Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Udvalget for Ældre)

Mødeoversigt: Udvalget for Ældre

Oversigt for perioden: 01-04-2019 - 30-06-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

12/6

  Maj

8/5

  April

3/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2020 - Endelig prioritering af budgetforslag - Udvalget for ældre

2.

 Budgetanalyse - hjemmepleje og sygepleje 2018

3.

 Mindre opdatering af Ældre- og Værdighedspolitikken 2019-2022

4.

 Endelig godkendelse af sundhedsaftale 2019-2023

5.

 IV-behandling

6.

 Brandsikkerhed på plejehjem

7.

 Delegeret sygepleje til privatleverandører

8.

 Studietur UÆ - DK

9.

 2-årig forsøgsordning vedr. udskrivning af "grønne blanketter" på ernæringspræparater

10.

 Udvalget for Ældre (UÆ) - Gensidig Orientering - 12. juni 2019

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2020 - Udvælgelse af ændringsforslag - Udvalget for ældre

2.

 Forventet regnskab pr. 31.03.2019 - Udvalget for ældre

3.

 Anlægsbevilling - Pulje til renoveringsopgaver på ældreområdet

4.

 Brandsikkerhed på plejecentre

5.

 Plejeboligkapacitet - valg af leverandør

6.

 Sundhedssatellitter

7.

 Studietur

Lukket punkt

8.

 Orientering om vikarkorps

9.

 Fast tilknyttede læger på plejecentre

10.

 Ankesager i Pleje og Visitation 2018

11.

 Magtanvendelse 2018

12.

 Orientering om rammer for bevilling af glukosemålere

13.

 Udvalget for Ældre (UÆ) - Gensidig Orientering - 8. maj 2019

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Budget 2020 - Præsentation af nye og bearbejdede ændringsforslag - Udvalget for Ældre

2.

 Budgetanalyse af hjemmepleje og sygepleje

3.

 Evaluering af omorganisering på ældreområdet

4.

 Undersøgelse af brandsikkerhed på plejecentre

Lukket punkt

5.

 Aftale om udlejning af ældreboliger til anden persongruppe

6.

 Ændring i sundhedsfremmeprojekt på ældreområdet

7.

 Udvalget for Ældre (UÆ) - Gensidig Orientering - 3. april 2019

    Til top