Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2018 - 31-12-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

20/11

  Oktober

23/10 2/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

228.

 Godkendelse af dagsorden

229.

 Meddelelser fra formanden

230.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

231.

 Orientering fra administrationen

232.

 Ledelseskommissionens anbefalinger

233.

 Økonomiudvalgets årshjul 2018

234.

 Global Goals Tour 2019

235.

 Transportabelt teleslyngeanlæg

236.

 Udviklingspuljen for sommerhusområder 2018

237.

 Tillæg til Kommuneplanen - Vig Bakke / Verners Bakker rammeområde 7B5, 7F5

238.

 Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

239.

 Genoptaget - Valg af formænd for valgstyrerne ved kommunens 12 afstemningssteder 2018 - 2021

240.

 Takster - Budget 2019 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

241.

 Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

242.

 Takster 2019 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune

243.

 Takster for 2019 vedrørende ældreområdet

244.

 Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

Lukket punkt

245.

 Genoptaget - Salg af Annebergparken 8, 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 1fp

Lukket punkt

246.

 Tilbagekøb af Havnevej 28

Lukket punkt

247.

 Indkøb af tele og data - Odsherred Kommune

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

205.

 Godkendelse af dagsorden

206.

 Meddelelser fra formanden

207.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

208.

 Orientering fra administrationen

209.

 Afrapportering på beskæftigelsesområdet oktober 2018

210.

 Flygtningekvinders arbejdsmarkedsbarrierer og ressourcer

211.

 Oversigt over jobcentrets tilbud

212.

 Halvårligt status på servicemål for byggesag og milljøgodkendelser

213.

 Status på deklaration på Artisinatgrundene på Nykøbing Sj. Havn

214.

 Beskæftigelsesplan 2019/20

215.

 Økonomiudvalgets årshjul 2018

216.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

217.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalget

218.

 Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2018

219.

 Ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune

220.

 Udbud af Odsherred Kommunes bankforretning 2018

221.

 Risikobaseret dimensionering - 2018

222.

 Tilbud fra Staten om køb af privatretlige fordringer

223.

 Valg af formænd for valgstyrerne ved kommunens 12 afstemningssteder 2018 - 2021

224.

 4-dages arbejdsuge

Lukket punkt

225.

 Genoptaget - Udbud af Byhaven 16, 4571 Grevinge

Lukket punkt

226.

 Genoptaget - Fremtid for Annekset ved Fårevejle gl. Plejecenter

Lukket punkt

227.

 Salg af Annebergparken 8, 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 1fp

Gå til toppen af siden 
Punkter

202.

 Godkendelse af dagsorden

203.

 Meddelelser fra formanden

204.

 Budget 2019-2022 - 2. behandling af budgetforslag 2019-22

    Til top