Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01-01-2020 - 31-03-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

24/2

  Januar

27/1 27/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Anmodning om orlov fra byrådet (B)

3.

 Budgetopfølgning 1 for 2020 - samlet opfølgning (B)

4.

 Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 -samlet (O)

5.

 Slagelse Boligselskab, minihelhedsplan for afdeling 2 på Marievej/Vestergade i Slagelse (B)

6.

 Slagelse Boligselskab, minihelhedsplan for afd. 25 på Bredahlsgade i Slagelse (B)

7.

 Bisserup Vinterbadere søger om mellemfinansiering i forbindelse med opførsel af sauna (B)

8.

 Anlægsbevilling Slagelse Posthus Etape 2 (B)

9.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2020 - Veje og Trafik (B)

10.

 Frigivelse af anlægsbevilling: Toiletter - skoler (B)

11.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. etablering af vejadgang i erhvervsområdet Japanvej i Slagelse (B)

12.

 Godkendelse af takster for spildevand 2020 (B)

13.

 Godkendelse af SK Vand A/S´s takster for drikkevand for 2020 (B)

14.

 Endelig vedtagelse - Stibjerg Huse/Knivkær, 4220 - Kloakering af sommerhusområder (B)

15.

 Sammenlægning af Børnehuset Loppen og Strandvejens Børnehus (B)

16.

 Røgfrie legepladser (B)

17.

 Initiativsag - Udvalget for Bæredygtig Udvikling og Grøn Omstiling (B)

18.

 Initiativsag - Midlertidige pladser på plejecentre til (multi)syge borgere (B)

Lukket punkt

19.

 Slagelse Kommunes stillingtagen til Movias udbud af kørsel på 9 buslinjer (B)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Ansøgning om lån fra foreningen Storebælt vinterbadere (B)

3.

 Endelig vedtagelse af ændringer af lokalplan 48 - Rude Lokalcenter med tilhørende kommuneplantillæg nr. 32 (B)

4.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1222, Boliger og kontorer ved Østerbro i Slagelse, samt kommuneplantillæg 29 til Kommuneplan 2017 (B)

5.

 Forslag til Lokalplan 1213 Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

6.

 Forslag til Lokalplan 1227, Daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse, med kommuneplantillæg nr. 38 (B)

7.

 Forslag til ophævelse af lokalplan 1085 Erhvervsområde Nordre Ringgade - Bakkevej, Slagelse Øst (B)

8.

 Næsby Strand digeprojekt - ekspropriationsbeslutning (B)

9.

 Ændringer af bådpladsvilkår i Korsør Lystbådehavn (B)

10.

 Indkøbspolitik 2020 (B)

11.

 Anlægsbevilling - Etape 1B Strukturplan for Tidselbjerg (B)

12.

 Vedtagelse af ny Børne- og Ungepolitik (B)

13.

 Orientering om afsendte dokumenter til Ankestyrelsen vedr. køb og videresalg af DSB-grund (O)

14.

 Udpegning til Skatteankenævn (B)

15.

 Udpegning til Vurderingsankenævn (B)

16.

 Initiativsag - Situationen på børne- og ungeområdet (B)

17.

 Initiativsag - Klimavenlige energirenoveringer (B)

18.

 Initiativsag - Hjemløses ophold på hotel i mere end 6 uger (B)

Lukket punkt

19.

 Beredskabssamarbejde med Sorø Kommune (B)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af referat (B)

21.

 Initiativsag - Politik for vandløbsområdet (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

21.

 Initiativsag - Politik for vandløbsområdet (B)

    Til top