Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2017 - 30-06-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

27/6 14/6

  Maj

29/5 29/5 17/5

  April

5/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

105.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

106.

 Udbedring af Vig Svømmehal

Gå til toppen af siden 
Punkter

91.

 Godkendelse af dagsorden

92.

 Meddelelser fra/til formanden

93.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

94.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

95.

 Højby hallen - status maj måned

96.

 Opfølgning på år 2016 - årsrapporter fra administrationen

97.

 Budgetopfølgning 2017 - styringscirklen for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets

98.

 Status på Kultur/skolesamarbejde i Åben skole

99.

 Budgetproces 2018 - opsamling og bruttoliste

100.

 Omprioritering af midler fra drift af idrætsanlæg

101.

 Fremtidig samarbejde om BGK Vestsjælland fra skoleåret 2018/19

102.

 "Kulturbus Midt- og Vestjælland" - finansiering 2018 og 2019.

103.

 Budget 2018-2021

104.

 Dialogmøde med forsamlingshusene 2017 ang. budget i ny aftale

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

89.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

90.

 Beslutning vedrørende svømmehal i Vig

Gå til toppen af siden 
Punkter

89.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

90.

 Beslutning vedrørende svømmehal i Vig

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

56.

 Orientering vedrørende svømmehal i Vig

57.

 Godkendelse af dagsorden

58.

 Meddelelser fra/til formanden

59.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

60.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

61.

 Højby hallen - status

62.

 Opfølgning på år 2016 - årsrapporter fra administrationen

63.

 Fælles prisuddeling- og fejringsarrangement

64.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kulturpulje 2017 - oversigt over indkomne ansøgninger til 2. ansøgningsrunde

65.

 Ansøgning om tilskud fra Rørvig Handels- og Håndværkerforening til ar-rangement på Rørvig Havn.

66.

 Ansøgning om tilskud til kunstprojekt på Idrætsefterskolen Klintsøgaard

67.

 Ansøgning fra Vig - Fremtidens Familieby om tilskud til operaarrangement i Torvehallen i Vig

68.

 Ansøgning fra Nykøbing Handel & Erhverv om tilskud til gadeteater som en del af "Sommer på Store Torv"

69.

 Ansøgning fra Ulvsborg Historiske Værksted om tilskud til aktiviteter i sommerferien

70.

 Ansøgning fra Nykøbing/Rørvig Jazz Festival om underskudsgaranti

71.

 Ansøgning om tilskud til bogudgivelse om Odsherreds historie

72.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Stadsorkester om tilskud til koncertarrangement

73.

 Ansøgninger til Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Brandingpulje 2017

74.

 Ansøgning fra Nykøbing Handel & Erhverv om tilskud fra Brandingpuljen til Asfaltbal 2017

75.

 Ansøgning fra Geoparkfestivalen om tilskud fra Brandingpuljen til åbningen af Geoparkfestivalen

76.

 Ansøgning fra gruppe borgere i Nykøbing om tilskud fra Brandingpuljen til 2 arrangementer

77.

 Ansøgning fra foreningen Vig - Fremtidens Familieby om tilskud fra Brandingpuljen til at brande Farmers marked i Torvehallen

78.

 Ansøgning fra Ulvsborg Historiske Værksted om tilskud fra Brandingpuljen til markedsføring af sæson 207

79.

 Ansøgning fra Museum Vestsjælland og Hempels Glasmuseum om tilskud fra Brandingpuljen til annoncekampagne

80.

 Ansøgning fra Odsherred Teater om tilskud fra Brandingpuljen til 2 markedsføringstiltag i samarbejde med andre kulturudbydere

81.

 Ansøgning fra arbejdsgruppen vedr. Kulturnatten i Asnæs om tilskud fra Brandingpuljen til lysinstallation og fyrværkeri

82.

 Ansøgning fra Ung i Odsherred om tilskud fra Brandingpuljen i forbindelse med deltagelse i folkemødet på Bornholm

83.

 Ansøgning fra Ung i Odsherred om tilskud fra Brandingpuljen til unges produktion af reklamefilm i forbindelse med Geoparkfetivalen.

84.

 Ansøgning fra Ung i Odsherred om tilskud fra Brandingpuljen til musiker i forbindelse med uddelingen af Ungekulturprisen

85.

 Præsentation af projektide "Kort over Odsherreds identitet"

86.

 Budgetdialog med inviterede borgere

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

43.

 Budgetdialogmøde med institutioner vedrørende budget 2018

44.

 Godkendelse af dagsorden

45.

 Meddelelser fra/til formanden

46.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

47.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

48.

 Højby hallen - status

49.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

50.

 Regnskab 2016 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

51.

 Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2017/18

52.

 Biblioteket i Hørve - genoptagelse af sagen

53.

 Godkendelse af Odsherred Teaters regnskab for 2016

54.

 Ansøgning om godkendelse af lokaleudgift i f.t. bevilling af lokaletilskud, vedr. IKO Kyokushin Karate

55.

 Dialogmøde med Folkeoplysningssamrådet

    Til top