Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2017 - 31-12-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

6/12 4/12 8/11 11/10

  Sep - Aug - Jul

13/9 16/8 16/8

  Jun - Maj - Apr

27/6 14/6 29/5 29/5 17/5 5/4

  Mar - Feb - Jan

8/3 8/2 18/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

156.

 Dialogmøde med Odsherred Teater

157.

 Godkendelse af dagsorden

158.

 Meddelelser fra/til formanden

159.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

160.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

161.

 Halbyggeri - status

162.

 Godkendelse af ny Forsamlingshusordning 2018 - 2020

163.

 Kondensproblemer i Kongehallen

164.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Badmintonklub om forlængelse af rente- og afdragsfrit lån

165.

 Evaluering af Ods-Hædring 2017

166.

 Fornyet samarbejdsaftale med NVPRO om drift af Odsherred Naturskole

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Konstatering af udvalgssammensætningen

3.

 Valg af formand

4.

 Valg af næstformand

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

146.

 Dialogmøde med Vig Bio

147.

 Godkendelse af dagsorden

148.

 Meddelelser fra/til formanden

149.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

150.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

151.

 Halbyggeri - status

152.

 Takster - Budget 2018 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

153.

 Udbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder

154.

 Ansøgning til Kulturpuljen fra Vallekilde Højskole vedr. tilskud til Litt Talk 2018

155.

 Dialogmøde med Vig Festivalen

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

137.

 Godkendelse af dagsorden

138.

 Meddelelser fra/til formanden

139.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

140.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

141.

 Orientering om Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland 2017

142.

 Halbyggeri - status

143.

 Budgetopfølgning pr. 31.8.2017 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

144.

 Anvendelse af restbeløb på Brandingpulje

145.

 Budget 2018: Hel eller delvis prioritering af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje i budget 2018 - 21

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

119.

 Dialogmøde med Odsherred Naturskole

120.

 Dialogmøde med Museum Vestsjælland

121.

 Godkendelse af dagsorden

122.

 Meddelelser fra/til formanden

123.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

124.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

125.

 Halbyggeri - status

126.

 Fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet i 2017

127.

 Halvårsregnskab 2017 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

128.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje 2017 - oversigt over indkomne ansøgninger til 3. ansøgningsrunde

129.

 Ansøgning fra Odsherred Garden om tilskud til afholdels af BandCamp i efterårsferien 2017

130.

 Ansøgning fra OK-Fonden Baeshøjgård om tilskud til udsmykning af bassinrum

131.

 Ansøgning fra Vig - Fremtidens Familieby - Torvehallen om tilskud til motions/danseworkshop for ældre.

132.

 Ansøgning fra Vig - Fremtidens Familieby - Torvehallen om tilskud til afholdelse af motion-/danseworkshop med afrikansk dans.

133.

 Ansøgning fra Teater BordeLine om tilskud til Fortælleværksteds aktiviteter i 2017/18

134.

 Ansøgning fra Hørve Medborgerhus om tilskud til arrangementet "Gang i Gaden"

Lukket punkt

135.

 Uddeling af Fødevarepris 2017

Lukket punkt

136.

 Uddeling af Odsherred Kommunes Kulturpris 2017

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

107.

 Dialogmøde med Odsherred Bibliotek og Kulturhuse

108.

 Orientering om budgetanalyse af Borgerservice/bibliotek

109.

 Godkendelse af dagsorden

110.

 Meddelelser fra/til formanden

111.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

112.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

113.

 Halbyggeri - status

114.

 Evaluering af Odsherred Naturskole

115.

 Drøftelse af forslag til anlægsønske

116.

 Budget 2018-2021

117.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

118.

 Budgetforslag - Adgangsvej til Malergården m.fl.

Gå til toppen af siden 
Punkter

117.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

118.

 Budgetforslag - Adgangsvej til Malergården m.fl.

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

105.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

106.

 Udbedring af Vig Svømmehal

Gå til toppen af siden 
Punkter

91.

 Godkendelse af dagsorden

92.

 Meddelelser fra/til formanden

93.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

94.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

95.

 Højby hallen - status maj måned

96.

 Opfølgning på år 2016 - årsrapporter fra administrationen

97.

 Budgetopfølgning 2017 - styringscirklen for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets

98.

 Status på Kultur/skolesamarbejde i Åben skole

99.

 Budgetproces 2018 - opsamling og bruttoliste

100.

 Omprioritering af midler fra drift af idrætsanlæg

101.

 Fremtidig samarbejde om BGK Vestsjælland fra skoleåret 2018/19

102.

 "Kulturbus Midt- og Vestjælland" - finansiering 2018 og 2019.

103.

 Budget 2018-2021

104.

 Dialogmøde med forsamlingshusene 2017 ang. budget i ny aftale

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

89.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

90.

 Beslutning vedrørende svømmehal i Vig

Gå til toppen af siden 
Punkter

89.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

90.

 Beslutning vedrørende svømmehal i Vig

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

56.

 Orientering vedrørende svømmehal i Vig

57.

 Godkendelse af dagsorden

58.

 Meddelelser fra/til formanden

59.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

60.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

61.

 Højby hallen - status

62.

 Opfølgning på år 2016 - årsrapporter fra administrationen

63.

 Fælles prisuddeling- og fejringsarrangement

64.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje 2017 - oversigt over indkomne ansøgninger til 2. ansøgningsrunde

65.

 Ansøgning om tilskud fra Rørvig Handels- og Håndværkerforening til ar-rangement på Rørvig Havn.

66.

 Ansøgning om tilskud til kunstprojekt på Idrætsefterskolen Klintsøgaard

67.

