2017

182.

 Ansøgning fra Musikforeningen Drauget om tilskud til koncertarrangement med DR´s Big Band og Basco

183.

 Henvendelse om medfinansiering af Frivilligtopmøde

184.

 Gennemgang af lokaler- og anlæg til fritidsformål

185.

 Temadrøftelse om effekt

186.

 Dialogmøde med forsamlingshusene 2016

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

132.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets dialogmøde med Odsherred Teater

133.

 Godkendelse af dagsorden

134.

 Meddelelser fra/til formanden

135.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

136.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

137.

 Højby hallen - status

138.

 Orientering vedr. D.S.I. Herrestrup Klubhus og Klubhuset på Kongeengen

139.

 Eventuel omprioritering inden for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget budgetområde

140.

 Prioritering af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets brandingpulje i budgetforslag 2017 -20

141.

 Prioritering af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets kulturpulje i budgetforslag 2017 - 20

142.

 Drøftelse af ny pulje til talentstøtte

143.

 Status på ForeningsFokus

144.

 Budgetopfølgning pr. 31.8.2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

145.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg m.v. 2017

146.

 Kultur - og Folkeoplysningsudvalgets Århjul/rulledagsorden 2016/2017

Lukket punkt

147.

 Uddeling af Odsherred Kommunes Kulturpris 2016

Lukket punkt

148.

 Uddeling af Ingrid Britta Christensens kunstnerlegat for unge 2016

    Til top