Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-07-2018 - 30-09-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

18/9 4/9

  August

21/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

187.

 Budget 2019-2022 - dialogmøde med Hoved-MED

188.

 Dialogmøde med Odsherred Erhvervsforum

189.

 Godkendelse af dagsorden

190.

 Meddelelser fra formanden

191.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

192.

 Orientering fra administrationen

193.

 Økonomiudvalgets årshjul 2018

194.

 Kommuneplantillæg nr. 2 for registering af bevaringsværdige bygninger

195.

 Udbud af fødevarer

196.

 Dansk Industris og Dansk Byggeris undersøgelse af erhvervsvenlighed i kommunerne 2018

197.

 Skolestruktur i Odsherred

198.

 Budget og takster for renovationen 2019

199.

 Forslag til spildevandsplan 2019-2022

200.

 Kvaliteten af dagsordenen

Lukket punkt

201.

 Køb af Sanddobberne Camping

Gå til toppen af siden 
Punkter

184.

 Godkendelse af dagsorden

185.

 Meddelelser fra formanden

186.

 Budget 2019-2022 - 1. behandling af budgetforslag 2019-22

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

157.

 Godkendelse af dagsorden

158.

 Meddelelser fra formanden

159.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

160.

 Orientering fra administrationen

161.

 Servicetjek administration 2018

162.

 Flygtningefordeling 2019

163.

 Opgørelse over konsulentydelser i 2017

164.

 Orientering - servicevejvisning på almindelige veje - ny håndbog

165.

 Status på Borgerservice på biblioteket

166.

 Økonomiudvalgets årshjul 2018

167.

 Budget 2019 - 2022 - Økonomiudvalgets budget

168.

 Budget 2019-22 - status primo august 2018

169.

 Låneoptagelse 2018

170.

 Status på administration af kommunens bilpark

171.

 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU

172.

 Bygningsfornyelse, Troldhøjvej 22, 4500 Nykøbing. Sj.

173.

 Grundvandsredegørelse 2018 - Kommuneplantillægnr. 3 til Kommuneplan 2017-2029

174.

 Strategi for opførelse af almene boliger i Odsherred Kommune

175.

 Udviklingsaftale med OK-fonden om boligprojekt

176.

 Opfølgning på prioritering af boligudviklingsindsats på kommunal jord

177.

 Kvaliteten af dagsordenen

Lukket punkt

178.

 Udbud af en del af et ubebygget areal,matr. nr. 4fk, Lammefjorden Fårevejle

Lukket punkt

179.

 Overdragelse af areal ved Torvestrædet 5, 4560 Vig del af mat.nr. 7-cæ

Lukket punkt

180.

 Fremtid for Annekset ved Fårevejle gl. Plejecenter

Lukket punkt

181.

 Tilbagekøb af Toldstedet 5, 4583 Sj. Odde, matr. nr. 11it

Lukket punkt

182.

 Salg af Verners Bakke 1, 4560 Vig, matr. nr. 7cs, Vig By, Vig

Lukket punkt

183.

 Salg af del af areal ved Højbygårdsvej 1, 4573 Højby, matr. nr. 11-be, Højby By, Højby

    Til top