Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

18/6

  Maj

21/5 6/5

  April

30/4 23/4 1/4 1/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

127.

 Godkendelse af dagsorden

128.

 Meddelelser fra formanden

129.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

130.

 Orientering fra administrationen

131.

 Flytning af Jobcenterets Ungeguide til FGU

132.

 Afrapportering på beskæftigelsesområdet april 2019 - herunder beskæftigelsesplan 2019/20

133.

 Orientering omkring nyopstartede kontanthjælpssager i perioden 1. marts 2018-28. februar 2019

134.

 Forbrug på anlæg siden anlægsstop

135.

 Likviditetsprognose ultimo maj 2019

136.

 Status på transportprojekt

137.

 Revisionsberetning af årsregnskabet for 2018

138.

 Genoptaget - Anlægsregnskab for tilbygning til Rådhuset

139.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 - Økonomiudvalget

140.

 Samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2019

141.

 Indtægtsbevilling - servicearealtilskud Bobjergcentret

142.

 Budget til FGU

143.

 Beslutning om opkrævning af leje fra højskoler og efterskoler ved benyttelse af kommunale haller

144.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5, Fårevejle Kirkeby

145.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

146.

 Anmodning om ændring af plangrundlaget for Adelers Alle 155, Fårevejle

147.

 Forslag til kommuneplantillæg - Grønt Danmarkskort

148.

 Principbeslutning om ekspropriation - sommerhuskloakering 2019

149.

 Indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår til køb af jordstykker for Solvognens Fundsted

150.

 Handleplaner jf. Ejendomsstrategi 2019-2022

151.

 4-dages arbejdsuge

152.

 Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

153.

 Byrådets årshjul 2019

154.

 Underskriftsside

Lukket punkt

155.

 Overdragelse af matr. nr. 4-cæ, Klint By ,Højby

Lukket punkt

156.

 Arealoverførsler ved SuperBrugsen Vig, Torvesvinget, 4560 Vig

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

104.

 Godkendelse af dagsorden

105.

 Meddelelser fra formanden

106.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

107.

 Orientering fra administrationen

108.

 Likviditetsprognose ultimo april 2019

109.

 Økonomiudvalgets årshjul 2019

110.

 Byrådets årshjul 2019

111.

 Tillæg til Beskæftigelsesplan 2019/20

112.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts - Økonomiudvalget

113.

 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

114.

 Anlægsregnskab for tilbygning til Rådhuset

115.

 Anlægsbevilling til Solvognens fundsted

116.

 Anlægsbevilling til cykelsti på Tuborgvej

117.

 Køb af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig

118.

 Budget 2020 - måltal for budget 2020 og overslagsårene

119.

 Budgetdialogmøde - Økonomiudvalget

120.

 Årsrapport 2018 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S

121.

 Ejerstrategi 2019 - Odsherred Forsyning

122.

 Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

123.

 Planstrategi 2019 - den obligatoriske del

124.

 Underskriftsside

Lukket punkt

125.

 Salg af matr. nr. 9bø Højby By Højby

Lukket punkt

126.

 Fødevareudbud 2019 - udbudsmateriale

Gå til toppen af siden 
Punkter

101.

 Godkendelse af dagsorden

102.

 Budgetdialogmøder - Økonomiudvalget 2019

103.

 Underskriftsside

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

95.

 Godkendelse af dagsorden

96.

 Orientering fra administrationen

97.

 Genoptaget - Beslutning om ændring af fremlejeaftale med Anneberg Efterskole

98.

 Underskriftsside

Lukket punkt

99.

 SEAS-NVE - det videre forløb

Lukket punkt

100.

 Genoptaget - Godkende salgsvilkår for Annebergparken 8, Vibehus

Gå til toppen af siden 
Punkter

64.

 Godkendelse af dagsorden

65.

 Meddelelser fra formanden

66.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

67.

 Orientering fra administrationen

68.

 Orientering - status for lovliggørelse af byggesager

69.

 Orientering - status på servicemål for byggesager og miljøgodkendelser

70.

 Orientering om forsøg med mere ansvar til A-kasser

71.

 Orientering om bo- og opholdssteder i Odsherred Kommune samt placeringer

72.

 Administrationspraksis ved indefrysning af ejendomsskatter

73.

 Byrådets årshjul 2019

74.

 Årsregnskab 2018

75.

 Årsregnskab 2018 - overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019

76.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 - Økonomiudvalget

77.

 Samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2019

78.

 Overførsel af budget til Økonomiudvalget fra Børne- og Uddannelsesudvalget

79.

 Ekstrabevilling til anlæg på Odsherred Havne 2019

80.

 FGU anlægsbevilling

81.

 Genoptaget - Udbudsplan 2019

82.

 Køb af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig

83.

 Forslag til Kommuneplantillæg for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

84.

 Endelig vedtagelse Kommuneplantillæg 6 - Erhvervsområde Remisen i Hørve

85.

 Forslag til tillæg til Kommuneplanen for Mobilstation ved Højby

86.

 Ekspropriation - Adgangsvej til Malergården

87.

 Fælles spildevandsprojekt Holbæk og Odsherred kommuner - Hensigtserklæring og udpege til politisk styregruppe

88.

 Beslutning om ændring af fremlejeaftale med Anneberg Efterskole

89.

 Evaluering af tidsbestillingen i Borgerservice

90.

 Arbejdsskaderedegørelsen 2018

91.

 Oversendt fra Byrådet - Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om ordentlige arbejdsforhold på restauranter og hoteller, som bruges af kommunen

92.

 Underskriftsside

Lukket punkt

93.

 Salg af Brådevej 15, 4500 Nykøbing Sj. mat.nr. 1 H, Bråde By, Egebjerg

Lukket punkt

94.

 Godkende salgsvilkår for Annebergparken 8, Vibehus

Lukket punkt

95.

 Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om personaleomsætning, Vig Skole samt fremtidig brug af konsulentfirma ved ansættelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

61.

 Godkendelse af dagsorden

62.

 Underskriftsside

Lukket punkt

63.

 Orientering om ansættelsesproces

Gå til toppen af siden 
Punkter

61.

 Godkendelse af dagsorden

62.

 Underskriftsside

Lukket punkt

63.

 Orientering om ansættelsesproces

    Til top