Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

30/4 23/4 1/4 1/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

95.

 Godkendelse af dagsorden

96.

 Orientering fra administrationen

97.

 Genoptaget - Beslutning om ændring af fremlejeaftale med Anneberg Efterskole

98.

 Underskriftsside

Lukket punkt

99.

 SEAS-NVE - det videre forløb

Lukket punkt

100.

 Genoptaget - Godkende salgsvilkår for Annebergparken 8, Vibehus

Gå til toppen af siden 
Punkter

64.

 Godkendelse af dagsorden

65.

 Meddelelser fra formanden

66.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

67.

 Orientering fra administrationen

68.

 Orientering - status for lovliggørelse af byggesager

69.

 Orientering - status på servicemål for byggesager og miljøgodkendelser

70.

 Orientering om forsøg med mere ansvar til A-kasser

71.

 Orientering om bo- og opholdssteder i Odsherred Kommune samt placeringer

72.

 Administrationspraksis ved indefrysning af ejendomsskatter

73.

 Byrådets årshjul 2019

74.

 Årsregnskab 2018

75.

 Årsregnskab 2018 - overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019

76.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 - Økonomiudvalget

77.

 Samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2019

78.

 Overførsel af budget til Økonomiudvalget fra Børne- og Uddannelsesudvalget

79.

 Ekstrabevilling til anlæg på Odsherred Havne 2019

80.

 FGU anlægsbevilling

81.

 Genoptaget - Udbudsplan 2019

82.

 Køb af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig

83.

 Forslag til Kommuneplantillæg for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

84.

 Endelig vedtagelse Kommuneplantillæg 6 - Erhvervsområde Remisen i Hørve

85.

 Forslag til tillæg til Kommuneplanen for Mobilstation ved Højby

86.

 Ekspropriation - Adgangsvej til Malergården

87.

 Fælles spildevandsprojekt Holbæk og Odsherred kommuner - Hensigtserklæring og udpege til politisk styregruppe

88.

 Beslutning om ændring af fremlejeaftale med Anneberg Efterskole

89.

 Evaluering af tidsbestillingen i Borgerservice

90.

 Arbejdsskaderedegørelsen 2018

91.

 Oversendt fra Byrådet - Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om ordentlige arbejdsforhold på restauranter og hoteller, som bruges af kommunen

92.

 Underskriftsside

Lukket punkt

93.

 Salg af Brådevej 15, 4500 Nykøbing Sj. mat.nr. 1 H, Bråde By, Egebjerg

Lukket punkt

94.

 Godkende salgsvilkår for Annebergparken 8, Vibehus

Lukket punkt

95.

 Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om personaleomsætning, Vig Skole samt fremtidig brug af konsulentfirma ved ansættelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

61.

 Godkendelse af dagsorden

62.

 Underskriftsside

Lukket punkt

63.

 Orientering om ansættelsesproces

Gå til toppen af siden 
Punkter

61.

 Godkendelse af dagsorden

62.

 Underskriftsside

Lukket punkt

63.

 Orientering om ansættelsesproces

    Til top