Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Udvalget for Ældre)

Mødeoversigt: Udvalget for Ældre

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

4/12 4/12

  November

13/11 13/11

  Oktober

9/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om resultater fra evaluering af omorganisering på ældreområdet

2.

 Analyse af plejeboligkapacitet

3.

 Etablering af produktionskøkken og personalefaciliteter på Lem Plejecenter

4.

 Tilsynspolitik - Fritvalg - 2020

5.

 Tidsfrister for sagsbehandling i Visitation & Hjælpemidler

6.

 Sundhedsvisitation Midt - det rette tilbud til borgerne fra første kontakt

7.

 Velfærdsteknologi på Ældreområdet

8.

 Udvalget for Ældre (UÆ) - Gensidig Orientering - 4. december 2019

Lukket punkt

9.

 Orientering om brandsikkerhed på plejehjem

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

9.

 Orientering om brandsikkerhed på plejehjem

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forventet regnskab pr. 30.09.2019 - Udvalget for Ældre

2.

 Budget 2020 - Generel drøftelse vedrørende budget 2020 - Udvalget for Ældre

3.

 Beslutning om godkendelse af Kvalitetsstandarder 2020

4.

 Ansøgning om puljemidler til afprøvning af den sociale robot LOVOT

5.

 Projekt om styrket samarbejde i Midtklyngen om borgere med type 2 diabetes

6.

 Bosætningsstrategi 2019

7.

 Forvaltningens forslag til servicetilbud målrettet yngre borgere med demens

8.

 Henvendelse fra Per B. Jeppesen

9.

 Opsamling på studietur

10.

 Orientering om møde med fritvalgsleverandører i forhold til kropsbårne hjælpemidler

11.

 Ophør af IV-behandling

12.

 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet

13.

 Udvalget for Ældre (UÆ) - Gensidig Orientering - 6. november 2019

Lukket punkt

14.

 Opdatering på brandsikkerhed på plejehjem

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

14.

 Opdatering på brandsikkerhed på plejehjem

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Status på budgetopfølgning - Ældreområdet

2.

 Budget 2020 - Tekniske korrektioner på ældreområdet

Lukket punkt

3.

 Opfølgning på arbejdet med brandsikkerhed

Lukket punkt

4.

 Aftale om udlejning af boliger til anden personkreds

5.

 Forslag til mødeplan 2020 UÆ

6.

 Evaluering af omorganisering på ældreområdet

Lukket punkt

7.

 Kvalitetsstandarder Pleje&Visitation - 2019

8.

 Orientering om projekt SKARB

9.

 Temamøde mellem Udvalget for Ældre og Ældrerådet

10.

 Udvalget for Ældre (UÆ) - Gensidig Orientering - 9. oktober

    Til top