Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2018 - 30-06-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

19/6

  Maj

29/5 22/5

  April

24/4 24/4 17/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

132.

 Godkendelse af dagsorden

133.

 Meddelelser fra formanden

134.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

135.

 Orientering fra administrationen

136.

 Afrapportering på beskæftigelsesområdet juni 2018

137.

 Ændring kommunekvoterne for flygtninge i 2018

138.

 Økonomiudvalgets årshjul 2018

139.

 Revisionsberetning for regnskabsåret 2017

140.

 Budgetopfølgning pr. 30. april - Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg

141.

 Budget 2019-22 - Opfølgning på dialogmøder i Økonomiudvalget

142.

 Deltagelse i søgsmål vedr. fejl i opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau

143.

 Borgerrådgiverens årsrapport 2017 og administrationens opfølgning på anbefalinger

144.

 Arbejdsmiljø- og personaleredegørelse 2018

145.

 Nye tiltag for visiteret borgerbefordring

146.

 Ansøgning til Skema B renoveringsprojekt, Lejerbo Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle, matr. nr. 5-ac, Fårevejle By, Fårevejle

147.

 Beslutning om ændring af fremlejeaftale med NVPRO og indgåelse af ny fremlejeaftale med Anneberg Efterskole

148.

 Kystbeskyttelse ved Dybesø (genoptaget)

149.

 Ansøgning om udvidelse af solvarmeanlæg, Nykøbing Sj.

150.

 Kvaliteten af dagsordenen

Lukket punkt

151.

 Udbud af Byhaven 16, 4571 Grevinge

Lukket punkt

152.

 Resultatet af jordbundsundersøgelser på Søndervangsvej 14, 4581 Rørvig

Lukket punkt

153.

 Forslag til strategi for opførelse af almene boliger i Odsherred Kommune

Lukket punkt

154.

 Forespørgsel om køb af areal på Rørvig Havn

Lukket punkt

155.

 Salg af Verners Bakke 1, 4560 Vig, matr. nr. 7cs, Vig By, Vig

Lukket punkt

156.

 Salg af Nørregade 19a, 4534 Hørve, matr. nr. 110-BQ

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

130.

 Godkendelse af dagsorden

131.

 Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

Gå til toppen af siden 
Punkter

109.

 Godkendelse af dagsorden

110.

 Meddelelser fra formanden

111.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

112.

 Orientering fra administrationen

113.

 Konsekvenser af tilbagetrækningsreformen på beskæftigelseområdet

114.

 Orientering - håndtering af lovliggørelsessager, byggesager

115.

 Orientering om decisionsskrivelse for områder med statsrefusioner vedr. årsregnskab 2016

116.

 Økonomiudvalgets årshjul 2018

117.

 Input til temaer til Byrådets temamøder

118.

 Årsrapport 2017 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S

119.

 Godkendelse af oprettelse af bygningsfonden Odsherred Teater og sammensætning af bestyrelsen for fonden samt udpege et medlem

120.

 Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2018/19

121.

 Ansøgning fra Kelstrup-Jyderup Vandværk om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til renovering af boring DGU nr. 190.152.

122.

 Kommunegaranti for lån i Odsherred Varme A/S

123.

 Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

124.

 Ansøgning om økonomisk støtte - Geopark Bjerg Grand Prix

125.

 Ansøgning om midler til genopretning af skønvirkehaven ved Grønnegården i Annebergparken

126.

 Kvaliteten af dagsordenen

Lukket punkt

127.

 Salg af del af matr.nr. 18 g og 18 i, Høve By, Asnæs

Lukket punkt

128.

 Udbud af areal, Annebergparken 60B, 4500 Nykøbing Sj.

Lukket punkt

129.

 Kontrakt med SEAS-NVE - Det videre forløb

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

107.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

108.

 Ansættelse af direktør

Gå til toppen af siden 
Punkter

107.

 Godkendelse af dagsorden

108.

 Ansættelse af direktør

Gå til toppen af siden 
Punkter

80.

 Budget 2019-22 - Dialogmøder i Økonomiudvalget

81.

 Godkendelse af dagsorden

82.

 Meddelelser fra formanden

83.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

84.

 Orientering fra administrationen

85.

 Decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2016 fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

86.

 Status på aftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum

87.

 Tidsbestilling til borgerbetjening

88.

 Afrapportering på beskæftigelsesområdet

89.

 Tværkommunale Branchespecifikke Virksomhedsnetværk Nordvestsjælland

90.

 Beslutning om svar til KKR vedr. samarbejde og placering af Forberedende Grunduddannelse

91.

 Procesplan for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2019/2020

92.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Integrationsrådets budget

93.

 Økonomiudvalgets årshjul 2018

94.

 Årsregnskab 2017 for Odsherred Kommune

95.

 Årsregnskab 2017 - Overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018, samt godkendelse af principper for overførsel fra 2018 til 2019.

96.

 Anlægsregnskaber til regnskab 2017

97.

 Budgetopfølgning pr. 28 februar - Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg

98.

 Kommuneplantillæg for registering af bevaringsværdige bygninger

99.

 Landsbyfornyelsespulje - prioritering af midler

100.

 De næste skridt for Nordisk Center for Lokale Fødevarer

101.

 Ekspropriation - Cykelsti Egebjerg-Strandhuse 2. etape

102.

 Bestilling af offentlig bustransport for 2019

103.

 Ekspropriation - kloakering af Lille Egebjerg

104.

 Ekspropriation - sommerhuskloakering Vig Lyng Syd

Lukket punkt

105.

 Partshøring forud for eventuelt påbud om nedrivning

Lukket punkt

106.

 Kondemnering af ejendom

Lukket punkt

107.

 Salg af Søndervangsvej 39, 4581 Rørvig, del af matr. nr. 11g

Lukket punkt

108.

 Prioritering af kommunale boligarealer til boligudviklingsindsats

Lukket punkt

109.

 Køb af ejendom

Lukket punkt

110.

 Køb af ejendom

Lukket punkt

111.

 Husleje for Nordisk Center for Lokale Fødevarer på Dragsholm Slot

Lukket punkt

112.

 Lokalisering af Ung i Odsherred pr. 1. september 2018

    Til top