Til Samsø kommunes hjemmeside
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2020 - 31-03-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

24/3 17/3

  Februar

26/2

  Januar

21/1 15/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

507.

 Godkendelse af dagsorden - 24. marts 2020

508.

 Udbud af den kollektive trafik - ØU - KB

509.

 Udskydelse af hurtigfærgens opstart - ØU - KB

510.

 Reduktion i antallet af afgange for PRINSESSE ISABELLA - ØU - KB

Gå til toppen af siden 
Punkter

489.

 Godkendelse af dagsorden - 17. marts 2020

490.

 Drøftelse af kriseberedskab - ØU

491.

 Dialogmøde 2020 - ØU - KB

492.

 Dialogmøde 2020 - Samtlige oplæg til dialogmøder - ØU - KB

493.

 Beslutning om optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2019 - ØU - KB

494.

 Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2019 - ØU - KB

495.

 Godkendelse af budgetlægningsproces for Budget 2010 - ØU - KB

496.

 Beslutning om indgåelse af aftale om kapitalforvaltning - ØU - KB

497.

 Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2019 - ØU - KB

498.

 Projektbeskrivelse Samsø NY Skole | SKU - ØU - KB

499.

 Opnormering af deltidsstilling i Familieafdelingen | SKU - ØU - KB

500.

 Godkendelse af Udviklingsplan for Ballen, TU-ØU-KB

501.

 Godkendelse af Planstrategi og lokal Agenda 21 - 2019, TU-ØU-KB

502.

 Beslutning om viljen og evnen til ekspropriation af arealer til regnvandsbassiner, TU-ØU-KB

503.

 Udbud af affaldsindsamling og -fjerntransport samt drift af affaldsanlæg, TU-ØU-KB

504.

 Meddelelser fra formanden - 17. marts 2020

505.

 Øvrige meddelelser - 17. marts 2020

Lukket punkt

506.

 Øvrige meddelelser - 17. marts 2020

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

462.

 Godkendelse af dagsorden - 26. februar 2020

463.

 Temadrøftelse om formueforvaltning - ØU

464.

 Anmodning om frigivelse af særligt tildelte budgetmidler til Samsø Skole - SKU - ØU - KB

465.

 Markedsføringsindsats vedrørende bosætning og indsættelse af ny færgerute - EBU -ØU - KB

466.

 Godkendelse af Spildevandsplan 2020-2023, TU-ØU-KB

467.

 Anmodning om kommunegaranti fra Samsø Spildevand A/S, TU-ØU-KB

468.

 Genbehandling af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 87 for Familie- og Feriecenteret Nordby - TU - ØU - KB

469.

 Dispensation fra bevarende lokalplan nr. 25 for Nordby - Nordby Hovedgade 18 - TU - ØU - KB

470.

 Drøftelse af økonomien for et ændret ressource- og affaldssystem i 2022, TU - ØU - KB

471.

 Genbehandling af valg af køretøjer til den fremtidige dagrenovationsindsamling for alm. husholdninger 2022, TU-ØU-KB

472.

 Beslutning om placering ny genbrugsplads, TU-ØU-KB

473.

 Orienteringssag om Skolebyggeriets fremdrift |SKU - ØU - KB

474.

 Orientering om tilskud til Jobcentret fra Beskæftigelsesministeriets puljer - SKU-ØU-KB

475.

 Orientering om den generelle bosætningsindsats - EBU - ØU - KB

476.

 Orientering om Samsø Kommunes iværksætterindsats - EBU - ØU - KB

477.

 Orientering - Beslutning om anvendelse af engangsbeløb bevilliget til EBU's udviklingspulje - EBU - ØU - KB

478.

 Orientering - Anvendelse af udviklingspulje - EBU - ØU - KB

479.

 Orientering om Havplan for Kattegat, TU-ØU-KB

480.

 Orientering om høring af Miljøvurdering af nye råstofgraveområder på Samsø, TU-ØU-KB

481.

 Orientering - Foretræde for Øvelseshusets venner - TU - ØU - KB

482.

 Efterretningsliste - 26. februar 2020

483.

 Meddelelser fra formanden - 26. februar 2020

484.

 Øvrige meddelelser - 26. februar 2020

Lukket punkt

485.

 Beslutning om grundkøb og orientering om planlagt leasing og deponering til døgndækkende fuldtidsbrandstation - ØU - KB

Lukket punkt

486.

 Beslutning vedr. Revisionsaftale 2018-2020 - ØU - KB

Lukket punkt

487.

 Orientering om personalesituationen i hjemmesygeplejen | SKU - ØU

Lukket punkt

488.

 Øvrige meddelelser - 26. februar 2020

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

446.

 Godkendelse af dagsorden - 21. januar 2020

447.

 Beslutning om kommunal garantistillelse vedr. overtagelse af varmeværker - ØU - KB

448.

 Aktivering af pulje til kollektiv trafik - ØU - KB

449.

 Godkendelse af overførsel og udmøntning af udviklingspulje samt uddannelsespulje i Kildemosen - SKU - ØU - KB

450.

 Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.11.2019 - SKU-ØU

451.

 Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2020-21 - SKU - ØU - KB

452.

 Genbehandling af valg af køretøjer til den fremtidige dagrenovationsindsamling for alm. husholdninger pr. januar 2022, TU-ØU-KB

453.

 Drøftelse af mulighed for etablering af almennyttige lejeboliger - EBU - ØU - KB

454.

 Orientering om omkostninger til fjernelse af deponeret affald fra Pillemark gl losseplads, TU - ØU - KB

455.

 Efterretningsliste - 21. januar 2020

456.

 Meddelelser fra formanden - 21. januar 2020

457.

 Øvrige meddelelser - 21. januar 2020

Lukket punkt

458.

 Tandlægebetjeningen på Samsø, SKU-TU-ØU-KB

Lukket punkt

459.

 Salg af kommunal jord ved Østerløkkevej til lejebolig formål, TU-ØU-KB

Lukket punkt

460.

 Orientering om aktuel status, startegi og tiltag i hjemmesygeplejen

Lukket punkt

461.

 Øvrige meddelelser - 21. januar 2020

Gå til toppen af siden 
Punkter

443.

 Godkendelse af dagsorden - 15. januar 2020

444.

 Ny anlægsbevilling til renovering af Sælvig havn samt aftale med entreprenør - TU - ØU - KB

445.

 Orientering om myndighedsgodkendelse af udvidelse af Sælvig havn, TU-ØU-KB

    Til top