Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Udvalget for Ældre)

Mødeoversigt: Udvalget for Ældre

Oversigt for perioden: 01-01-2013 - 31-12-2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

4/12 4/12 6/11 2/10

  Sep - Aug - Jul

4/9 14/8

  Jun - Maj - Apr

12/6 23/5 23/5 1/5 10/4

  Mar - Feb - Jan

6/3 6/2 16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2011 2010 2009 2008
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Reduktion på dag- og beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 104

2.

 Visitation af serviceydelser - samspil mellem socialpædagogisk bistand og pleje og omsorg - Servicelovens §§ 83 og 85

3.

 Foreløbige overvejelser vedr. eventuel etablering af opholdssted for misbrugere i midtbyen

4.

 Nøgletal på det specialiserede sociale område 20010-2013

5.

 Almene boliger - opsigelse af aftalt anvisningsret

6.

 Vedtægter for Ældrerådet

7.

 Udvalget for Social- og Ældre 2013 - Gensidig orientering - december

8.

 Ansøgning om forhøjelse af §18-tilskud til Spøttrup Aktivitetscenter 2013

Gå til toppen af siden 
Punkter

8.

 Ansøgning om forhøjelse af §18-tilskud til Spøttrup Aktivitetscenter 2013

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forventet regnskab 30.9.2013

2.

 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af toiletter, P-plads samt tilbygning af havestue på Skovly

3.

 Anlægsbevilling til renovering og istandsættelse af 8 boliger på Parcelvej

4.

 Regnskab for anlæg af 24 plejeboliger ved Marienlyst (Ny Vestfløj)

5.

 Social stofmisbrugsbehandling

6.

 Status på boligplanlægningen i Socialafdelingen siden 1.1.2007.

7.

 Ældrerådet 2013 - Temadrøftelse - Efterår 2013

8.

 Almene boliger - opsigelse af aftalt anvisningsret

9.

 Opfølgning på demografidebat 2013 - temadage

10.

 Ansøgning om forhøjelse af tilskud til frivilligt, socialt arbejde - Spøttrup Aktivitetscenter

11.

 Ansøgning om tilskud til temadag om demens

12.

 Politisk repræsentation i råd og bestyrelser

13.

 Udvalget for Social- og Ældre 2013 - Gensidig orientering - november

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opsætning af loftliftskinner i plejeboliger på ældreområdet

2.

 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til indkøb af nye mobiltelefoner, tablets, netværk m.v. til ældreområdet

3.

 Ombygning af Kastanievænget

4.

 Recovery - præsentation af et udviklingsprojekt

5.

 Status på velfærdsteknologi 2012 - 2013

6.

 Udvalget for Social og Ældre 2013 - Gensidig orientering - oktober

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forventet regnskab 30.6.2013

2.

 Orientering om frivilligt, socialt arbejde

3.

 Status på tilpasning af driften på Idavang

4.

 Høring vedr. styringsaftalen 2014

5.

 Udvalget for Social og Ældre 2013 - Gensidig orientering - september

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Demografidebat 2013

2.

 Budget 2014

3.

 Høring om udkast til Social Strategi i Region Midtjylland

4.

 Ældrerådsvalg 2014 - 2017.

5.

 Udvalget for Social- og Ældre 2013 - Gensidig orientering - august

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fordeling af §18-midler til frivilligt socialt arbejde 2013

2.

 Demografidebat 2013

3.

 Oprettelse af akutpladser

4.

 Evaluering af arbejdet med Skive Kommunes integrationspolitik

5.

 Strategi-og virksomhedsplaner i Ældreservice 2013 - 2014

6.

 Tilsyn 2012 - Ældreområdet - Frit Valg

7.

 Frit valg af leverandør af hjemmesygepleje.

8.

 Budget 2014

9.

 Psykiatrirådets møde med Udvalget for Social og Ældre

10.

 Erstatning for 2 lejemål på Idavang - Kastanievænget

11.

 Særlige tilrettelagt undervisning (STU) - fremtidsperspektiver

12.

