Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

18/11

  Oktober

21/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Budget 2020-23 - evaluering af budgetproces (D)

4.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2020-2023 (B)

5.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2020 (B)

6.

 Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje - Behandling efter afholdt høring (B)

7.

 Vedtagelse af etablering af Destination Sjælland A/S

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1192, Slagelse Miljøcenter samt Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 (B)

9.

 Julehjælp 2019 til udsatte familier (B)

10.

 Organisationsudvikling (D)

11.

 Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

Lukket punkt

12.

 Genoptaget. Salg af areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

13.

 Stillingtagen til udlejning eller salg af areal (B)

Lukket punkt

14.

 Udvikling af erhvervsarealer (D)

Lukket punkt

15.

 Sundhedshus - Indgåelse af lejekontrakt (B)

Lukket punkt

16.

 Samlet administrationsbyggeri, prinicpbeslutninger (B)

Lukket punkt

17.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budget 2020-2023 - 2. behandling af budget (B)

5.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

6.

 Frigivelse af anlægsmidler - Træningsfaciliteter på Blomstergården (B)

7.

 Ekstern undersøgelse af det særlige børne- og ungeområde (O)

8.

 Forslag til lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1204 Boligområde "Ved gadekæret" i Slots Bjergby (B)

10.

 Overdragelse af kompetence til Ø-udvalget ifm. skuldersæsonen og nedsættelse af takster (B)

11.

 Folkemøde 2020(B)

12.

 Antvorskovudvalget - Udvikling og formidling af Antvorskov Klosterruin - Kommissorium (B)

13.

 Flagregulativ for Slagelse Kommune (B)

14.

 Ændring af Vedtægt for borgerrådgiveren (B)

15.

 Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedr. byudvikling i Korsør (B)

16.

 Orientering om organisationsudviklingsprojektet (O)

17.

 Genoptaget - Initiativsag - Punkthuse på Sverigesvej (B)

Lukket punkt

18.

 Salg af boligareal i Skælskør (B)

Lukket punkt

19.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top