Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2018 - 31-12-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

5/12 5/12 14/11 10/10 9/10

  Sep - Aug - Jul

12/9 15/8

  Jun - Maj - Apr

13/6 16/5 11/4

  Mar - Feb - Jan

14/3 7/2 17/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

150.

 Godkendelse af dagsorden

151.

 Orientering om beretning fra Siriusparken

152.

 Orientering om driftsorienteret tilsynsbesøg på Siriusparken

153.

 Orientering om driftsorienteret tilsynsbesøg hos Rusmiddelteam Odsherred

154.

 Budgetopfølgninger pr. oktober 2018 for Omsorg Sundhed

155.

 Orientering om temaanalyse vedrørende friplejeboliger

156.

 Orientering om VIVE-rapport om udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde 2014-2017

157.

 Orientering om ændret proces for tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

158.

 Omprioritering 0,5 % af budgetrammen 2019

159.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 4. runde 2018

160.

 Meddelelser

161.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

162.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

163.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

164.

 Godkendelse af Værdighedspolitik for Odsherred Kommune

165.

 Beslutning vedrørende anvendelse af værdighedsmidler 2019

166.

 Genoptaget - Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020 inkl. godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til Rammeaftalen

Gå til toppen af siden 
Punkter

166.

 Genoptaget - Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020 inkl. godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til Rammeaftalen

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

137.

 Godkendelse af dagsorden

138.

 Budgetopfølgninger pr. 30. september 2018 for Omsorg og Sundhed

139.

 Orientering om beretning fra Socialpsykiatri Odsherred

140.

 Orientering om beretning fra Vasac Odsherred

141.

 Orientering om projekt Virtuel Hjemmepleje

142.

 Takster for 2019 vedrørende ældreområdet

143.

 Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

144.

 Værdighedspolitik for Odsherred Kommune

145.

 Status på værdighedsmidler 2018 og forslag til anvendelse af 2019-midler

146.

 Godkendelse af overordnet tids- og procesplan for revidering af Handicap- og Psykiatripolitik

147.

 Meddelelser

148.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

149.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

150.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

125.

 Godkendelse af dagsorden

126.

 Orientering om etablering af eKlinik som et led i styrkelsen af det nære sundhedsvæsen

127.

 Budgetopfølgninger pr. 31. august 2018 for Social- og Forebyggelsesudvalget

128.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 3. runde 2018

129.

 Godkendelse af overordnet tids- og procesplan for revidering af Handicap- og Psykiatripolitik

130.

 Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020 inkl. godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til Rammeaftalen

131.

 Beslutning vedrørende én indgang i kommunen

132.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

133.

 Meddelelser

134.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

135.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

136.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

124.

 Godkendelse af dagsorden

125.

 Afsluttende dialog om projekt En god start

126.

 Status på skolerenoveringer i 2018

127.

 Orientering om forberedelse af ny skolestruktur

128.

 Beskrivelse af udfordringer og retningslinjer for befordring af skoleelever

129.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Børne- og Uddannelsesudvalget

130.

 Børnedemokratirådet frem mod 2020

131.

 GENOPTAGELSE af sagen vedr. ferieplaner for eleverne i skoleåret 2019-2020 og 2020-2021 - efter gennemført høring

132.

 Deltagelse i midtvejsseminar i KL-partnerskabet om udvikling af kvalitetet i dagtilbud

133.

 Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020 inkl. godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til Rammeaftalen

134.

 Afledte konsekvenser af dagtilbudsloven i Odsherred Kommune

135.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

136.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

137.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

138.

 Meddelelser til/fra formanden

139.

 Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2019

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

109.

 Godkendelse af dagsorden

110.

 Orientering om Sundhedsprofilen 2017

111.

 Budgetopfølgninger pr. 31. juli 2018 for Omsorg Sundhed

112.

 Status på temaanalyse - Friplejeboliger

113.

 Orientering om behovet for ældre- og plejeboliger

114.

 Det Pædagogiske Måltid på plejecentre og hjemmeplejen

115.

 Opfølgning på handleplan for genopretning af økonomien i Hjemmeplejen og Sygeplejen

116.

 Status om arbejdsgruppen vedrørende demens

117.

 Godkendelse af husleje for de kommunale boliger administreret af Boligselskabet af 1942

118.

 Beslutning - Revision af retningslinjer vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven

119.

 Opretning af aflastnings- og plejecenterpladser

120.

 Kvaliteten af dagsordenen

121.

 Meddelelser til og fra formanden

122.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

123.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

124.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

97.

 Godkendelse af dagsorden

98.

 Opretning af aflastnings- og plejecenterpladser

99.

 Analyse af behov for etablering af husvildeboliger

100.

 Status på styring og budgetudvikling i Omsorg og Sundhed

101.

 Udbud af kateterhjælpemidler - Høring i Ældrerådet og Handicaprådet

102.

 Orientering om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på bostederne Grønnehaven og Siriusparken

103.

 Budget 2019-2022 - Social- og Forebyggelsesudvalget

104.

 Kvaliteten af dagsordenen

105.

