Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2014 - 31-12-2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

9/12 9/12 25/11 18/11 21/10

  Sep - Aug - Jul

30/9 16/9 9/9 29/8 26/8 19/8

  Jun - Maj - Apr

24/6 17/6 27/5 27/5 20/5 29/4 29/4 22/4

  Mar - Feb - Jan

18/3 25/2 18/2 21/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

227.

 Godkendelse af dagsorden

228.

 Meddelelser fra formanden

229.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

230.

 360-graders analyse(r) i år 2015

231.

 360 graders analyse af sundhedsområdet

232.

 Handelsgadepulje og områdefornyelse i Nykøbing

233.

 Evaluering af organisationen

234.

 Udkast til erhvervspolitik 2015-2018

235.

 VAB Afdeling 40 Fjordparken 2-56, Fårevejle - Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning

236.

 Høring af den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2014

237.

 Principper for honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

238.

 Frigivelse af restsum af anlægsmidler til Geopark Odsherred

239.

 Etablering af Fonden Geopark Odsherred

240.

 Forslag til principper for overførselsadgang af driftsoverskud/underskud fra regnskabsåret 2014 til regnskabsåret 2015

241.

 Anlægsregnskab energipulje 2013

242.

 Hønsinge omfartsvej, VVM i høring for løsning A.

243.

 Fastsættelse af timepris for behandling af byggesager - lovliggørelsessager

244.

 Fastsættelse af byggesagsgebyrer

245.

 Fastlæggelse af beløbsgrænse for dokumentation ved modtagelse af hjælp

246.

 Status på byrådets visionsproces samt udviklingsplan for Odsherred Kommune

247.

 Dialogmøder mellem Økonomiudvalg og administration/samarbejdspartnere

248.

 Budget 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område fastlæggelse af takster 2015

249.

 Almene boliger - renovering af boliger på Præstevænget - Godkendelse af skema C

250.

 Drøftelse af strategi for internationalt samarbejde

251.

 Godkendelse af dagsorden

252.

 Salg af Havnevej 30b, 4500 Nykøbing Sj. mat.nr 158a, Øster Lyng, Nykøbing Sj. Jorder

Gå til toppen af siden 
Punkter

251.

 Godkendelse af dagsorden

252.

 Salg af Havnevej 30b, 4500 Nykøbing Sj. mat.nr 158a, Øster Lyng, Nykøbing Sj. Jorder

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

223.

 Godkendelse af dagsorden

224.

 Meddelelser fra formanden

225.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

226.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2015

Gå til toppen af siden 
Punkter

206.

 Godkendelse af dagsorden

207.

 Meddelelser fra formanden

208.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

209.

 Budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets område: Planlægning af iværksættelsen af egne driftsudvidelser og anlægsprojekter samt forslag til frigivelse af anlægsmidler

210.

 Budget 2015 - Samlet frigivelse af enkeltstående anlægsprojekter efter indstilling fra udvalgene

211.

 Fastsættelse af takster til rammeaftalen for 2015

212.

 Fastsættelse af takster til rammeaftalen m.v. for 2015

213.

 Godkendelse af anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets områder

214.

 Fastsættelse af takster og brugerbetaling for 2015 på baggrund af det vedtagne budget 2015

215.

 Andelsboligforeningen Jarlen - Ansøgning om låneomlægning med opretholdelse af kommunegaranti ved oprindeligt lånetilbud

216.

 Ejendomme til salg i Odsherred Kommune

217.

 Udviklingsstrategi - LAG Midt-Nordvestsjælland

218.

 Afvanding af sommerhusområde ved Hovvig - kommuneplantillæg 4 med VVM-redegørelse

219.

 Forslag til model for dialogmøder mellem fagudvalg og administration

220.

 Deltagelse i Danmark på Vippen

221.

 Input til Lokaldemokratiudvalget

222.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2015

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

191.

 Godkendelse af dagsorden

192.

 Meddelelser fra formanden

193.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

194.

