Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2016 - 31-12-2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

13/12 13/12 6/12

  November

15/11 15/11

  Oktober

25/10 25/10 11/10 5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

257.

 Godkendelse af dagsorden

258.

 Godkendelse af endeligt anlægsregnskab - Skema C, for Grønnegården, Nykøbing Sj., etape II og serviceareal for almen boligbyggeri

Gå til toppen af siden 
Punkter

257.

 Godkendelse af dagsorden

258.

 Godkendelse af endeligt anlægsregnskab - Skema C, for Grønnegården, Nykøbing Sj., etape II og serviceareal for almen boligbyggeri

Gå til toppen af siden 
Punkter

236.

 Godkendelse af dagsorden

237.

 Meddelelser fra formanden

238.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

239.

 Orientering fra administrationen.

240.

 Fastsættelser af takster og brugerbetalinger for 2017 på baggrund af det vedtagne budget for 2017

241.

 Takster 2017 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

242.

 Takster 2017 for ældreområdet

243.

 Takster 2017 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

244.

 Takster for det specialiserede voksenområde

245.

 Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for 2017

246.

 Budget 2017 - Evaluering af budgetproces

247.

 Principper for overførselsadgang af mer- og mindreforbrug fra regnskabsåret 2016 til regnskabsåret 2017

248.

 Samlet frigivelse af enkeltstående anlægsprojekter

249.

 Godkendelse af endeligt anlægsregnskab - Skema C, for Grønnegården, Nykøbing Sj., etape II og serviceareal for almen boligbyggeri

250.

 Geodatacentret I/S - ekstrabevilling til nedlukning af selskabet

251.

 Politikeres, lederes og medarbejderes adgang til at arbejde mobilt og fleksibelt

252.

 Endelig godkendelse af anvendelse af Værdighedsmidler 2017

253.

 Projektmidler til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser

254.

 Lethallen i Vig - overdragelse

255.

 Ejerstrategi for affaldsselskabet Kara/ Noveren I/S

256.

 Helhedsplan for Nykøbing Sjælland Havn

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

210.

 Godkendelse af dagsorden

211.

 Meddelelser fra formanden

212.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

213.

 Orientering fra administrationen.

214.

 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

215.

 Indsatsområder til samarbejdsplan 2017 - politiet

216.

 Opfølgning på udbuddet af park- og vejområdet

217.

 Temadrøftelse om effekt

218.

 Temadrøftelse om den fremtidige organisering af erhvervsfremme

219.

 Økonomirapportering 2016 pr. 31 august 2016

220.

 Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

221.

 Brug af tilgængelighedsmidler

222.

 Tilbygning til Byrådssal

223.

 Kommuneplantillæg nr. 12 og Save-registrering - Asmindrupvej 23 - matr. nr. 1a Brændt By, Nr. Asmindrup

224.

 Godkende regulativ for almene vandværker

225.

 Ekspropriation - Pulje 3 (spildevandsledninger 2016)

226.

 Ekspropriation - restejendomme fra Pulje 1 (spildevandsledninger 2016)

227.

 Takster 2017 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune

228.

 Udbud af Herrestrup Juniorklub, Nykøbingvej 85, 4571 Grevinge, matr. nr. 4-L

229.

 Udbud af tidligere redningsstation på Odden, Østre Havnevej 28b, 4583 Sj. Odde, del af matr. nr. 10v, Yderby By, Sj. Odde

Lukket punkt

230.

 Salg af del af erhvervsjord, Oddenvej 241B, 4583 Sj. Odde, matr. nr. 12-dv

Lukket punkt

231.

 Salg af Sneglerupvej 4a, 4571 Grevinge, matr. nr. 13g, Grevinge By, Grevinge

Lukket punkt

232.

 Valg af revisor for Odsherred Kommune for 2017

Lukket punkt

233.

 Opsigelse af rammeaftale med håndværker som følge af overfakturering

234.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

235.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Medarbejdernes og politikernes adgang til at arbejde mobilt

Gå til toppen af siden 
Punkter

234.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

235.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Medarbejdernes og politikernes adgang til at arbejde mobilt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

207.

 Godkendelse af dagsorden

208.

 Kommunefordeling af flygtninge

209.

 Genoptaget - Værdighedspulje - status 2016 og godkendelse af forslag til overordnet anvendelse af midler for 2017

Gå til toppen af siden 
Punkter

207.

 Godkendelse af dagsorden

208.

 Kommunefordeling af flygtninge

209.

 Genoptaget - Værdighedspulje - status 2016 og godkendelse af forslag til overordnet anvendelse af midler for 2017

Gå til toppen af siden 
Punkter

189.

 Godkendelse af dagsorden

190.

 Meddelelser fra formanden

191.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

192.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg m.v. 2017

193.

 Økonomirapportering 2016 pr. 30. september 2016

194.

 Forslag til ændrede/nye anlægsprojekter 2016

195.

 Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

196.

 Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

197.

 Bygningsfornyelse - Forsamlingshuse

198.

 Ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt havmiljøloven.

199.

 Beslutning om nyt alment boligbyggeri, 12 ældreboliger på Bobjergcentret, 4550 Asnæs, afd. 632

200.

 Beslutning om nyt alment boligbyggeri, Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs, matr. nr. 2a

201.

 Digeprojekt Rørvig - beslutning om projektet skal fremmes

202.

 Sagsoversigt - Plan og Byggeri

203.

 Status på Rådhusbyggeri

204.

 Proces for udbud af Sanddobberne Camping

Lukket punkt

205.

 Salg af Røffen, Søndervangsvej 39, 4581 Rørvig, del af matr. nr. 11g

Lukket punkt

206.

 Mobilmaster i Odsherred

Gå til toppen af siden 
Punkter

186.

 Godkendelse af dagsorden

187.

 Meddelelser fra formanden

188.

 Høringssvar og ændringsforslag til budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune

    Til top