Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds- og Omsorgsudvalget

Oversigt for perioden: 01-04-2013 - 30-06-2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

26/6 3/6

  Maj

2/5

  April

15/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Navn til det nye plejecenter på Rosenkildevej (B)

3.

 Budget 2014-2017 (B)

4.

 Model for udmøntning af innovationspuljen (B)

5.

 Fremtidig madproduktion på plejecentre (B)

6.

 Orienteringspunkter 2013 (O)

7.

 Masterplan 2013 - Sundheds og Omsorgsudvalget (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Godkendelse og prioritering af anlægsønsker til budget 2014-2017 (B)

3.

 Budgetopfølgning - ultimo april 2013 (B)

4.

 Beslutning om plan for rehabiliteringstilbud (B)

5.

 Indstillingsgruppe til navnekonkurrencen om navn til det nye plejecenter, Slagelse By (B)

6.

 Rammeaftale 2014 (B)

7.

 Beslutning om vedtægtsændringer for brugerrådene og procedure for godkendelse(O/B)

8.

 Budget 2014 - Revideret model til demografiregulering (O)

9.

 Overslag over færdiggørelse af motionsoasen i Stenstuegade i Slagelse (O)

10.

 Orienteringspunkter 2013 (O)

11.

 Masterplan 2013 - Sundheds og Omsorgsudvalget (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2014-2017 (B)

3.

 Politikker og strategier indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets politikområde (B)

4.

 Godkendelse af oplæg til proces og procedure for valg til Ældrerådet i oktober 2013. (B)

5.

 Høring om Udkast til praksisplan for speciallæger - Region Sjælland (B)

6.

 Orientering om evaluering af projekt "Tilbud til borgere med kronisk sygdom" (O)

7.

 Beslutning om høring af plan for rehabiliteringstilbud (B)

8.

 Innovationsmodel i Center for Sundhed og Omsorg (B)

9.

 Navn til det nye plejecenter Slagelse By (B)

10.

 Diverse sager vedr. sociale og socialøkonomiske virksomheder (D)

11.

 Orientering om projekt Teen Move (O)

12.

 Orientering om uanmeldt tilsyn 2012-2013 i plejehjem og plejeboliger. (E)

13.

 Orientering om det samlede tilsyn 2012 på plejehjem og i plejeboliger (O)

14.

 Orienteringspunkter 2013 (O)

15.

 Masterplan 2013 - Sundheds- og Omsorgsudvalget (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Anlægsregnskaber Motionsoaser (B)

3.

 Regnskab 2012 samt overførsel til 2013 (B)

4.

 Udvalgsrapportering - ultimo februar 2013 (B)

5.

 Tids- og procesplan for budget 2014-2017 (B)

6.

 Budget 2013 - Oversigt over puljer (D)

7.

 Udmøntning af anlægsbudget 2014-2017 (D)

8.

 Godkendelse af samarbejdsaftale med Frivilligcenter (B)

9.

 Turnusanalyse på ældreområdet - bygningsmassen (B)

10.

 Oversigt over antal borgere og ledige plejeboliger ved flytning til nyt plejecenter på Rosenkildevej (O)

11.

 Orientering om Sag om Borgerservice i fremtiden (O)

12.

 Udmøntning af Økonomiaftalen 2013 - forebyggelsespakker (B)

13.

 Orienteringspunkter 2013 (O)

14.

 Masterplan 2013 - Sundheds og Omsorgsudvalget (B)

    Til top