 Socialafdelingen snit- og samarbejdsflader til henholdsvis Arbejdsmarkeds- Myndigheds- og Familieafdelingerne

13.

 Servicedeklarationer på Rusmiddelcentret

14.

 Udvalget for Social- og Ældre 2013 - Gensidig orientering - juni

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Demografidebat 2013

2.

 Lukning af aflastningstilbuddet på Mentor

3.

 Udvalget for Social- og Ældre 2013 - Gensidig orientering - Ekstraordinært møde 23. maj 2013

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Demografidebat 2013

2.

 Lukning af aflastningstilbuddet på Mentor

3.

 Udvalget for Social- og Ældre 2013 - Gensidig orientering - Ekstraordinært møde 23. maj 2013

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om inCASA-projektet

2.

 Forventet regnskab 31.3.2013

3.

 Ansøgning om overførsel af ØD-midler 2012 til anlægsopgaver - Ældreafdelingen og Socialafdelingen

4.

 Demografidebat 2013 - social- og ældreområdet

5.

 Fritvalgsbeviser samt nye muligheder for udbud af fritvalgsydelser.

6.

 Tilsyn 2012 - Plejeboliger.

7.

 Rammeaftale 2014 - godkendelse af Udviklingsstrategi

8.

 Udvalget for Social- og Ældre 2013 - Gensidig orientering - maj

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Feldinghus - orientering om flytningen til Aage Nielsens Vej

2.

 Ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Ældre

3.

 Regnskabsafslutning 2012

4.

 Ombygning på CKU - frigivelse af anlægsbevilling

5.

 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af køkken på Balling Ældrecenter

6.

 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og ombygning af Møllegården

7.

 Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Hjælpemiddeldepotet

8.

 Anlægsbevilling til indkøb af løst inventar til 24 almene plejeboliger ved Plejecenter Marienlyst (aflastningsboliger 2013) samt godkendelse af at øgede udgifter til velfærdstekonologi indregnes i byggeregnskabet.

9.

 Aflastningstilbuddet på Mentor

10.

 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Ombygning af kommunens ejendom H. C. Ørstedsvej 8 i Skive i forbindelse med samling af Idavangs aktiviteter fra 5 til 2 matrikler

11.

 Genoptræning af kræftramte

12.

 Nedlæggelse af psykiatritilbuddet på CKU fra den 1. august 2013

13.

 Klagesager i Socialafdelingen 2012

14.

 Tilsyn 2012 i Socialafdelingen

15.

 Udvalget for Social- og Ældre 2013 - Gensidig orientering - april

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Feldinghus-Flytning til Aage Nielsensvej

2.

 Gennemførte besparelser på Idavang

3.

 Magtanvendelse 2012 i Socialafdelingen

4.

 Indsats vedrørende beskæftigelse og aktivitetstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, fysisk handicappede, eller borgere som har en progredierende lidelse.

5.

 Demografidebat 2013

6.

 Frivillighedscenter Skive - status

7.

 Opgørelse over klagesager 2012 - Myndighedsafdelingen

8.

 Magtanvendelse Ældreområdet 2012

9.

 Kvalitetsstandard + Indsatskatalog 2013 - ældreområdet

10.

 Budgetforudsætninger

11.

 Udvalget for Social- og Ældre 2013 - Gensidig orientering - marts

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Demografi 2013

2.

 Fremtidens midlertidige boliger

3.

 Efteruddannelse i Ældreservice

4.

 Hjaltesvej - Godkendelse af anlægsregnskab og Skema C. Til- og ombygning af botilbudene Hjaltesvej 3 og 5A

5.

 Café Ådalen

6.

 Udvalget for Social- og Ældre 2013 - Gensidig orientering - februar

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Helhedstilbud til borgere med særlige behov

2.

 Analyse af CKU Skive-Viborg

3.

 Udbud af madservice

4.

 Forslag til antal og anvendelse af midlertidige boliger.

5.

 Udvalget for Social og Ældre - Gensidig orientering - januar 2013

Lukket punkt

6.

 Afvikling af Det danske Madhus Skive

    Til top