Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2020 - 30-06-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

23/6 9/6

  Maj

26/5 19/5

  April

21/4 1/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

111.

 Temamøde med Odsherred Forsyning

112.

 Godkendelse af dagsorden

113.

 Meddelelser fra formanden

114.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

115.

 Orientering fra administrationen

116.

 Forlængelse af FUS Serviceaftale Porteføljeforvaltning

117.

 Status omkring aftaler om COVID-19-initiaver på beskæftigelsesområdet

118.

 Genåbning af beskæftigelsesindsatsen

119.

 Revisionsberetning af årsregnskabet for 2019

120.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Økonomiudvalget

121.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - alle udvalg

122.

 Godkendelse af Musikskolens takster for skoleåret 2020/21

123.

 Indefrosne feriemidler/feriepenge, ny ferielov - håndtering og økonomiske konsekvenser

124.

 Konvertering af lån til fast rente

125.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Ravnsbjergvej

126.

 Erhvervspakke 2020, status

127.

 Etablering af værnemiddeldepot på Vangen

128.

 Principper for håndtering af pulje-, fonds- og projektmidler

129.

 Kommunegaranti for lån til Bøsserup Vandværk a.m.b.a. til finansiering af del af nødforsyningsforbindelse mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk.

130.

 Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

131.

 Investorsøgning - Grundtvigsskolen

132.

 Skema B - Opførelse af almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

133.

 Forudgående høring kommuneplantillæg for Veteranbilmuseum - Skovvej 5

134.

 Forslag til Lokalplan for Egeskoven og forslag til Kommuneplantillæg

135.

 Forslag til Lokalplan 2019-11 på Snerosevej, Fårevejle st. og forslag til Kommuneplantillæg 11

136.

 Ny fredning

137.

 Status på Campus Asnæs

138.

 Underskriftsside

Lukket punkt

139.

 Overdragelse af Vig Bio, Ravnsbjergvej 4560 Vig

Lukket punkt

140.

 Salg af Skolegade 15, 4534 Hørve, matr. nr. 10fc og 10go, Hørve By, Hørve

Lukket punkt

141.

 Genoptaget - Godkendelse af salgsmateriale Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing

Lukket punkt

142.

 Salg af Rosendalen 15b, 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 48-v, Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder

Lukket punkt

143.

 Salg af Industrivænget 2a, 4540 Fårevejle, matr. nr. 4-kr, Lammefjorden Fårevejle

Lukket punkt

144.

 Salg af Højgårdsvej 1B og 3, 4540 Fårevejle

Gå til toppen af siden 
Punkter

108.

 Godkendelse af dagsorden

109.

 Forslag til Lokalplan som tillæg til lokalplan 42 for det centrale Nykøbing Sj. inkl. kommuneplantillæg nr. 13

110.

 Underskriftsside

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

105.

 Godkendelse af dagsorden

106.

 Erhvervspakke 2

107.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

76.

 Godkendelse af dagsorden

77.

 Meddelelser fra formanden

78.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

79.

 Orientering fra administrationen

80.

 Decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet

81.

 Praksis for indhentning af lægeerklæringer

82.

 Kontrolarbejdet i Odsherred Kommune

83.

 Afrapportering på beskæftigelsesområdet (COVID-19)

84.

 Konsekvenser af aftaler om COVID-19-initiaver på beskæftigelsesområdet

85.

 Konsekvenserne for arbejdsmarkedet i Odsherred (COVID-19)

86.

 Prognose for økonomiske konsekvenser på beskæftigelsesområdet (COVID-19)

87.

 Tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20 om repatrieringsindsatsen

88.

 Forventet regnskab 2020 pr. 30. april 2020

89.

 Procesplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021/2022

90.

 Godkendelse af anlægsregnskaber

91.

 Indefrosne feriemidler/feriepenge, ny ferielov - håndtering og økonomiske konsekvenser

92.

 Budget 2021-2024 - Økonomiudvalget

93.

 Godkendelse af Skema A Fårevejlecentret Havevang til familielieboliger

94.

 Godkendelse af Skema A Lejerbo Tværvej Højby

95.

 Godkendelse af Skema A, Toftegårdsvej afd. 497-0 Lejerbo

96.

 Årsrapport 2019 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

97.

 Genoptaget - Bygningsrokader 2020

98.

 Godkendelse af forslag til delvis realisering af Byrådets beslutning om Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud inden for Center for Social og Psykiatris nuværende bygningsmæssige rammer

99.

 Frigivelse af anlæg - Fredning, erstatning, ny sti mv. Klintebjerg

100.

 Takster for skilte til servicevejvisning i 2020

101.

 Udbud af drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning

102.

 Underskriftsside

Lukket punkt

103.

 Salg af Brisevej 13, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj.

Lukket punkt

104.

 Salg af Gartnervænget 6, 4571 Grevinge, mat.nr. 20 K, Grevinge By, Grevinge

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

49.

 Godkendelse af dagsorden

50.

 Meddelelser fra formanden

51.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

52.

 Orientering fra administrationen

53.

 Decisionsskrivelse 2018 - Beskæftigelsesministeriets område

54.

 Handlingsplan og status vedr. erhvervsstrategi 2019-2022

55.

 Årsregnskab 2019 samt overførsler fra 2019 til 2020

56.

 Budgetopfølgning 2020 - Økonomiudvalget

57.

 Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - alle udvalg

58.

 Ansøgning om lånepulje til finansiering af COVID-19-udgifter

59.

 Budget 2021

60.

 Budgetomplacering fra vintertjeneste til vejafvanding og vandløb

61.

 Tilskud for 2020 til bedre bemanding

62.

 Konsekvenser af ny seniorpension

63.

 Servicemål for byggesager og miljøgodkendelser for 2019 samt tiltag for 2020

64.

 Videresendt - Behov for anlæg ved Solvognens Fundsted samt renovering af adgangsforhold

65.

 Tilladelse til at udvide oversvømmelsesdige på Egenæs og ændring af delegationsplanen

66.

 Garanti for lån til renovering af ledningsnet i Digterkvarteret, Nykøbing Sj. Varmeværk A.m.b.a.

67.

 Tillæg til Kommuneplan 2017-2029, forudgående høring, Lundbeck og virksomhedens omgivelser, Lumsås

68.

 Anmodning om kommuneplantillæg for Ellingevej 3 i Højby

69.

 Planstrategi - opstart af Tema2: erhverv, turisme og bymidter

70.

 Genoptaget - §17, stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling

71.

 Bygningsrokader 2020

72.

 Godkende udkast til Egnsteateraftale med Odsherred Teater 2021-2024

73.

 Godkendelse af samarbejdsaftale mellem WannaSport og Odsherred Kommune vedr. udlejning af ikke udnyttede idrætsfaciliteter

74.

 Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets møde om kuratellets redegørelse for NVPRO's konkurs samt NVPRO og Anneberg Efterskole

75.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

46.

 Godkendelse af dagsorden

47.

 Erhvervspakke 2020

48.

 Underskriftsside

    Til top