Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Oktober

10/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2020 - Tekniske korrektioner på Sundheds-, Social og Forebyggelsesområdet

2.

 Nyt autismecenter - beslutning om etape 2

Lukket punkt

3.

 Aftale om udlejning af boliger til anden personkreds

4.

 Pulje - Bedre udslusning og overgang fra STU

5.

 Status på Bevæg dig for livet

6.

 Politisk forankring af Bevæg dig for Livet

7.

 Frikommuneforsøg vedrørende tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse

8.

 Forslag til mødeplan 2020 - SSFU

Lukket punkt

9.

 Status på sammenlægning af døgnafdelinger i socialpsykiatrien

10.

 Orientering om projekt SKARB

11.

 Møde med regionsrådspolitikkere valgt i Skive Kommune

12.

 Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget 2019 - Gensidig orientering - 10. oktober 2019

    Til top