Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2018 - 31-03-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

14/3

  Februar

7/2

  Januar

17/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

33.

 Godkendelse af dagsorden

34.

 Orientering om partnerskabsaftale med Foreningen Medusa

35.

 Orientering om skæve boliger og husvildeboliger

36.

 Orientering om projektet "Smag Maden i Odsherred"

37.

 Orientering om status på nyt IT-system i Center for Omsorg og Sundhed

38.

 Orientering om redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed for implementering vedrørende IT-system

39.

 Orientering om status på boliger på ældreområdet

40.

 Orientering om indsatser på det forebyggende sundhedsområde

41.

 Budgetopfølgninger 2018 for Omsorg og Sundhed pr. 31. januar 2018

42.

 Budget 2019 - Dialogmøder

43.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2018

44.

 Ekstra tilskud til værdig ældrepleje - finanslov 2018

45.

 Ældrerådets samarbejdsaftale med Byrådet og Ældrerådets vedtægter

46.

 Proces for indgåelse af ny Sundhedsaftale med Region Sjælland

47.

 Beslutning vedrørende processen omkring udarbejdelsen af en ny Værdighedspolitik

48.

 Meddelelser fra formanden

49.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

50.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

51.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Godkendelse af dagsorden

19.

 Overblik over politikker på Social- og Forebyggelsesudvalgets område

20.

 Præsentation af styringsmodel

21.

 Orientering om Patientsikkerhed 2017

22.

 Orientering om samarbejdsprojekter med Region Sjælland

23.

 Orientering om tilsyn 2017 på Vasac

24.

 Status på nyt IT-system i Center for Omsorg og Sundhed

25.

 Orientering om status på ni temaanalyser

26.

 Redegørelse vedr. anskaffelse og implementering af CURA

27.

 Udpegning af medlemmer til Rådet for Socialt Udsatte

28.

 Beslutning om nedsættelse af et demensudvalg

29.

 Meddelelser fra formanden

30.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

31.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

32.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

5.

 Godkendelse af dagsorden

6.

 Introduktion til Social- og Forebyggelsesudvalgets område

7.

 Orientering om status på handleplanen for opfølgning på budgetanalysen af Omsorg og Sundhed

8.

 Orientering om budgetudfordring i 2017 på ældreområdet

9.

 Orientering om handleplan for temaanalyser

10.

 Orientering om status på implementeringen på nyt IT system

11.

 Forretningsorden for Social- og Forebyggelsesudvalget

12.

 Beslutning om nedsættelse af et demensudvalg

13.

 Social- og Forebyggelsesudvalgets mødekalender 2018

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

16.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

17.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

    Til top