Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Rådet for socialt udsatte i Odsherred Kommune)

Mødeoversigt: Rådet for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Oversigt for perioden: 01-04-2018 - 30-06-2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

15/5

  April

24/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

39.

 Godkendelse af dagsorden

40.

 Godkendelse af referat fra mødet den 24. april 2018

41.

 Orientering ved formanden

42.

 Nyt fra medlemmer af Rådet for socialt udsatte

43.

 Udbredelse af udsattepolitikken

44.

 Drøftelse om mulighed for et tilbud for borgere, der har et misbrug

45.

 Henvendelse fra det nationale Råd for Socialt Udsatte: Dialogmøde og Brugernes BaZar

46.

 Folkemødet i Odsherred

47.

 Temadag 2018

48.

 Evt.

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

29.

 Godkendelse af dagsorden

30.

 Godkendelse af referat fra mødet den 22.3.2018

31.

 Godkendelse af justeret mødekalender 2018

32.

 Rådets fokusområder - retning og visioner

33.

 Folkemødet 2018 i Odsherred - beslutning om deltagelse, form, indhold, deltagere

34.

 Temadag 2018 - beslutning om program, dato og sted

35.

 Dialogmøde om budget 2019-22

36.

 Høring om visiteret borgerbefordring

37.

 Orientering om partnerskabsaftale mellem foreningen Medusa og Odsherred Kommune

38.

 Evt.

    Til top