Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Rådet for socialt udsatte i Odsherred Kommune)

Mødeoversigt: Rådet for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Oversigt for perioden: 01-01-2018 - 31-03-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

22/3

  Februar

20/2

  Januar

23/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Godkendelse af dagsorden

20.

 Godkendelse af referat fra Rådets møde den 20. februar 2018

21.

 Opfølgning vedr. vederlag, diæter, kørsel m.m. til Rådets medlemmer

22.

 Forretningsorden for Rådet for socialt udsatte

23.

 Flere medlemmer af Rådet

24.

 Rådets fokusområder i ny byrådsperiode - retning og visioner

25.

 Oplæg om hjemløshed og husvildeboliger

26.

 Dialogmøde i april 2018 om budget 2019-22

27.

 Temadag 2018 - drøftelse af tid/sted og indhold

28.

 Evt.

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

9.

 Godkendelse af dagsorden

10.

 Godkendelse af referat fra den 23.1.2018

11.

 Indstillede medlemmer til Rådet i den nye byrådsperiode

12.

 Konstituering af Rådet for socialt udsatte

13.

 Valg af formand og næstformand

14.

 Orientering fra formanden

15.

 Orientering fra medlemmer

16.

 Rådets budget 2018

17.

 Rådets mødekalender 2018 - herunder evt. temadag

18.

 Evt.

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra møde den 15. november 2017

3.

 Orientering ved formanden

4.

 Nyt fra medlemmer af Rådet for Socialt Udsatte i Odsherred Kommune

5.

 Kommunevalg 2017 og Rådet for socialt udsatte i Odsherred Kommune; oplæg ved Vagn Ytte

6.

 Rådets sammensætning

7.

 Forslag til mødedatoer i 2018

8.

 Eventuelt

    Til top