Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Rådet for socialt udsatte i Odsherred Kommune)

Mødeoversigt: Rådet for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Oversigt for perioden: 01-01-2015 - 31-12-2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

11/11

  Sep - Aug - Jul

2/9

  Jun - Maj - Apr

4/5

  Mar - Feb - Jan

21/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

24.

 Godkendelse af dagsorden

25.

 Godkendelse af referat fra 2. september 2015

26.

 Etablering af de tre boliger | overvejelser om placering og anbefaling til Social- og Forebyggelsesudvalget

27.

 Procedure for rekruttering af nye borgerrepræsentanter til rådet

28.

 Drøftelse om fokuspunkter til en udsattepolitik i Odsherred Kommune

29.

 Undersøgelse af hjemløseområdet, indledende overvejelser

30.

 Orientering om tilsynsbesøg og tilsynsrapport 2015 på alkoholbehandlingstilbud i Odsherred Kommune

31.

 Flytning af Psykiatrien i Region Sjælland

32.

 Forslag til mødeplan for 2016

33.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

17.

 Godkendelse af dagsorden

18.

 Rådets mødefrekevens

19.

 Rådets sammensætning

20.

 Orientering vedr. budgetprocessen om "skæve boliger"

21.

 Opsamling fra fremkomne punkter på sidste møde

22.

 Erfaringer fra sidste møde og prioritering af kommende opgaver

23.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

10.

 Godkendelse af dagsorden

11.

 Samlet program - det ordinære møde og selve temamødet

12.

 Referat fra mødet den 21. januar 2015

13.

 Orientering om arbejdet med boliger, jf. sidste møde

14.

 Orientering om Rådets henvendelse Provstiet om evt. diakoniarbejde

15.

 Forslag om afklaring af hjemløsesituationen i Odsherred

16.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Velkomst

2.

 Konstituering af rådet for socialt udsatte i Odsherred Kommune

3.

 Rådet fastsætter en ordinær møderække

4.

 Husvilde og boligplacerede

5.

 Udvalgets økonomi

6.

 Varmestue

7.

 Værestedernes funktion

8.

 Den årlige konference/workshop

9.

 Eventuelt

    Til top