Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-07-2018 - 30-09-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

12/9

  August

15/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

109.

 Godkendelse af dagsorden

110.

 Orientering om Sundhedsprofilen 2017

111.

 Budgetopfølgninger pr. 31. juli 2018 for Omsorg Sundhed

112.

 Status på temaanalyse - Friplejeboliger

113.

 Orientering om behovet for ældre- og plejeboliger

114.

 Det Pædagogiske Måltid på plejecentre og hjemmeplejen

115.

 Opfølgning på handleplan for genopretning af økonomien i Hjemmeplejen og Sygeplejen

116.

 Status om arbejdsgruppen vedrørende demens

117.

 Godkendelse af husleje for de kommunale boliger administreret af Boligselskabet af 1942

118.

 Beslutning - Revision af retningslinjer vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven

119.

 Opretning af aflastnings- og plejecenterpladser

120.

 Kvaliteten af dagsordenen

121.

 Meddelelser til og fra formanden

122.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

123.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

124.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

97.

 Godkendelse af dagsorden

98.

 Opretning af aflastnings- og plejecenterpladser

99.

 Analyse af behov for etablering af husvildeboliger

100.

 Status på styring og budgetudvikling i Omsorg og Sundhed

101.

 Udbud af kateterhjælpemidler - Høring i Ældrerådet og Handicaprådet

102.

 Orientering om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på bostederne Grønnehaven og Siriusparken

103.

 Budget 2019-2022 - Social- og Forebyggelsesudvalget

104.

 Kvaliteten af dagsordenen

105.

 Meddelelser til og fra formanden

106.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

107.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

108.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

    Til top