Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2017 - 31-12-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Oktober

10/10 10/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

142.

 Godkendelse af dagsorden

143.

 Orientering om flyverfunktion i hjemmeplejen

144.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

145.

 Orientering om indberetninger af magtanvendelser på demensområdet i Odsherred Kommune 2016

146.

 Orientering om status på implementering af flådestyringssystem i Omsorg og Sundheds bilpark

147.

 Orientering vedr. status på værdighedsmidler 2017

148.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 3. runde 2017

149.

 Værdighedspulje 2018 - godkendelse af anvendelse af værdighedsmidler

150.

 Godkendelse af husleje for de kommunale boliger administreret af Boligselskabet af 1942

151.

 Regnskaber 2016 for de kommunale ældreboliger administreret af Boligselskabet af 1942

152.

 Meddelelser fra formanden

153.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

154.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

155.

 Godkendelse af dagsorden

156.

 Forslag om nedsættelse af et udvalg vedrørende demensstrategi

Gå til toppen af siden 
Punkter

155.

 Godkendelse af dagsorden

156.

 Forslag om nedsættelse af et udvalg vedrørende demensstrategi

    Til top