Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Teknikudvalget 2006-2009)

Mødeoversigt: Miljø- og Teknikudvalget 2006-2009

Oversigt for perioden: 01-10-2009 - 31-12-2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

1/12

  November

10/11

  Oktober

5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

178.

 Program for besigtigelse

179.

 Godkendelse af dagsorden

180.

 Orientering om afgørelser fra klageinstanser m.v.

181.

 Ansøgning om opstilling af husstandsvindmølle

182.

 Regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald

183.

 Erhvervsaffaldsgebyr 2010

184.

 Frigivelse af anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger

185.

 Frigivelse af anlægsmidler 2010 - Naturpleje

186.

 Frigivelse af anlægsbudget 2010 - havnene

187.

 Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af bro over Annebergstræde

188.

 Meddelelser fra og spørgsmål til formanden

189.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

190.

 Nyt fra forvaltningen og afdelingerne

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

160.

 Godkendelse af dagsorden

161.

 Orientering om afgørelser fra klageinstanser m.v.

162.

 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2009 - Miljø og teknikudvalget

163.

 Orientering om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Veddingevej 13

164.

 Vedtagelse af forslag til Lokalplan 2009-34 sommerhusområde ved Egeskovgård, Rørvig

165.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2009-26 for Gundestrup Lystbådehavn

166.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2009-23 for vindmøller ved Hagesholm samt godkendelse af VVM og MV

167.

 Tagbeklædning i strid med lokalplan 80.1 Ærøvej 4 122-c vangen: 105-122 c

168.

 Ansøgning om lovliggørelse af ændret anvendelse til erhverv i sommerhusområde - Rørvigvej 224

169.

 Ansøgning om tilladelse til etablering af mikrobryggeri på Oddenvej 141

170.

 Ansøgning om landzonetilladelse til ændret anvendelse til specialskole indenfor Lokalplan nr. 4L4-1 samt ansøgning om nedlæggelse af bolig

171.

 Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 84 for Nakke landsby - Bygaden 6, matr. nr. 4-a Nakke by, Rørvig

172.

 Regional trafikplan 2009

173.

 Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af bro over Annebergstræde

174.

 Skorstensfejergebyr

175.

 Meddelelser fra og spørgsmål til formanden

176.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

177.

 Nyt fra forvaltningen og afdelingerne

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

140.

 Godkendelse af dagsorden

141.

 Orientering om afgørelser fra klageinstanser m.v.

142.

 Kommuneplan 2009-2021

143.

 Forslag til Lokalplan for 2009-28 Dragsholm Slot

144.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2009-22 for boliger ved Gyden i Asnæs

145.

 Ansøgning om ændring af lokalplan 2007-14, Ådalen i Asnæs

146.

 Hønsinge omfartsvej og rute 225's tilslutning til rute 21

147.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2009 - Miljø og teknikudvalget

148.

 Forslag til ændring af takstpolitik for Odsherreds havne

149.

 Gebyr for vandløbssager

150.

 Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 84 for Nakke landsby - Bygaden 6, matr. nr. 4-a Nakke by, Rørvig

151.

 Ansøgning om landzonetilladelse til ændret anvendelse af arealet på Toftholmvej 10, Asnæs

152.

 Administrationsgrundlag for Lov om forurenet jord.

153.

 Benchmarking med KARA/NOVEREN omkring drift af genbrugsstationer

154.

 Forslag til Affaldsplan 2009-2012

155.

 Kommunegaranti for Odsherred Forsynings lånoptagelse

156.

 Tillæg 3 til Odsherreds spildevandsplaner, kloakering af 650 sommerhuse ved Lammefjorden

157.

 Meddelelser fra og spørgsmål til formanden

158.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

159.

 Nyt fra forvaltningen og afdelingerne

    Til top