Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

4/12 4/12

  November

13/11 13/11

  Oktober

9/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2015 2014 2013 2012
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

143.

 Godkendelse af dagsorden

144.

 Orientering om indsatser for den samlede Hjemmepleje og Sygepleje

145.

 Orientering - Revision ved PwC i Voksenteamet, Myndighedsenheden, Center for Social og Psykiatri

146.

 Beslutning - Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende kørsel til borgere med demens

147.

 Beslutning - model til organisering og drift af omsorgstandplejen

148.

 Beslutning - Godkendelse af revideret procesplan for Sundhedspolitik 2020-2022

149.

 Meddelelser

150.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

151.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

152.

 Årshjul 2019/2020 - Social- og Forebyggelsesudvalget

153.

 Underskriftsside

154.

 Beslutning om servicecenter Baeshøjgård

155.

 Beslutning om fremtidig drift af Baeshøjgård

156.

 Overblik over budget 2020-2023 og de økonomiske konsekvenser

Gå til toppen af siden 
Punkter

165.

 Beslutning om servicecenter Baeshøjgård

166.

 Beslutning om fremtidig drift af Baeshøjgård

167.

 Overblik over budget 2020-2023 og de økonomiske konsekvenser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

120.

 Godkendelse af dagsorden

121.

 Orientering - Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

122.

 Orientering - Drift af Servicecentret Baeshøjgård

123.

 Orientering - Evaluering af Social- og Forebyggelsesudvalgets møde med Ældrerådet

124.

 Orientering - Socialtilsyn Østs uanmeldte driftsorienterede tilsyn hos Rusmiddelteamet

125.

 Beslutning - Temadrøftelse vedrørende ny ældrepolitik med henblik på udvælgelse af temaer

126.

 Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg

127.

 Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende tilbud til borgere med ryglidelser

128.

 Beslutning vedrørende den fremtidige drift af Baeshøjgård

129.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Social- og Forebyggelsesudvalget 2019

130.

 Beslutning - Takst for egenbetaling for tøjvask for hjemmeboende borgere

131.

 Beslutning - Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

132.

 Beslutning - Takster for 2020 vedrørende ældreområdet

133.

 Godkendelse af indsatser og handleplan vedrørende magtanvendelser over for borgere med demens

134.

 Beslutning - udpegning af medlem og stedfortræder til bestyrelsen for den kompenserende specialundervisning for voksne

135.

 Beslutning vedrørende forlængelse af partnerskabsaftale med Foreningen Medusa

136.

 Meddelelser

137.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

138.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

139.

 Årshjul 2019 - Social- og Forebyggelsesudvalget

140.

 Underskriftsside

141.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

142.

 Overblik over budget 2020-2023 og de økonomiske konsekvenser

Gå til toppen af siden 
Punkter

162.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

163.

 Overblik over budget 2020-2023 og de økonomiske konsekvenser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

107.

 Godkendelse af dagsorden

108.

 Orientering - Vikarforbruget i Center for Omsorg og Sundhed

109.

 Orientering - Status på indsatserne i Odsherred Kommunes Demensstrategi 2019-22

110.

 Orientering - Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Social- og Forebyggelsesudvalgets område

111.

 Orientering - Valg af leverandører til tøjvask

112.

 Orientering - Revideret proces for udarbejdelse af ældrepolitikken

113.

 Genoptaget - Godkende ny Handicap- og Psykiatripolitik

114.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2020

115.

 Meddelelser

116.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

117.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

118.

 Årshjul 2019 - Social- og Forebyggelsesudvalget

119.

 Underskriftsside

    Til top