 Meddelelser til og fra formanden

106.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

107.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

108.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

84.

 Godkendelse af dagsorden

85.

 Orientering om oprettelse af aflastnings- og plejecenterpladser

86.

 Orientering om status på temaanalyser

87.

 Budgetopfølgninger pr. april 2018 for Omsorg og Sundhed

88.

 Prioritering af forslag til den videre budgetproces

89.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2. runde 2018

90.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for ledsageordning (Genoptaget)

91.

 Nye tiltag for visiteret borgerbefordring

92.

 Kvaliteten af dagsordenen

93.

 Meddelelser til og fra formanden

94.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

95.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

96.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

68.

 Godkendelse af dagsorden

69.

 Orientering om årsregnskab 2017 - Social- og Forebyggelsesudvalget

70.

 Orientering - Budgetopfølgninger pr. 31. marts 2018 for Omsorg og Sundhed

71.

 Orientering om handleplan for økonomisk genopretning i Hjemmeplejen og Sygeplejen

72.

 Orientering om Rusmiddelteamets Årsrapport 2017

73.

 Orientering - Opsamling fra dialogmødet den 25. april 2018

74.

 Orientering om interaktiv danseforestilling/performativ danseworkshop "De berørte"

75.

 Beslutning - Input til temaer til Byrådets temamøder

76.

 Beslutning - Socialpsykiatriske væresteder - godkendelse af gradueret model

77.

 Beslutning - Godkendelse af analyse på husvildeområdet

78.

 Beslutning - Revision af retningslinjer vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven

79.

 Beslutning - Kvaliteten af dagsordenen

80.

 Meddelelser fra formanden

81.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

82.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

83.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

52.

 Godkendelse af dagsorden

53.

 Budgetopfølgninger pr. 28. februar 2018 for Social- og Forebyggelsesudvalget

54.

 Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn på Grønnehaven og Siriusparken

55.

 Orientering om tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Øst på plejecentre 2017

56.

 Orientering vedr. manglende indberetning af utilsigtede hændelser

57.

 Orientering om status vedrørende anskaffelse og implementering af CURA

58.

 Orientering - Årsopgørelse magtanvendelse

59.

 Prioritering af arbejdet med politikker på Social- og Forebyggelsesudvalgets område

60.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for ledsageordning

61.

 Udpegning af medlem til § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse (FGU)

62.

 Medlem til brugerråd for madservice til hjemmeboende

63.

 Bestilling af offentlig bustransport for 2019

64.

 Meddelelser fra formanden

65.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

66.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

67.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

33.

 Godkendelse af dagsorden

34.

 Orientering om partnerskabsaftale med Foreningen Medusa

35.

 Orientering om skæve boliger og husvildeboliger

36.

 Orientering om projektet "Smag Maden i Odsherred"

37.

 Orientering om status på nyt IT-system i Center for Omsorg og Sundhed

38.

 Orientering om redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed for implementering vedrørende IT-system

39.

 Orientering om status på boliger på ældreområdet

40.

 Orientering om indsatser på det forebyggende sundhedsområde

41.

 Budgetopfølgninger 2018 for Omsorg og Sundhed pr. 31. januar 2018

42.

 Budget 2019 - Dialogmøder

43.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2018

44.

 Ekstra tilskud til værdig ældrepleje - finanslov 2018

45.

 Ældrerådets samarbejdsaftale med Byrådet og Ældrerådets vedtægter

46.

 Proces for indgåelse af ny Sundhedsaftale med Region Sjælland

47.

 Beslutning vedrørende processen omkring udarbejdelsen af en ny Værdighedspolitik

48.

 Meddelelser fra formanden

49.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

50.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

51.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Godkendelse af dagsorden

19.

 Overblik over politikker på Social- og Forebyggelsesudvalgets område

20.

 Præsentation af styringsmodel

21.

 Orientering om Patientsikkerhed 2017

22.

 Orientering om samarbejdsprojekter med Region Sjælland

23.

 Orientering om tilsyn 2017 på Vasac

24.

 Status på nyt IT-system i Center for Omsorg og Sundhed

25.

 Orientering om status på ni temaanalyser

26.

 Redegørelse vedr. anskaffelse og implementering af CURA

27.

 Udpegning af medlemmer til Rådet for Socialt Udsatte

28.

 Beslutning om nedsættelse af et demensudvalg

29.

 Meddelelser fra formanden

30.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

31.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

32.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

5.

 Godkendelse af dagsorden

6.

 Introduktion til Social- og Forebyggelsesudvalgets område

7.

 Orientering om status på handleplanen for opfølgning på budgetanalysen af Omsorg og Sundhed

8.

 Orientering om budgetudfordring i 2017 på ældreområdet

9.

 Orientering om handleplan for temaanalyser

10.

 Orientering om status på implementeringen på nyt IT system

11.

 Forretningsorden for Social- og Forebyggelsesudvalget

12.

 Beslutning om nedsættelse af et demensudvalg

13.

 Social- og Forebyggelsesudvalgets mødekalender 2018

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

16.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

17.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

    Til top