 Økonomirapportering 2014 pr. 30. september 2014

195.

 Vederlag og diæter til politisk udnævnte råd, nævn og kommissioner

196.

 Deklaration på Artisinatgrundene i Nykøbing Sj. Havn

197.

 Vedtagelse af Spildevandsplan 2014-2018

198.

 Tengslemark Renseanlæg - Kommuneplan og VVM

199.

 Ændret afvanding af den indre del af Lammefjord - Kommuneplantillæg og VVM

200.

 Endelig vedtagelse af klimatilpasningsplan og Kommuneplanstillæg nr. 7

201.

 Organisering af Ejendomsteamet jf. Facility Management analyse

202.

 Mulig flytning af børnehaven på Odden til Odden Skole - GENOPTAGELSE

203.

 Principbeslutning om forsyningssamarbejde

204.

 Principbeslutning om sammenlægning af de kommunale beredskaber i Vestsjælland

205.

 Henvendelse om sag på dagsorden - Ung i Odsherred

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

181.

 Godkendelse af dagsorden

182.

 Meddelelser fra formanden

183.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

184.

 Budgetforslag 2015-2018 for Odsherred Kommune

185.

 Drøftelse af årsrapport 2013 for arbejdsskader, forsikring og risikostyring

186.

 Skadeopgørelse for brand den 10. december 2013 i Højby Hallen

187.

 Administrationspraksis i sager om lån til betaling af ejendomsskatter

188.

 Evaluering af Odsherred Kommunes erhvervspolitik

Lukket punkt

189.

 Beslutning om salg af ejendomme

Lukket punkt

190.

 Temadrøftelse med Odsherred Forsyning

Gå til toppen af siden 
Punkter

179.

 Godkendelse af dagsorden

180.

 Revisionsberetning for 2013

Gå til toppen af siden 
Punkter

169.

 Godkendelse af dagsorden

170.

 Meddelelser fra formanden

171.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

172.

 Status på mobil- og bredbåndsdækning i Odsherred

173.

 Budgetoplæg 2015-2018 for Odsherred Kommune

174.

 Godkendelse af anlægsregnskaber for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

175.

 Orientering om EUD reformen og ændringer på UU vejledningen

176.

 Godkendelse af budget og takster for renovationen 2015

177.

 Implementering af sygedagpengereform

178.

 Rammeaftale 2015 - Styringsaftale 2015

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

167.

 Godkendelse af dagsorden

168.

 Materielgårde

Gå til toppen af siden 
Punkter

167.

 Godkendelse af dagsorden

168.

 Meddelelser fra formanden

169.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

170.

 Materielgårde

171.

 Fremtidens Borgerservice

Gå til toppen af siden 
Punkter

151.

 Godkendelse af dagsorden

152.

 Meddelelser fra formanden

153.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

154.

 Budget 2015 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer inden for Økonomiudvalgets område samt status for budgetlægningen 2015

155.

 Frigivelse af anlægsmidler til administrationsbiler

156.

 Godkendelse af anlægsregnskaber for Social- og Sundhedsudvalgets områder

157.

 Halvårsregnskab 2014 for Odsherred Kommune samt likviditetsoversigt pr. 31. juni 2014

158.

 Direktionsstrategi for 2014 - status pr. 30. juni 2014

159.

 Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse, afd. 53, Blomstervænget 6-34, 4550 Asnæs VAB

160.

 Forhåndsgodkendelse ved salg af ledige almene boliger i Boligselskabet Munkesøparken i Rørvig og Vig

161.

 Kørselsgodtgørelse for Lokaldemokratiudvalgets lokalrepræsentanter

162.

 360 graders analyse af sundhedsområdet

163.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. 2013-52 for boligbebyggelse i området Æblehaven ved Askehaven, Nykøbing Sj.

164.

 Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune - juni 2014

165.

 Forudgående høring for indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse og kommuneplantillæg

Lukket punkt

166.

