Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2017 - 31-12-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

12/12 4/12

  November

28/11 14/11

  Oktober

31/10 24/10 3/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

237.

 Godkendelse af dagsorden

238.

 Meddelelser fra formanden

239.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

240.

 Orientering fra administrationen

241.

 Orientering om "Fremtiden transport - Mere og bedre service for færre penge"

242.

 Valg af handicapniveau på rådhustilbygning

243.

 Budgetopfølgning i 2018

244.

 Principper for overførselsadgang af mer- og mindreforbrug fra regnskabsåret 2017 til regnskabsåret 2018

245.

 Fastlæggelse af sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsarbejder

246.

 Principper for benyttelse af håndværkerydelser pr. 1. januar 2018

247.

 Kontrolindsats af sociale klausuler

248.

 Sociale klausuler i udbudsforretninger

249.

 Ansøgning om kapitaltilførsel Købmandsgården Hørve afd. 560-0 Lejerbo

250.

 Fremtidig håndtering af lovliggørelsessager på byggesagsområdet

251.

 Godkendelse af regnskab vedr. etablering af "skæve boliger"

252.

 Sekretariatsfunktion for Lokalt Naturråd 2018

253.

 Finansiering af merudgift på anlægspuljen for Odsherreds havne

254.

 Prioritere projekter på Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen

255.

 Anmodning om kommuneplantillæg for kystbeskyttelse i Odsherred Kommune

256.

 Genoptagelse - Vedr. bygningsanalyse af skoleafdelingerne herunder prioritering, udmøntning og frigivelse af midler

257.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Badmintonklub om forlængelse af rente- og afdragsfrit lån

258.

 Takster 2018 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

259.

 Takster 2018 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

Lukket punkt

260.

 Muligt alment boligprojekt på Odden

Lukket punkt

261.

 Salg af Søndervangsvej, 4581 Rørvig, matr. nr. 9-cz, Rørvig By, Rørvig

Lukket punkt

262.

 Salg af matr.nr. 2be, Svinninge By, Nr. Asmindrup

Lukket punkt

263.

 Udbud af ubebygget areal matr. 82 e, Nykøbing Bygrunde

Lukket punkt

264.

 Kontrakt med SEAS-NVE - Mandat til opsigelse

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Konstatering af udvalgssammensætningen

3.

 Valg af formand

4.

 Valg af næstformand

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

233.

 Godkendelse af dagsorden

234.

 Ændring af deklaration vedrørende Oddenvej 296b, 4583 Sj. Odde

Lukket punkt

235.

 Status på Sanddobberne Camping

Lukket punkt

236.

 Godkendelse af ejendomskøb i Odsherred Forsyning A/S

Gå til toppen af siden 
Punkter

219.

 Godkendelse af dagsorden

220.

 Meddelelser fra formanden

221.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

222.

 Orientering fra administrationen

223.

 Frigivelse kommunegaranti til Egebjerg Nærvarme

224.

 Fastsættelser af takster og brugerbetalinger for 2018 på baggrund af det vedtagne budget for 2018

225.

 Ansøgning fra Grevinge Vandværk a.m.b.a. om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til delvis finansiering af ombygning af Grevinge Vandværk samt renovering af vandledninger i Strandly og Grevinge Lammefjord.

226.

 Værdighedspulje 2018 - godkendelse af anvendelse af værdighedsmidler

227.

 Udbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder

228.

 Investeringsstrategier - finansiering

229.

 Samarbejdsmodel Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum

230.

 Udbud af kommunens opgave under erhvervsfremmeloven

Lukket punkt

231.

 Bud på Højgårdsvej, matr. nr. 140-an og 140-dp, Lammefjorden Fårevejle

Lukket punkt

232.

 Udbud af del af matr. nr. 156-a og 156-k, Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

216.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

217.

 Bud på areal ved Superbrugsen i Vig, Torvestrædet 5, 4560 Vig del af mat.nr. 7-cæ

Lukket punkt

218.

 Bud på Havnevej 28, 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 159a

Gå til toppen af siden 
Punkter

203.

 Godkendelse af dagsorden

204.

 Meddelelser fra formanden

205.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

206.

 Orientering fra administrationen

207.

 Budgetopfølgning pr. 31. august Økonomiudvalget

208.

 Beslutning om fælles huslejenævn med Kalundborg Kommune

209.

 Revidering af Restaurationsplan for Odsherred Kommune

210.

 Bygningsfornyelse - Forsamlingshuse

211.

 Indkøbs- og udbudspolitik

212.

 Kommuneplanrevision - endelig vedtagelse Kommuneplan 2017-2029

213.

 Klimatilpasningsprojekt "Grønnehave Bæk"

214.

 IGU over 40 år

Lukket punkt

215.

 Bud på Havnevej 28, 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 159a

Gå til toppen af siden 
Punkter

200.

 Godkendelse af dagsorden

201.

 Meddelelser fra formanden

202.

 Budget 2018-21 2. behandling

    Til top