Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-07-2019 - 30-09-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

20/8 20/8

  Juli

1/7 1/7

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

165.

 Godkendelse af dagsorden

166.

 Meddelelser fra formanden

167.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

168.

 Orientering fra administrationen

169.

 Ejendomsmæglerudbud 2019-2021

170.

 Status på transportprojekt

171.

 Likviditetsprognose ultimo juli 2019

172.

 Principper for udarbejdelse af handleplaner til sikring af løbende budgetoverholdelse

173.

 Borgerbetjening

174.

 Borgerrådgiverens årsrapport 2018 og administrationens opfølgning på anbefalinger

175.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 - Økonomiudvalget

176.

 Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

177.

 Garanti for lån i Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. 4,8 mio. kr.

178.

 Garanti for lån i Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. 7,6 mio. kr.

179.

 Principiel afgørelse vedr. ansøgninger om kommunal garanti til ustøttede andelsboligbyggerier

180.

 Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune

181.

 Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplan-tillæg, matr. 5-e, Stenstrup By, Højby, Stenstrupvej 47, 4573 Højby, Mobilstation

182.

 Tillæg til planstrategi 2019 - Udviklingsområder i kystnærhedszonen

183.

 Energiprojekter på Nykøbing Skoler, Rørvighallen samt Nordgårdshallen

184.

 Genoptaget - Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

185.

 Underskriftsside

Lukket punkt

186.

 Mageskifte til realisering af Grønnehave Bæk-projektet mellem del af matikel 1-h og del af matriklerne 1-q og 156-a, Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder

Lukket punkt

187.

 Genoptaget - Overdragelse af matr. nr. 4-cæ, Klint By ,Højby

Lukket punkt

188.

 Salg af Henry Jakobsens Vænge 13, 4581 Rørvig, matr. nr. 9ds, Rørvig By, Rørvig

Lukket punkt

189.

 Salg af Vibehus, Annebergparken 8, 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 1fp

Lukket punkt

190.

 Udbud af Højgårdsvej 1B og 3, 4540 Fårevejle

Lukket punkt

191.

 Udbud af Venusvej 5, 4500 Nykøbing Sj

192.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

193.

 Bygningsfonden Odsherred Teater

Gå til toppen af siden 
Punkter

192.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

Lukket punkt

193.

 Bygningsfonden Odsherred Teater

 Juli
Gå til toppen af siden 
Punkter

162.

 Godkendelse af dagsorden

163.

 Indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår til køb af jordstykker for Solvognens Fundsted

164.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

162.

 Godkendelse af dagsorden

163.

 Indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår til køb af jordstykker for Solvognens Fundsted

164.

 Underskriftsside

    Til top