Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

6/6

  Maj

6/5

  April

4/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besøg på fritids-/værestedet To-eren

2.

 Budget 2020 - Endelig prioritering af budgetforslag - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

3.

 Anlægsbevilling - Medfinansiering af sundhedsparken i Skive (Pusterummet)

4.

 Anlægsbevilling - Opførelse af nyt Autismecenter Skive

5.

 Skema-A godkendelse - Nyt Autismecenter Skive

6.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for ferieture Socialafdelingen

7.

 Sundhedsfagligt tilsyn

8.

 Endelig godkendelse af sundhedsaftale 2019-2023

9.

 Orientering om de særlige pladser på psykiatriområdet

10.

 Møde mellem sundhedsudvalg i kommunerne i Midtklyngen

11.

 Ny puljeansøgning til behandling af børn og unge, der vokser op i familier med rusmiddelproblemer

12.

 Studietur SSFU

13.

 Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget 2019 - Gensidig orientering - 6. juni 2019

14.

 Møde med Frivillighedsrådet om fordeling af § 18 støtte til frivilligt socialt arbejde

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besøg på Mødestedet

2.

 Budget 2020 - Udvælgelse af ændringsforslag - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

3.

 Forventet regnskab pr. 31.03.2019 - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

4.

 Sammenhængende kommunal ungeindsats

5.

 Sundhedspolitik 2019 - 2022 til godkendelse

6.

 Samling af døgnvagten på psykiatriområdet

7.

 Sundhedssatellitter

8.

 Godkendelse af Socialplan 2019-2022

9.

 Studietur

10.

 Orientering om arbejdet i forbindelse med Botilbuddet Marienlystvej

11.

 Orientering om magtanvendelser i Socialafdelingen 2018

12.

 Ankesager i Psykiatrirådgivningen og Specialrådgivningen 2018

13.

 Besøg i Japan

14.

 Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget 2019 - Gensidig orientering - 6. maj 2019

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besøg på Den Blå Viol

Lukket punkt

2.

 Budget 2020 - Præsentation af nye og bearbejdede ændringsforslag - Sundheds,- Social- og Forebyggelsesudvalget

3.

 Forslag til Socialplan 2019-2022

4.

 Sundhedspolitik 2019 - 2022 - udkast til høring

5.

 Døgnbehandling til unge under 18 år

6.

 Udvidelse af projekt "Lær at tackle angst og depression"

7.

 Sundhedsindsatser ved fravær

8.

 Ændring i sundhedsfremmeprojekt på ældreområdet

Lukket punkt

9.

 Aftale om udlejning af ældreboliger til anden persongruppe

10.

 Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget 2019 - Gensidig orientering - 4. april 2019

    Til top