Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

12/6

  Maj

15/5

  April

10/4 10/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2015 2014 2013 2012
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

62.

 Godkendelse af dagsorden

63.

 Orientering om beretning fra Odsherred Bo- og Støttecenter

64.

 Orientering om driftsorienteret tilsynsbesøg i Odsherred Bo- og Støttecenter

65.

 Orientering om ophævelse af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Siriusparken og Grønnehaven

66.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 for Social- og Forebyggelsesudvalget

67.

 Opfølgning på budgetdialogmødet på social- og forebyggelsesområdet

68.

 Godkende ny Handicap- og Psykiatripolitik

69.

 Genoptaget - Godkendelse af kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

70.

 Beslutning om model for indkøbsordning for visiterede borgere

71.

 Beslutning om besparelsen på tøjvask

72.

 Godkende pilotprojekt vedrørende kompressionsstrømper

73.

 Godkende procesplan og pejlemærker for ny Sundhedspolitik for Odsherred Kommune

74.

 Meddelelser

75.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

76.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

77.

 Årshjul 2019 - Social- og Forebyggelsesudvalget

78.

 Underskriftsside

Lukket punkt

79.

 FUS-udbud af brystproteser og parykker

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

52.

 Godkendelse af dagsorden

53.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

54.

 Proces for udarbejdelse af ny ældrepolitik

55.

 Godkende Sundhedsaftale 2019-2023 - Fælles med borgeren om bedre sundhed

56.

 Temadrøftelse om indsatser på sundhedsområdet

57.

 Meddelelser

58.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

59.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

60.

 Årshjul 2019 - Social- og Forebyggelsesudvalget

61.

 Underskriftsside

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

37.

 Godkendelse af dagsorden

38.

 Temadrøftelse om rusmiddelområdet i Odsherred Kommune

39.

 Orientering om organisationsstrukturen i Center for Omsorg og Sundhed

40.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

41.

 Beslutning vedrørende hjemtagning af UVB-behandling

42.

 Beslutning om fleksibel vikarmodel for Hjemmeplejen

43.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 for Social- og Forebyggelsesudvalget

44.

 Demensstrategi for Odsherred Kommune

45.

 Meddelelser

46.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

47.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

48.

 Årshjul 2019 - Social- og Forebyggelsesudvalget

49.

 Underskriftsside

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Orientering om ophævelse af påbud i Hjemmesygeplejen

Gå til toppen af siden 
Punkter

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Orientering om ophævelse af påbud i Hjemmesygeplejen

    Til top