Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Folkeoplysningsudvalget )

Mødeoversigt: Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2018 - 31-03-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

13/3

  Februar

6/2

  Januar

16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

37.

 Godkendelse af dagsorden

38.

 Meddelelser fra/til formanden

39.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

40.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

41.

 Orientering vedr. retningslinjer for tildeling af lokaletilskud til folkeoplysende foreninger

42.

 Orientering vedr. retningslinjer for tildeling af aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger

43.

 Orientering om Odsherred Naturskole

44.

 Orientering om Forsøgspulje levedygtige landsbyer - hele livet

45.

 Halbyggeri - status

46.

 Oplæg fra Folkeoplysningssamrådet, Folkeoplysningspolitik m.v.

47.

 Årshjul for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 2018

48.

 Lokaldemokratiudvalget nedsættes

49.

 Drøftelse af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets faste tilskud

50.

 Orientering om og drøftelse af spørgsmål vedrørende kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

51.

 Ingrid Britta Christensens Kunstnerlegat for unge

52.

 Henvendelse fra Den selvejende institution Herrestrup Klubhus og brugerforeningerne om indgåelse af driftsaftale

53.

 Godkendelse af lokaletilskud til Nykøbing Sj. Bokseklub

54.

 Budgetdialogmøder 2019

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

22.

 Godkendelse af dagsorden

23.

 Meddelelser fra/til formanden

24.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

25.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

26.

 Plan for kriminalitetsforebyggende undervisning ved Ung i Odsherred

27.

 Halbyggeri - status

28.

 Orientering om ny mærkningsordning til strande

29.

 Introduktions - og temamøder

30.

 Budgetproces 2019 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

31.

 Kultur - og Folkeoplysningsudvalget årshjul 2018

32.

 Ansøgning fra Dragsholm Fritidscenter om tilskud til indretning af handicaptoilet

33.

 Fordeling af restbeløb 2018 fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets budgetpulje til mindre budgetønsker

34.

 Beslutning om retningslinjer, temaer, ansøgningsfrister m.v. for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets frie midler: Kulturpuljen og Brandingpuljen

35.

 OdsHædring 2018

36.

 Godkendelse af revideret vedtægt for Ung i Odsherred

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

5.

 Godkendelse af dagsorden

6.

 Meddelelser fra/til formanden

7.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

8.

 Introduktion til Kultur - og Folkeoplysningsudvalgets område

9.

 Orientering om Landsby makeover 2018

10.

 Orientering om forskellige puljer i Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets budget 2018

11.

 Halbyggeri - status

12.

 Forretningsorden for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

13.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets mødekalender 2018

14.

 Beslutning om formandskab for byggeudvalget for Borren - Højby Idræts- og Kulturcenter

15.

 Bevillingsnævnet

16.

 Integrationsrådet, følgegruppen for

17.

 Ung i Odsherred, bestyrelsen for

18.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets årshjul 2018

19.

 Planlægning af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets dialogmøder i 2018

20.

 Beslutning om oprettelse af §17, stk. 4. udvalg, Lokalforum og forslag til kommisorium

21.

 Godkendelse af proces for nedsættelse af borgerpanel samt forslag til kommisorium herfor

    Til top