Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Udvalget for Teknik og Miljø)

Mødeoversigt: Udvalget for Teknik og Miljø

Oversigt for perioden: 01-04-2020 - 30-06-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

12/5

  April

14/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Højslev Kirkeby Vandværk - Takstblad 2020

2.

 Havplan - Høring over udkast til afgrænsningsrapport til miljøvurdering af Danmarks første havplan

3.

 Smart-Farm muslinganlæg - Høringssvar fra Skive Kommune

4.

 Landevejen 34 - Overtrædelse af naturbeskyttelseslovens §3 (1005334)(1009242)

5.

 Godkendelse af forslag til Lokalplan nr. 308 - Hvidbjerg Aktivitetshus og børnehave

6.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 276 - Vindmøller og solcellepark ved GreenLab og tillæg 1 til Kommuneplan 2020-2032

7.

 Forventet regnskab pr. 31.03.2020 - Skattefinansierede

8.

 Forventet regnskab pr. 31.03.2020 - Brugerfinansierede

9.

 Anlægsbevillinger - Fremrykning af projekter til 2020

10.

 Anlægsbevilling - Byggemodninger - færdiggørelser 2020

11.

 Anlægsbevilling - Jernbanevej - Byggemodning (etape 3) - færdiggørelsesarbejde 2020

12.

 Efterretningssager og gensidig orientering

Lukket punkt

13.

 Hostrup Strand - Strandet husbåd

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Affaldsplan 2015-2024 - Statusrapport 2018 / 2019

2.

 Spildevandsplan - 2021-2032

3.

 Spildevand - Overløb fra overløbsbygværker og pumpestationer

4.

 Nørregade 21A - Skive - Byggesag - Dispensation

5.

 Ålbæk - Kystsikring - Fiskerhuse

6.

 Ansøgning om tilladelse til etablering af en skovbegravelsesplads

7.

 Sdr Boulevard 1 - Ombygning af palæbygningen, Gl. Skivehus

8.

 Østertorv 7A - Ansøgning om lukning af port i Brogården

9.

 Igangsætning af planlægning for erhvervsområde ved Kåstrup

10.

 Igangsætning af planlægning for rækkehuse ved Sønderkær i Roslev

11.

 Igangsætning af planlægning for udvidelse af Roslev XL på Bjørnevej i Skive

12.

 Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2019

13.

 Budget 2021 - 2024 - opstart

14.

 Anlægsbevilling - Kommunegaranti til Sundsøre Lystbådehavn

15.

 Efterretningssager og gensidig orientering

    Til top