 Deklaration på Artisinatgrundene i Nykøbing Sj. Havn

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Godkendelse af dagsorden

148.

 Meddelelser fra formanden

149.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

150.

 Godkendelse af rapporten - 360 graders-analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet

Gå til toppen af siden 
Punkter

127.

 Godkendelse af dagsorden

128.

 Meddelelser fra formanden

129.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

130.

 Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag samt øvrige forslag

131.

 Valg af modregningsordning for modtagne rådighedsbeløb vedr. vand- og spildevandsforsyninger 2011

132.

 Frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af liggehal - Bevægelseshaven

133.

 Frigivelse af anlægsmidler på fritidsområdet i 2014

134.

 2. etape af analysen på det specialiserede område

135.

 Godkendelse af rapporten - 360 graders-analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet

136.

 360 graders-analyse på social- og forebyggelsesområdet i efteråret 2014

137.

 Evaluering af Odsherred Kommunes Erhvervspolitik

138.

 Organisering af Ejendomsteamet jf. Facility Management analyse

139.

 Klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune og kommuneplanstillæg nr. 7.

140.

 Selvstændiggørelsen af Geopark Odsherred

141.

 Arbejdsgruppe til at udarbejde Byrådets vision for Odsherred Kommune

142.

 Indstilling til Vejdirektoratet og Naturstyrelsen vedr. Hønsinge omfartsvej

143.

 Handicaptoilet i Nykøbing

Lukket punkt

144.

 Bud på Nr. Asmindrup Børnehave - Egegårdsvej 7, 4572 Nr. Asmindrup

Lukket punkt

145.

 Markedsprøvning/udbud af Park og Vej

Lukket punkt

146.

 Nr. Asmindrup Friskole - salg af jord matr. nr. 4o,Nr. Asmindrup Skole, Kirkebakken Nr. Asmindrup

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

123.

 Godkendelse af dagsorden

124.

 Meddelelser fra formanden

125.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

126.

 Opførelse af et motionscenter i forbindelse med Vighallen

Gå til toppen af siden 
Punkter

123.

 Godkendelse af dagsorden

124.

 Meddelelser fra formanden

125.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

126.

 Opførelse af et motionscenter i forbindelse med Vighallen

Gå til toppen af siden 
Punkter

107.

 Godkendelse af dagsorden

108.

 Meddelelser fra formanden

109.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

110.

 Årsregnskab 2013 for Odsherred Kommune

111.

 Opfølgning på fordeling af regnskabsoverskuddet for 2013 - Økonomiudvalget

112.

 Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med bygningsmæssige ændringer i den nye skolestruktur

113.

 Frigivelse af anlægsmidler - Geo Kids projekt

114.

 Budget 2014 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

115.

 Budgetomplacering af midler internt i Børne- og Uddannelsesudvalget

116.

 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015 - det specialiserede social- og undervisningsområdet

117.

 Ansøgning om lejeforhøjelse og låneoptagelse, Lejerbo, afd. 362-0 Hyldvej, 4540 Fårevejle

118.

 Beregning af kommunalt vejbidrag og ændring af kloakbetalingsvedtægt - Spildevand A/S

119.

 Forhåndsgodkendelse ved salg af ledige almene boliger i Boligselskabet Munkesøparken i Rørvig og Vig

120.

 Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere

121.

 Opførelse af et motionscenter i forbindelse med Vighallen

Lukket punkt

122.

 Bud på Vig Stationsvej 7, 4560 Vig, matr. nr. 14a, Vig By, Vig

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

97.

 Godkendelse af dagsorden

98.

 Meddelelser fra formanden

99.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

100.

 Etablering af Odsherreds It- og Iværksætterhuse

101.

 Årsregnskab 2013 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2013 til 2014

102.

 Årsregnskab 2013 - Forslag til anvendelse af mindreforbruget til servicedrift 2013

103.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på yderligere kr. 21 mio. til byggelån til opførsel af solvarmeanlæg

104.

 Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser

105.

