Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2018 - 31-03-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

20/3

  Februar

27/2 27/2 20/2

  Januar

30/1 23/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

60.

 Temadrøftelse om indkøb og udbud

61.

 Godkendelse af dagsorden

62.

 Meddelelser fra formanden

63.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

64.

 Orientering fra administrationen

65.

 Orientering om status på projekt 'Fremtidens transport - mere og bedre service for færre penge'

66.

 Decisionsskrivelse vedr. revision af de sociale regnskaber for 2016

67.

 Økonomiudvalgets årshjul 2018

68.

 Budget 2019-22 - Borgerinddragelse forår 2018

69.

 Budget 2019-22 - Dialogmøder i Økonomiudvalget

70.

 Låneoptagelse 2017

71.

 § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse

72.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Kosmos Ferieby ved Klint

73.

 Lokalisering af Ung i Odsherred pr. 1. september 2018

74.

 Integrationsrådets Årsberetning 2017 til godkendelse

75.

 Borgerdrevne forslag

76.

 Ansøgning om del i puljemidler til etablering af et sundhedshus i Fårevejle

77.

 Ansøgning fra Dragsholm Fritidscenter om tilskud til indretning af handicaptoilet

78.

 Sortering af dagrenovation i sommerhusområder

Lukket punkt

79.

 Henvendelse om byudviklingsprojekt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

56.

 Godkendelse af dagsorden

57.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af 22 boliger almen boligbyggeri afd. 111 Rørvigvej 6 4500 Nykøbing Sj.Boligselskabet af 1942

58.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

59.

 Ændring til Advisory Board

Gå til toppen af siden 
Punkter

58.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

59.

 Ændring til Advisory Board

Gå til toppen af siden 
Punkter

23.

 Godkendelse af dagsorden

24.

 Meddelelser fra formanden

25.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

26.

 Orientering fra administrationen

27.

 Intro til beskæftigelsesområdet

28.

 Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet november 2017 - herunder beskæftigelsesplan 2017

29.

 Orientering om aktuelle strategier på beskæftigelsesområdet

30.

 Aktuelle fokusområder på beskæftigelsesområdet

31.

 Decisionsskrivelse 2016 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område

32.

 Orientering om fælles udbud af rollen som databeskyttelsesrådgiver

33.

 Økonomisk Politik 2018-21

34.

 Budget 2019-22 - Tidsplan og overordnede principper

35.

 Gebyr for underretning om udlægsforretninger

36.

 Ansøgning om at blive omfattet af hovedstadsudligningen

37.

 Forretningsorden for Økonomiudvalget

38.

 Dialog- og høringsaftale mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune

39.

 Sondring mellem brug af arbejdsgrupper og § 17, stk. 4-udvalg

40.

 Beslutning om nedsættelse af et demensudvalg

41.

 Fremtidigt samarbejde med sommerhusejere

42.

 Ansøgning om godkendelse af Skema B VAB afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg Renoveringsstøtte

43.

 Anmodning om kommuneplantillæg for feriehuse ved Nordstrand

44.

 Anmodning om kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Rørvig

45.

 Temaanalyse af skoleområdet udarbejdet af KL

46.

 Beslutning om pesticidfri ukrudtsbekæmpelse

47.

 Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen (2014-2018) - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne

48.

 Økonomiudvalgets årshjul 2018

Lukket punkt

49.

 Salg af areal, Ellingevej 3, matr.nr. 24a, Højby By, Højby

Lukket punkt

50.

 Arealoverførsel af matr. nr. 150ap, Lammefjorden Fårevejle (areal ved Slåenvej og Rønnebærvej, 4540 Fårevejle)

Lukket punkt

51.

 Salg af areal, Matr.nr. 2bf, Svinninge By, Nr. Asmindrup

Lukket punkt

52.

 Mageskifte af arealer ved Næsgården, Ordrup Næs, Fårevejle

Lukket punkt

53.

 Salg af del af matr.nr. 18 g samt del af matr.nr. 18 i, Høve By, Asnæs

Lukket punkt

54.

 Salg af Nykøbingvej 85, 4571 Grevinge, matr. nr. 4-L

Lukket punkt

55.

 Orientering om status i forhandlinger vedr. vej- og stadionlys - kontrakt med SEAS-NVE

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

20.

 Godkendelse af dagsorden

21.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af 22 boliger almen boligbyggeri afd. 111 Rørvigvej 6 4500 Nykøbing Sj.Boligselskabet af 1942

22.

 Ansøgning om godkendelse af Skema B VAB afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg Renoveringsstøtte

Gå til toppen af siden 
Punkter

5.

 Godkendelse af dagsorden

6.

 Meddelelser fra formanden

7.

 Orientering fra administrationen

8.

 Introduktion til Økonomiudvalgets område

9.

 Forretningsorden for Økonomiudvalget

10.

 Økonomiudvalgets årshjul 2018

11.

 Orientering om "Fremtidens transport - mere og bedre service for færre penge"

12.

 Valgbestyrelse til europaparlamentsvalg, folketingsvalg og kommunalvalg

13.

 Økonomiudvalgets mødekalender 2018

14.

 Foreløbig evaluering af Lokaldemokratiudvalget 2017

15.

 Beslutning om oprettelse af §17, stk. 4. udvalg, Lokalforum og forslag til kommisorium

16.

 Forslag om fortsættelse af Rådet for Socialt Udsatte

17.

 Genoptaget - Handicaprådet

18.

 Anmodning om ændring af kommuneplanen 2017- 2029 indenfor rammeområde 12B12.

19.

 Anmodning om kommuneplantillæg, XL Byggecenter, Hørve

    Til top