Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-07-2019 - 30-09-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

14/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2015 2014 2013 2012
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

80.

 Godkendelse af dagsorden

81.

 Orientering vedrørende elektronisk understøttelse af vikarmodel i Center for Omsorg og Sundhed

82.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 for Social- og Forebyggelsesudvalgets område

83.

 Godkende handleplan 2019 for reduktion af merforbrug i Myndighedsenheden/Voksenteam i Center for Social og Psykiatri

84.

 Videresendt - Henvendelse om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

85.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Blodprøvetagning i eget hjem

86.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Undersøgelse af muligheder for opdeling af lejemål i opgangsfællesskabet i Bays Have og i "Det røde hus"

87.

 Meddelelser

88.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

89.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

90.

 Årshjul 2019 - Social- og Forebyggelsesudvalget

91.

 Underskriftsside

    Til top