Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-07-2020 - 30-09-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

12/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

85.

 Godkendelse af dagsordenen

86.

 Henvendelse vedrørende udmøntning af kommunens Værdighedspolitik

87.

 Orientering om rekrutterings- og fastholdelsesindsatser i Center for Omsorg og Sundhed

88.

 Henvendelse: Beslutning vedrørende rengøring til visiterede borgere

89.

 Sundhedspolitik 2020-2022 - revideret procesplan aug. 2020

90.

 Godkendelse af kravsspecifikationer i forbindelse med udbud af indkøbsordning

91.

 Opfølgning på Ankestyrelsens redegørelse om anvendelse af private konsulenter på det sociale område samt godkendelse af besvarelse af uddybende spørgsmål fra Ankestyrelsen

92.

 Godkendelse af In-house - og samarbejdsaftale vedrørende DSI Baeshøjgård plejecenter

93.

 Genoptaget - Godkendelse af forslag til delvis realisering af Byrådets beslutning om Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud inden for Center for Social og Psykiatris nuværende bygningsmæssige rammer

94.

 Genoptaget - Bygningsrokade 2020 (efter høring)

95.

 Budget 2021-2024 til prioritering

96.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

97.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

98.

 Årshjul 2020 - Social- og Forebyggelsesudvalget

99.

 Underskriftsside

    Til top