 Ansøgning fra Vig - Fremtidens Familieby om tilskud til operaarrangement i Torvehallen i Vig

68.

 Ansøgning fra Nykøbing Handel & Erhverv om tilskud til gadeteater som en del af "Sommer på Store Torv"

69.

 Ansøgning fra Ulvsborg Historiske Værksted om tilskud til aktiviteter i sommerferien

70.

 Ansøgning fra Nykøbing/Rørvig Jazz Festival om underskudsgaranti

71.

 Ansøgning om tilskud til bogudgivelse om Odsherreds historie

72.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Stadsorkester om tilskud til koncertarrangement

73.

 Ansøgninger til Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Brandingpulje 2017

74.

 Ansøgning fra Nykøbing Handel & Erhverv om tilskud fra Brandingpuljen til Asfaltbal 2017

75.

 Ansøgning fra Geoparkfestivalen om tilskud fra Brandingpuljen til åbningen af Geoparkfestivalen

76.

 Ansøgning fra gruppe borgere i Nykøbing om tilskud fra Brandingpuljen til 2 arrangementer

77.

 Ansøgning fra foreningen Vig - Fremtidens Familieby om tilskud fra Brandingpuljen til at brande Farmers marked i Torvehallen

78.

 Ansøgning fra Ulvsborg Historiske Værksted om tilskud fra Brandingpuljen til markedsføring af sæson 207

79.

 Ansøgning fra Museum Vestsjælland og Hempels Glasmuseum om tilskud fra Brandingpuljen til annoncekampagne

80.

 Ansøgning fra Odsherred Teater om tilskud fra Brandingpuljen til 2 markedsføringstiltag i samarbejde med andre kulturudbydere

81.

 Ansøgning fra arbejdsgruppen vedr. Kulturnatten i Asnæs om tilskud fra Brandingpuljen til lysinstallation og fyrværkeri

82.

 Ansøgning fra Ung i Odsherred om tilskud fra Brandingpuljen i forbindelse med deltagelse i folkemødet på Bornholm

83.

 Ansøgning fra Ung i Odsherred om tilskud fra Brandingpuljen til unges produktion af reklamefilm i forbindelse med Geoparkfetivalen.

84.

 Ansøgning fra Ung i Odsherred om tilskud fra Brandingpuljen til musiker i forbindelse med uddelingen af Ungekulturprisen

85.

 Præsentation af projektide "Kort over Odsherreds identitet"

86.

 Budgetdialog med inviterede borgere

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

43.

 Budgetdialogmøde med institutioner vedrørende budget 2018

44.

 Godkendelse af dagsorden

45.

 Meddelelser fra/til formanden

46.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

47.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

48.

 Højby hallen - status

49.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

50.

 Regnskab 2016 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

51.

 Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2017/18

52.

 Biblioteket i Hørve - genoptagelse af sagen

53.

 Godkendelse af Odsherred Teaters regnskab for 2016

54.

 Ansøgning om godkendelse af lokaleudgift i f.t. bevilling af lokaletilskud, vedr. IKO Kyokushin Karate

55.

 Dialogmøde med Folkeoplysningssamrådet

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

31.

 Dialogmøde med Ulvsborg Historisk Værksted

32.

 Dialogmøde med Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum

33.

 Godkendelse af dagsorden

34.

 Meddelelser fra/til formanden

35.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

36.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

37.

 Højby hallen - status

38.

 Budgetdialogmøder 2018

39.

 Orientering om Ungebyrådets vedtægter

40.

 Blå Flag - ændring af koncept

41.

 Beslutning om anvendelse af og kriterier for Brandingpulje 2017

42.

 Omprioritering af midler fra drift af kommunale idrætsanlæg

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

11.

 Dialogmøde med Haller i Odsherred

12.

 Godkendelse af dagsorden

13.

 Meddelelser fra/til formanden

14.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

15.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

16.

 Højby hallen - status

17.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje 2017 - oversigt over indkomne ansøgninger til 1. ansøgningsrunde

18.

 Tilskud til Alsang og Kulturnat i Asnæs i 2017

19.

 Ansøgning om tilskud til afvikling af klassiske koncerter i 2017 - "Musik i Asnæs"

20.

 Ansøgning om tilskud til drift af korsang for lungesyge i 2017

21.

 Tilskud til Børnemusikfestival Odsherred 2017

22.

 Litteratur- og læsefestival for børn

23.

 Ansøgning om tilskud til Nykøbing/Rørvig Jazz Festival 2017

24.

 Ansøgning fra foreningen Ungehuset i Hørve om tilskud til alkoholfri fest

25.

 Ansøgning om tilskud til udstillingen Den levende streg i PAKHUSgalleriet

26.

 Ansøgning fra KoM-Koret om tilskud til venskabskor-weekend med koret Decibellarne fra Sverige

27.

 Procesplan vedr. fordeling af anlægsmidler på fritidsområdet i 2017

28.

 Fælles prisuddeling- og fejringsarrangement

29.

 Beslutning om deltagelse og finansiering af Regionens kulturkanon

30.

 Budgetdialogmøder 2018

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra/til formanden

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

4.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

5.

 Højby hallen - status

6.

 Orientering om Ungebyrådets vedtægter

7.

 Orientering vedr. D.S.I. Herrestrup Klubhus og DSI Klubhuset på Kongeengen

8.

 Forslag til effektmål

9.

 Orientering fra arbejdsgruppen vedr. museer i Odsherred

10.

 Tilskud til forsamlingshuse - sammenlignende undersøgelse i andre kommuner

    Til top