Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-07-2019 - 30-09-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

11/9

  August

14/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

92.

 Godkendelse af dagsorden

93.

 Orientering - Beretning fra Voksenteam i Myndighedsenheden

94.

 Orientering - Udviklingsplan vedr. "Task Force Handicap"-forløb i Voksenteam

95.

 Orientering - Udvikling i vikarforbrug på plejecentre, syge- og hjemmeplejen i årene 2017-19

96.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Social- og Forebyggelsesudvalgets område

97.

 Godkende handleplan nr. 2 på 3 mio. kr. til reduktion af merforbrug i 2019 i Myndighedsenheden/Voksenteam

98.

 Godkendelse af husleje for de kommunale boliger administreret af Boligselskabet af 1942

99.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2. runde 2019

100.

 Beslutning vedrørende udbud af praktisk hjælp på fritvalgsområdet

101.

 Evaluering af omsorgstandpleje 2015-2019

102.

 Meddelelser

103.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

104.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

105.

 Årshjul 2019 - Social- og Forebyggelsesudvalget

106.

 Underskriftsside

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

80.

 Godkendelse af dagsorden

81.

 Orientering vedrørende elektronisk understøttelse af vikarmodel i Center for Omsorg og Sundhed

82.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 for Social- og Forebyggelsesudvalgets område

83.

 Godkende handleplan 2019 for reduktion af merforbrug i Myndighedsenheden/Voksenteam i Center for Social og Psykiatri

84.

 Videresendt - Henvendelse om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

85.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Blodprøvetagning i eget hjem

86.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Undersøgelse af muligheder for opdeling af lejemål i opgangsfællesskabet i Bays Have og i "Det røde hus"

87.

 Meddelelser

88.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

89.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

90.

 Årshjul 2019 - Social- og Forebyggelsesudvalget

91.

 Underskriftsside

    Til top