Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Skoleudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: Børne- og Skoleudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01-10-2009 - 31-12-2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

1/12

  November

3/11

  Oktober

6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

181.

 Godkendelse af dagsordenen

182.

 Meddelelser til og fra udvalgsformanden

183.

 Meddelelser til og fra udvalgsmedlemmerne og Forvaltningen

184.

 Orientering om udviklingen på anbringelsesområdet

185.

 Opfølgning på handleplan for økonomi på anbringelsesområdet.

186.

 Et-års status på iværksættelsen af sundhedsfremmepolitikken "En ny vej for Børnesundheden".

187.

 Opnormering af specialafdelingen i Tengslemark Børnehave

188.

 Budget 2009: Børne- og Skoleudvalgets område, økonomirapportering pr. 31. oktober 2009

189.

 Budget 2010, Børne- og Skoleudvalgets område, udmøntning af besparelser

190.

 Bevægelseshuset FORTO, opførelse af garderobetilbygning.

191.

 Forsøg med udfordringsretten i Odsherred Kommune.

192.

 Kriterier for lavt fremmøde i institutioner

193.

 Mål og indholdsbeskrivelse for SFO

194.

 Sammenlægning af Odden Skole og Solstrålen

195.

 Nyt skoledistrikt Nr. Asmindrup

196.

 Kvalitetsrapport 2008/2009

197.

 Køb af skolekort fra MOVIA - forringelse af service i forbindelse med indførelse af nyt bestillingssystem

198.

 Hvad har vi nået

Lukket punkt

199.

 Etablering af 10.-klassecenter - placering.

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

168.

 Godkendelse af dagsordenen

169.

 Meddelelser til og fra udvalgsformanden

170.

 Meddelelser til og fra udvalgsmedlemmerne og Forvaltningen

171.

 Orientering om planer omkring afbureaukratisering.

172.

 Budget 2009: Børne- og Skoleudvalgets område, økonomirapportering pr. 30. september 2009

173.

 Budget 2010, Børne- og Skoleudvalgets område, udmøntning af besparelser

174.

 Takster for dagtilbud i Odsherred for budget år 2010

175.

 Fastsættelse af takster i henhold til Rammeaftale mv. for 2010

176.

 Ændring af bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet - bestemmelser vedr. skoleskift

177.

 Sammenlægning af Odden Skole og Solstrålen

Lukket punkt

178.

 Etablering af 10.-klassecenter - placering.

179.

 Godkendelse af tillægsdagsordenen

180.

 Opfølgning på frafald i Folkskolen

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Godkendelse af dagsordenen

148.

 Meddelelser til og fra udvalgsformanden

149.

 Meddelelser til og fra udvalgsmedlemmerne og Forvaltningen

150.

 Orientering om elevtal pr. 5. september 2009 i Odsherreds Kommunes folkeskoler

151.

 Status på projekt Med Drømme Som Mål

152.

 Budget 2009: Børne- og Skoleudvalgets område, økonomiorientering pr. 31. august 2009

153.

 Budget 2010, Børne- og Skoleudvalgets område, indkomne høringssvar

154.

 Kommuneplan 2009-2021

155.

 Godkendelse af Rammeaftalen 2010 for det sociale område og dele af specialundervisningen

156.

 Tilskud fra Fremrykningspuljen til projekt Et samtidigt ansvar

157.

 Handleplaner i forbindelse med handicap-og psykiatripolitik

158.

 Fremtidige skoledistrikter - Egebjerg og Vig

159.

 Vejledende ferieplan for elever i skoleåret 2010/2011 og 2011/2012

160.

 Anmodning om udtræden af Skolebestyrelsen ved Højby Skole

161.

 Orientering om proces omkring prøvelag for unge

Lukket punkt

162.

 Klage over henvisning til andet skoletilbud

Lukket punkt

163.

 Klage over afslag på ansøgning om tilskud til efterskoleophold

Lukket punkt

164.

 Udbud madproduktion Odsherred Kommune

Lukket punkt

165.

 Nr. Asmindrup Friskole- Støtteforenings ønske om forpagtning af areal ved Nr. Asmindrup Skole

166.

 Godkendelse af tillægsdagsordenen

167.

 Asmindrup Skole.

    Til top