Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 2 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

3.

 Anlægsbevilling - Naturpark langs kommunens sydlige kystområde (B)

4.

 Slagelse Boligselskab søger forhåndsgodkendelse til senior-boliger på Skovbrynet (B)

5.

 Forslag til lokalplan 1184, Korsør bymidte (B)

6.

 Forslag til lokalplan 1193, Erhvervsområde ved HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup samt Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

7.

 Investering i energiprojekter som alternativ til solcelleanlæg (B)

8.

 Kompetenceplan 2018 (B)

9.

 Informationssikkerhedspolitik (I)

10.

 Kommunernes Internationale Miljøorganisation - medlemskab (B)

11.

 Udpegning til Slagelse Erhvervscenter (B)

12.

 Udpegning af politiske repræsentanter til bymidtegrupperne (B)

13.

 Udpegning af medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalg (B)

14.

 Ny udpegning til Korsør Havn (B)

15.

 Fremtidens Folkeoplysningsudvalg/-råd (B)

16.

 Folkeoplysningsudvalget 2018-2021 - Vedtægter og kompetenceplan (B)

Lukket punkt

17.

 Tilpasning af den administrative organisering (B)

Lukket punkt

18.

 Salg af udlejningsejendom i Skælskør samt spørgsmål om indfrielse af lån (B)

Lukket punkt

19.

 Finansiering af nyt omsorgssystem CSÆ 2018 (B)

Lukket punkt

20.

 Genoptagelse - Stillingtagen til forenings økonomiske situation (B)

21.

 Anmodning om optagelse af sag - Talentakademi i Slagelse (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top