Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

10/12 10/12

  November

26/11 19/11

  Oktober

29/10 1/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

293.

 Godkendelse af dagsorden

294.

 Meddelelser fra formanden

295.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

296.

 Orientering fra administrationen

297.

 Orientering om ny lov om en aktiv beskæftiglesesindsats

298.

 Orientering om styrket monitorering og skærpet tilsyn på beskæftigelsesområdet

299.

 Afrapportering på beskæftigelsesområdet (december 2019) - herunder beskæftigelsesplan 2019/2020

300.

 Kommunekvote for flygtninge 2020

301.

 Decisionsskrivelse 2018 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område

302.

 Likviditetsprognose ultimo november 2019

303.

 Orientering - Behandling af ulovlig beboelse i sommerhuse samt dispensationer heraf

304.

 Ændring af Integrationsrådets forretningsorden

305.

 Indstilling af nye medlemmer til Integrationsrådet

306.

 Genoptaget - Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune

307.

 Bevilling til projekt for annekset ved Fårevejle sundhedshus

308.

 Ombygning af Nørregade 19b

309.

 Flytning af Hørve Bibliotek til Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter

310.

 Overblik over budget 2020-2023 og de økonomiske konsekvenser

311.

 Kontrol år 2019 af sociale klausuler i udbudsforretninger

312.

 Nedlæggelse af VisitOdsherred og overdragelse af Feriepartner

313.

 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Destination Sjælland

314.

 Beslutning om fremtidig drift af Baeshøjgård

315.

 Underskriftsside

Lukket punkt

316.

 Genoptaget - Opførsel af ny teatersal til Odsherred Teater

Lukket punkt

317.

 Salg af ejendomme i 2019

318.

 Temadrøftelse om Strategi for Bosætning og Livskvalitet

319.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

320.

 Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om kommunale jobopslag

Gå til toppen af siden 
Punkter

319.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

320.

 Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om kommunale jobopslag

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

288.

 Godkendelse af dagsorden

289.

 Genoptaget - Principiel afgørelse vedr. ansøgninger om kommunal garanti til ustøttede andelsboligbyggerier

290.

 Genoptaget - Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune

291.

 Underskriftsside

Lukket punkt

292.

 Opførsel af ny teatersal til Odsherred Teater

Gå til toppen af siden 
Punkter

263.

 Godkendelse af dagsorden

264.

 Meddelelser fra formanden

265.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

266.

 Likviditetsprognose ultimo oktober 2019

267.

 Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2019

268.

 Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram i budget 2019 samt nedjusteret lønskøn

269.

 Skoleprojekterne Asnæs og Nykøbing

270.

 Fastsættelse af takster og brugerbetalinger for 2020 på baggrund af det vedtagne budget for 2020

271.

 Beslutning - Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

272.

 Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

273.

 Tillæg til planstrategi 2019. Byvækst i kystnærhedszonen

274.

 Kystbeskyttelse ved Dybesø

275.

 Genoptaget - Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune

276.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af almene boliger afd. 30 Anneberg Bakke

277.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af almene boliger afd. Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

278.

 Etablering af Destination Sjælland A/S

279.

 Rekruttering af tilforordnede vælgere via sociale medier

280.

 Underskriftsside

Lukket punkt

281.

 Salg af del af Søndervangsvej 14, 4581 Rørvig, del af matr. nr. 9-cz Rørvig By, Rørvig

Lukket punkt

282.

 Genoptaget - Salg af matr. nr. 9-bø, Højby By, Højby

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

245.

 Erhvervsstrategi 2019-2022

246.

 Godkendelse af dagsorden

247.

 Meddelelser fra formanden

248.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

249.

 Orientering fra administrationen

250.

 Budgetproces for 2020-2023

251.

 Likviditetsprognose ultimo september 2019

252.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - Økonomiudvalget

253.

 Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2019

254.

 Selvstændiggørelse af NCLF

255.

 Endelig kommuneplan tillæg nr. 9 - Grønt Danmarkskort

256.

 Fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk kommuner

257.

 Kommissorium for politisk styregruppe for fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kommuner

258.

 Ekspropriation - Sommerhuskloakering 2019

259.

 Budget 2020-2023 - 2. behandling af budgetforslag

260.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2020

261.

 Underskriftsside

Lukket punkt

262.

 Salg af ejendomme

Gå til toppen af siden 
Punkter

242.

 Godkendelse af dagsorden

243.

 Budget 2020-2023 - 1. behandling af budgetforslag

244.

 Underskriftsside

    Til top