Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Udvalget for Ældre)

Mødeoversigt: Udvalget for Ældre

Oversigt for perioden: 01-10-2017 - 31-12-2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

6/12

  November

8/11

  Oktober

11/10 5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Temamøde mellem Udvalget for Social og Ældre og Ældrerådet

2.

 Indsats for nedbringelse af tomgangshusleje

3.

 Justering af kompetencekrav i ældreplejen efter høring

4.

 Frit Valg SEL § 83 - Kontraktudkast 2018

5.

 Budgetanalyse af Skive Kommunes plejecentre til budget 2019

6.

 Henvendelse fra Dansk Blindesamfund

7.

 Anlægsbevilling - Ombygning og renovering på plejecentre

8.

 Anlægsbevilling - Skovbakkehjemmet - Renovering af køkken

9.

 Endelig beslutning vedr. deltagelse i Frikommuneforsøg

10.

 Anlægsbevilling til lokaleændringer på CKU.

11.

 Anlægsregnskab 2017 - Ny gymnastiksal på CKU

12.

 Status på APV handleplaner

13.

 Henvendelse vedr. Flash Glukosemåling

14.

 Udvalget for Social og Ældre - Gensidig orientering - 6. december 2017

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forventet regnskab pr. 30.09.2017 - Udvalget for Social og Ældre

2.

 Bevilling til indfrielse af lån og nedlæggelse af 3 almene plejeboliger på Højslev Ældrecenter

3.

 Godkendelse af Demensplan 2018-2022

4.

 Opfølgning på Ældreområdet

5.

 Udvalget for Social og Ældre - Gensidig orientering - 8. november 2017

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2018 - Social- og Ældreområdet

2.

 Eventuel etablering af frikommuneforsøg

3.

 Status på produktionskøkkener på Rødding Ældrecenter og Oddense Ældrecenter

4.

 Demensplan 2018-2022 for Skive Kommune i høring

5.

 Svar på ansøgninger til nationale demenspuljer

6.

 Indledende drøftelse af pårørendepolitik

7.

 Fast tilknyttede læger på plejecentre

8.

 Opfølgning på udfordringer i Ældreområdet

9.

 Handleplan for nedbringelse af sygefraværet i Pleje og Visitation

10.

 Attraktive arbejdspladser

11.

 Rekruttering og justering af kompetencekrav til medarbejdere i ældreplejen

12.

 Henvendelser fra Erik Mortensen vedr. opslag på Facebook

13.

 Henvendelse fra Erik Mortensen vedr. kortlægning af klager vedr. arbejdsmiljøet

14.

 Henvendelse fra Erik Mortensen med forslag om konsulentundersøgelse på Ældreområdet

15.

 Henvendelser fra Erik Mortensen vedr. borgmesterbrev

16.

 Udvalget for Social og Ældre - Gensidig orientering - 11. oktober 2017

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ældrerådsvalg 2017

    Til top