Til Samsø kommunes hjemmeside
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kommunalbestyrelsen)

Mødeoversigt: Kommunalbestyrelsen

Oversigt for perioden: 01-01-2020 - 31-03-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

28/1 15/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

440.

 Godkendelse af dagsorden - 28. januar 2020

441.

 Ændring af Samsø Kommunes styrelsesvedtægt - KB

442.

 Godkendelse af ændring af forretningsorden for Samsø Kommunalbestyrelse - KB

443.

 Beslutning om retningslinjer for politikerbesøg på kommunens institutioner m.v. - KB

444.

 Genindstilling af én kandidat til medlem og én personlig suppleant til skatteankenævn - KB

445.

 Genindstilling af én kandidat til medlem af vurderingsankenævn - KB

446.

 Beslutning om kommunal garantistillelse vedr. overtagelse af varmeværker - ØU - KB

447.

 Aktivering af pulje til kollektiv trafik - ØU - KB

448.

 Godkendelse af overførsel og udmøntning af udviklingspulje samt uddannelsespulje i Kildemosen - SKU - ØU - KB

449.

 Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2020-21 - SKU - ØU - KB

450.

 Drøftelse af mulighed for etablering af almennyttige lejeboliger - EBU - ØU - KB

451.

 Punkt fra S og SF: Bosætningsindsats ifm. Indsættelsen af hurtigfærgeforbindelsen mellem Samsø og Aarhus - KB

452.

 Orientering om omkostninger til fjernelse af deponeret affald fra Pillemark gl losseplads, TU - ØU - KB

453.

 Efterretningsliste - 28. januar 2020

454.

 Meddelelser fra borgmesteren - 28. januar 2020

455.

 Øvrige meddelelser - 28. januar 2020

Lukket punkt

456.

 Tandlægebetjeningen på Samsø, SKU-TU-ØU-KB

Lukket punkt

457.

 Salg af kommunal jord ved Østerløkkevej til lejebolig formål, TU-ØU-KB

Lukket punkt

458.

 Øvrige meddelelser - 28. januar 2020

Gå til toppen af siden 
Punkter

437.

 Godkendelse af dagsorden - 15. januar 2020

438.

 Ny anlægsbevilling til renovering af Sælvig havn samt aftale med entreprenør - TU - ØU - KB

439.

 Orientering om myndighedsgodkendelse af udvidelse af Sælvig havn, TU-ØU-KB

    Til top