Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Lokaldemokratiudvalget)

Mødeoversigt: Lokaldemokratiudvalget

Oversigt for perioden: 01-07-2019 - 30-09-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

22/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2015 2014 2013 2012
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

39.

 Godkendelse af dagsorden

40.

 Nyt fra formanden

41.

 Nyt fra udvalgets medlemmer

42.

 Orientering - Afslutningsrapport Levedygtige Landsbyer

43.

 Orientering - dagsorden for borgerpanelsmødet den 22. august 2019

44.

 Beslutning om bevilling til og orientering om afslutningskonference Andelsbevægelsen 2.0

45.

 Evaluering af og drøftelse vedr. lokaldeokratiudvalgets deltagelse på Folkemødet på Bornholm

46.

 Drøftelse af oplæg til borgermøde i Vig

47.

 Udvægelse af projekter til Geopark-Makeover

    Til top