Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Oktober

28/10 7/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2020-2023 - 2. behandling af budget (B)

3.

 Frigivelse af anlægsmidler - Træningsfaciliteter på Blomstergården (B)

4.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. etablering af vejadgang i erhvervsområdet ved Industrivænget i Vemmelev (B)

5.

 Forslag til lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B)

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1204 Boligområde "Ved gadekæret" i Slots Bjergby (B)

7.

 Overdragelse af kompetence til Ø-udvalget ifm. skuldersæsonen og nedsættelse af takster (B)

8.

 Antvorskovudvalget - Udvikling og formidling af Antvorskov Klosterruin - Kommissorium (B)

9.

 Ændring af Vedtægt for borgerrådgiveren (B)

10.

 Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedr. byudvikling i Korsør (B)

11.

 Udpegning af politiske repræsentanter til dommerkomité for Årets landdistriktsindsats (B)

12.

 Godtgørelse til medlem af ekspropriationskommissionen - ekspropriationsprocesloven (B)

13.

 Genoptaget - Initiativsag - Punkthuse på Sverigesvej (B)

14.

 Initiativsag - Ny servicemodel, Ejendomsservice (B)

15.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B)

3.

 Initiativsag - Genbesættelse af stillinger på plejecentre (B)

Lukket punkt

4.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top