Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Udvalget for Børn og Familie)

Mødeoversigt: Udvalget for Børn og Familie

Oversigt for perioden: 01-04-2020 - 30-06-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

13/5

  April

15/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budgetanalyse - Sundhedsplejen

2.

 Budgetanalyse - PPR

3.

 Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. marts 2020 - Børne- og Familieudvalget

4.

 Anlægsbevillinger - Fremrykning af projekter til 2020

5.

 Forældrebetaling under genåbningen af daginstitutioner, dagpleje, SFOér og klubber.

6.

 Tværfaglige grupper - Sundhedsloven § 123

7.

 Fælles kvalitetsrapport - fokusområder frem mod 2022

8.

 Orientering fra formanden og direktøren

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden §16 b og 16 d - 2020/2021

2.

 Styrelsesvedtægter - uddelegering af kompetence

3.

 Ungeprofilundersøgelse for 7. -10. klasse og ungdomsuddannelserne - 2019

4.

 SSP handleplan

5.

 Orientering fra formanden og direktøren

    Til top