Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-07-2019 - 30-09-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

15/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besøg på botilbuddene Marienlystvej og Mejsevej 1

2.

 Budget 2020 - Tekniske korrektioner på Sundheds-, Social og Forebyggelsesområdet

3.

 Støttet boligbyggeri - Skema A 1. etape + servicearealer - Nyt Autismecenter Skive

4.

 Nyt autismecenter - beslutning om etape 2

5.

 Orientering om demografianalyse - Socialafdelingen

6.

 Team U-frivillig

7.

 Orientering om arbejdet med sygefravær i Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen

8.

 Høring af besparelsesforslag i Region Midtjylland på hjerneskadeområdet

9.

 Kvalitetsstandard for ferieture på psykiatriområdet

10.

 Forsøgsordning med honorering af almen praksis samarbejde med den kommunale akutfunktion

11.

 Status på sundhedsindsatser ved fravær

12.

 Samarbejde om styrket tilbud til borgere med astma

13.

 Overvægt blandt børn og unge - indsatser i Skive Kommune

14.

 Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget 2019 - Gensidig orientering - 15. august 2019

    Til top