 Driftsaftale mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune

106.

 Fårevejle Børnehave ændres fra selvejende til kommunal institution

Gå til toppen af siden 
Punkter

97.

 Godkendelse af dagsorden

98.

 Meddelelser fra formanden

99.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

100.

 Etablering af Odsherreds It- og Iværksætterhuse

101.

 Årsregnskab 2013 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2013 til 2014

102.

 Årsregnskab 2013 - Forslag til anvendelse af mindreforbruget til servicedrift 2013

103.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på yderligere kr. 21 mio. til byggelån til opførsel af solvarmeanlæg

104.

 Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser

105.

 Driftsaftale mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune

106.

 Fårevejle Børnehave ændres fra selvejende til kommunal institution

Gå til toppen af siden 
Punkter

75.

 Godkendelse af dagsorden

76.

 Meddelelser fra formanden

77.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

78.

 Årsregnskab 2013 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2013 til 2014

79.

 Årsregnskab 2013 for Økonomiudvalgets egne driftsområder

80.

 Økonomirapportering 2014 pr. 31. marts 2014

81.

 Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag

82.

 Etablering af Odsherreds It- og Iværksætterhuse

83.

 Frigivelse af anlægsmidler - Istandsættelsespulje - Vejområdet (genoptagelse)

84.

 Frigivelse af anlægsmidler - Reetablering af træer på Algade (genoptagelse)

85.

 Frigivelse af anlægsmidler til energiinvesteringer for 2014

86.

 Frigivelse af midler vedr. "familierettet forebyggelse på 0-3 års området"

87.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på yderligere kr. 21 mio. til byggelån til opførsel af solvarmeanlæg

88.

 Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner - endelig vedtagelse

89.

 Tengslemark Renseanlæg - forslag til kommuneplantillæg og VVM

90.

 Ajourført Delegationsplan for Odsherred Kommune

91.

 Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 vedrørende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

92.

 Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere

93.

 Adelers Plads 4540 Fårevejle

94.

 Udlejning af Tinghuset

95.

 Godkendelse af Turismestrategien - Odsherred - det autentiske fristed

96.

 Deklaration på Artisenatgrundene i Nykøbing Sj. Havn

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

51.

 Godkendelse af dagsorden

52.

 Meddelelser fra formanden

53.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

54.

 Økonomirapportering 2014 - Likviditetsoversigt pr. 28. februar 2014

55.

 Økonomisk Politik for Odsherred Kommune fra 2014

56.

 Låneoptagelse til låneramme 2013

57.

 Frigivelse af anlægsmidler til Projekt Formidling af istidslandskabet og Projekt Kunstnernes landskab - Geopark Odsherred

58.

 Frigivelse af anlægsmidler - Istandsættelsespulje - Vejområdet

59.

 Frigivelse af anlægsmidler - Reetablering af træer på Algade

60.

 Frigivelse af anlægsmidler - Offentlige legepladser

61.

 Frigivelse af anlægsmidler - Pulje til trafiksikkerhed

62.

 Frigivelse af anlægssum til digitalisering 0-6 år

63.

 Frigivelse af anlægsmidler til opførelse af lokaler til træning og daghjem

64.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på yderligere kr. 21 mio. til byggelån til opførsel af solvarmeanlæg

65.

 Indstilling om anvendelse af forsikringssum i forbindelse med Højby-Hallens Brand

66.

 Tengslemark Renseanlæg - forslag til kommuneplantillæg og VVM

67.

 Ændret afvanding af den indre del af Lammefjord - Kommuneplantillæg og VVM

68.

 Afvanding af sommerhusområdet i oplandet til Hovvig - forslag til kommuneplantillæg og VVM

69.

 Planstrategi 2015

70.

 Arkitekturpolitik for Odsherred Kommune

71.

 Opfølgningsredegørelse for Udbudsstrategi 2010-2013

72.

 Valg til Europaparlamentet og folkeafstemning om en fælles patentdomstol søndag den 25. maj 2014 - valgstyrere og tilforordnede

73.

