Til Samsø kommunes hjemmeside
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kommunalbestyrelsen)

Mødeoversigt: Kommunalbestyrelsen

Oversigt for perioden: 01-01-2020 - 31-03-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

24/3 3/3

  Januar

28/1 15/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

488.

 Godkendelse af dagsorden - 24. marts 2020

489.

 Beslutning om optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2019 - ØU - KB

490.

 Godkendelse af budgetlægningsproces for Budget 2021 - ØU - KB

491.

 Udbud af den kollektive trafik - ØU - KB

492.

 Udskydelse af hurtigfærgens opstart - ØU - KB

493.

 Reduktion i antallet af afgange for PRINSESSE ISABELLA - ØU - KB

494.

 Projektbeskrivelse Samsø NY Skole | SKU - ØU - KB

495.

 Opnormering af deltidsstilling i Familieafdelingen | SKU - ØU - KB

496.

 Beslutning om viljen og evnen til ekspropriation af arealer til regnvandsbassiner, TU-ØU-KB

497.

 Udbud af affaldsindsamling og -fjerntransport samt drift af affaldsanlæg, TU-ØU-KB

498.

 Meddelelser fra borgmesteren - 24. marts 2020

499.

 Øvrige meddelelser - 24. marts 2020

Lukket punkt

500.

 Øvrige meddelelser - 24. marts 2020

Gå til toppen af siden 
Punkter

459.

 Godkendelse af dagsorden - 3. marts 2020

460.

 Ændring af Samsø Kommunes styrelsesvedtægt - KB

461.

 Godkendelse af ændring af forretningsorden for Samsø Kommunalbestyrelse - KB

462.

 Genbehandling - Udpegning af nye medlemmer til repræsentantskabet for TV2|ØSTJYLLAND - KB

463.

 Punkt fra KB-medlem Ulla Holm: Betjening af Samsølinjens gående passagerer/cyklister - KB

464.

 Anmodning om frigivelse af særligt tildelte budgetmidler til Samsø Skole - SKU - ØU - KB

465.

 Markedsføringsindsats vedrørende bosætning og indsættelse af ny færgerute - EBU -ØU - KB

466.

 Godkendelse af Spildevandsplan 2020-2023, TU-ØU-KB

467.

 Anmodning om kommunegaranti fra Samsø Spildevand A/S, TU-ØU-KB

468.

 Genbehandling af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 87 for Familie- og Feriecenteret Nordby - TU - ØU - KB

469.

 Dispensation fra bevarende lokalplan nr. 25 for Nordby - Nordby Hovedgade 18 - TU - ØU - KB

470.

 Drøftelse af økonomien for et ændret ressource- og affaldssystem i 2022, TU - ØU - KB

471.

 Genbehandling af valg af køretøjer til den fremtidige dagrenovationsindsamling for alm. husholdninger 2022, TU-ØU-KB

472.

 Beslutning om placering ny genbrugsplads, TU-ØU-KB

473.

 Orienteringssag om Skolebyggeriets fremdrift |SKU - ØU - KB

474.

 Orientering om tilskud til Jobcentret fra Beskæftigelsesministeriets puljer - SKU-ØU-KB

475.

 Orientering om den generelle bosætningsindsats - EBU - ØU - KB

476.

 Orientering om Samsø Kommunes iværksætterindsats - EBU - ØU - KB

477.

 Orientering - Beslutning om anvendelse af engangsbeløb bevilliget til EBU's udviklingspulje - EBU - ØU - KB

478.

 Orientering - Anvendelse af udviklingspulje - EBU - ØU - KB

479.

 Orientering om Havplan for Kattegat, TU-ØU-KB

480.

 Orientering om høring af Miljøvurdering af nye råstofgraveområder på Samsø, TU-ØU-KB

481.

 Orientering - Foretræde for Øvelseshusets venner - TU - ØU - KB

482.

 Efterretningsliste - 3. marts 2020

483.

 Meddelelser fra borgmesteren - 3. marts 2020

484.

 Øvrige meddelelser - 3. marts 2020

Lukket punkt

485.

 Beslutning om grundkøb og orientering om planlagt leasing og deponering til døgndækkende fuldtidsbrandstation - ØU - KB

Lukket punkt

486.

 Beslutning vedr. Revisionsaftale 2018-2020 - ØU - KB

Lukket punkt

487.

 Øvrige meddelelser - 3. marts 2020

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

440.

 Godkendelse af dagsorden - 28. januar 2020

441.

 Ændring af Samsø Kommunes styrelsesvedtægt - KB

442.

 Godkendelse af ændring af forretningsorden for Samsø Kommunalbestyrelse - KB

443.

 Beslutning om retningslinjer for politikerbesøg på kommunens institutioner m.v. - KB

444.

 Genindstilling af én kandidat til medlem og én personlig suppleant til skatteankenævn - KB

445.

 Genindstilling af én kandidat til medlem af vurderingsankenævn - KB

446.

 Beslutning om kommunal garantistillelse vedr. overtagelse af varmeværker - ØU - KB

447.

 Aktivering af pulje til kollektiv trafik - ØU - KB

448.

 Godkendelse af overførsel og udmøntning af udviklingspulje samt uddannelsespulje i Kildemosen - SKU - ØU - KB

449.

 Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2020-21 - SKU - ØU - KB

450.

 Drøftelse af mulighed for etablering af almennyttige lejeboliger - EBU - ØU - KB

451.

 Punkt fra S og SF: Bosætningsindsats ifm. Indsættelsen af hurtigfærgeforbindelsen mellem Samsø og Aarhus - KB

452.

 Orientering om omkostninger til fjernelse af deponeret affald fra Pillemark gl losseplads, TU - ØU - KB

453.

 Efterretningsliste - 28. januar 2020

454.

 Meddelelser fra borgmesteren - 28. januar 2020

455.

 Øvrige meddelelser - 28. januar 2020

Lukket punkt

456.

 Tandlægebetjeningen på Samsø, SKU-TU-ØU-KB

Lukket punkt

457.

 Salg af kommunal jord ved Østerløkkevej til lejebolig formål, TU-ØU-KB

Lukket punkt

458.

 Øvrige meddelelser - 28. januar 2020

Gå til toppen af siden 
Punkter

437.

 Godkendelse af dagsorden - 15. januar 2020

438.

 Ny anlægsbevilling til renovering af Sælvig havn samt aftale med entreprenør - TU - ØU - KB

439.

 Orientering om myndighedsgodkendelse af udvidelse af Sælvig havn, TU-ØU-KB

    Til top