 Frigivelse af midler til Projekt it-sikkerhed og arkivering

74.

 Elever og barselsorlov

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

48.

 Godkendelse af dagsorden

49.

 Styrelsesvedtægt for skolerne i Odsherred fra skoleåret 2014-2015

50.

 Tildelingsmodel til skoleområdet fra 2014-2015

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

24.

 Temadrøftelse kl. 17.00-17.30

25.

 Godkendelse af dagsorden

26.

 Meddelelser fra formanden

27.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

28.

 Forretningsorden for Økonomiudvalget

29.

 Økonomirapportering 2014 - Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2014 og status for udvalgenes driftsområder 2013 pr. 31. december 2013.

30.

 Økonomisk Politik for Odsherred Kommune fra 2014

31.

 Procedure og tidsplan m.v. for budgetlægningen for 2015

32.

 Opfølgningsredegørelse for Udbudsstrategi 2010-2013

33.

 Udbudsplan 2014

34.

 EU-udbud af telefoni og data

35.

 Ejendomsmæglerudbud i Odsherred Kommune

36.

 Sociale klausuler for 2014

37.

 Projekt it-sikkerhed og arkivering

38.

 Kommissorium for evalering af Odsherred Kommunes erhvervspolitik

39.

 Valg af formænd for valgstyrerne ved kommunens 12 afstemningssteder

40.

 Valg af byrådsmedlemmer til politisk styregruppe i projektet Forebyggelse på tværs af alle fagområder

41.

 Valg af byrådsmedlemmer til styregruppe for områdefornyelse Hørve

42.

 Vækstplan for turisme

43.

 Decisionsskrivelse 2012

44.

 Forslag til temamøder forud for Byrådsmøder 2014

Lukket punkt

45.

 Markedsprøvning/udbud af Park og Vej

Lukket punkt

46.

 Markedsprøvning af Park og Vej - Prækvalifikation

Lukket punkt

47.

 Udbud af ejendommen Vig Stationsvej 7, 4560 Vig, matr. nr. 14a, Vig By, Vig

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra /til formanden

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

4.

 Introduktion til Økonomiudvalgets område

5.

 Forretningsorden for Økonomiudvalget

6.

 Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2013

7.

 Frigivelse af midler til indkøb af elbiler til administrationen

8.

 Anlægsbevilling - Nyere brugt tankvogn til beredskabet

9.

 Frigivelse af anlægsmidler 2014 til færdiggørelse af stisystem ved Aksen i Asnæs

10.

 Frigivelse af anlægsmidler til Genbrugsstationerne

11.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S til anlæg i 2013 og 2014

12.

 Bygningsfornyelse - Bygningsfornyelsestilskud og tilbagebetaling af tilskud

13.

 Overtagelse af museumsbygninger i forbindelse med Museumsfusion

14.

 Ansøgning fra Odsherred Zoo Rescue om tilskud til oprettelse af fond samt årligt drifttilskud

15.

 Direktionsstrategi 2014

16.

 Udvikling Odsherred, bestyrelsen for

17.

 Håndtering af nøgler til rådhuset og administrationscentrene

18.

 Henvendelser vedr. ejendommen Glostrupvej 13, 4500 Nykøbing Sj. matrikel nr. 3y (Egebjerg Børnehave)

19.

 Afrapportering fra Lokaldemokrati version 3 og nedsættelse af ad hoc-udvalg for Lokaldemokrati version 4

20.

 Lethal

21.

 Orientering om status på udbud af vagtordning på skoler og administrationscentre

Lukket punkt

22.

 Salg af Gartnervænget 6, 4571 Grevinge, mat.nr. 20 K, Grevinge By, Grevinge

Lukket punkt

23.

 Forslag til kriterier ved udbud på Havnevej 30b, 4500 Nykøbing Sj. mat.nr 158a, Øster Lyng, Nykøbing Sj.

    Til top