Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicap- og Psykiatriudvalget)

Mødeoversigt: Handicap- og Psykiatriudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2016 - 31-12-2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

5/12 7/11 3/10

  Sep - Aug - Jul

5/9 10/8

  Jun - Maj - Apr

6/6 2/5 4/4

  Mar - Feb - Jan

29/2 27/1 4/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Månedlig rapportering på Myndighed for Handicap og Psykiatri pr. ultimo oktober 2016 (E)

3.

 Godkendelse af takster 2017 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

4.

 Tilsynstakst 2017 for driftsorienteret tilsyn (B)

5.

 Udsættelse af revision af Handicappolitik, Udsattepolitik og Sindslidendepolitik (B)

6.

 Meddelelser (O)

7.

 Eventuelt (O)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 Handicap- og Psykiatriudvalget (E)

3.

 Borgerrettet kørsel (O)

4.

 Politisk kalender 2017 (B)

5.

 Meddelelser (O)

6.

 Eventuelt (O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Månedlig rapportering på Myndighed for Handicap og Psykiatri pr. ultimo august 2016 (E)

3.

 Anlægsregnskab for etablering af centeradministration og salg af 2 ejendomme (B)

4.

 Omplacering af bevillinger - ved ændring af ordningen "85 Job med løntilskud" (B)

5.

 Status på processen for placering af et dagtilbud for Handicap og Psykiatri på Tårnborg Skole (O)

6.

 Analyser af udgifter og takster på det specialiserede socialområde ved KORA (O)

7.

 Meddelelser (O)

8.

 Eventuelt (O)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Tema: Modeller for boligbetaling og husleje (O)

3.

 Månedlig rapportering på Myndighed for Handicap og Psykiatri pr. ultimo juli 2016 (E)

4.

 Projektansøgning vedr. etablering af midlertidigt nødovernatningstilbud (B)

5.

 Genopførsel af pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften (B)

6.

 Drøftelse af udkast til Ejendomsstrategisk udviklingsplan (D)

7.

 Meddelelser (O)

8.

 Eventuelt (O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning ultimo juni 2016 - Handicap- og Psykiatriudvalget (B)

3.

 Godkendelse af Rammeaftalen 2017 (B)

4.

 Undersøgelse af "Anden ledsagelse" (B)

5.

 Etablering af skæve boliger (D)

6.

 Nedlæggelse botilbuddet Fasanvænget ved Autisme Center Vestsjælland (E)

7.

 Meddelelser (O)

8.

 Eventuelt (O)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Månedlig rapportering på Myndighed for Handicap og Psykiatri pr. ultimo april 2016 (E)

3.

 Godkendelse af regnskab og skema C for 13 boliger og servicearealer, Solgården II, Slagelse (B)

4.

 Tilsyn på virksomhederne i 2015 (O)

5.

 Handleplan vedrørende nedbringelse af magtanvendelser (version 2) 2016-2017 (B)

6.

 Magtanvendelser i 1. kvartal 2016 (O)

7.

 Årsrapport 2015 fra Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte (O)

8.

 Muligheder for placering af dagtilbud for Handicap & Psykiatri på Tårnborg Skole (O)

9.

 Drøftelse af etablering af skæve boliger (D)

10.

 Meddelelser (O)

11.

 Eventuelt (O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2016 for Handicap- og Psykiatriudvalget (B)

3.

 Projekt Ressourcer i spil - bliv agent i eget liv (B)

4.

 Meddelelser (O)

5.

 Eventuelt (O)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Månedlig rapportering på Myndighed for Handicap og Psykiatri pr. ultimo februar 2016 (E)

3.

 Status på bygningsdrift (O)

4.

 Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger (B)

5.

 Opdatering af kompetenceplanen (B)

6.

 Magtanvendelser 2015 Årsrapportering (O)

7.

 Boplacering af integrationsflygtninge i Slagelse Kommune (O)

8.

 Slagelse Open - Projekt for udviklingshæmmede i almenidrætten (O)

9.

 Meddelelser (O)

10.

 Eventuelt (O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Regnskabsresultat for 2015 og overførsel til 2016 (B)

3.

 Udviklingsaftale 2016 (B)

4.

 Afregningsmetode ved aflastningstilbud til børn, unge og voksne med handicap (B)

5.

 Deponering ved indgåelse af lejemål til VASAC på Industrivej 5 i Slagelse (B)

6.

 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (B)

7.

 Meddelelser (O)

8.

 Eventuelt (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning primo 2016 på Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug (B)

3.

 Orientering om udvalgets pulje til egne aktiviteter (O)

4.

 Tilrettet model for den Velfærdsteknologiske Investeringsbank (B)

5.

 Eventuelt (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Nødovernatning (B)

3.

 Magtanvendelser 2.- 3. kvartal 2015 (O)

4.

 Ankestyrelsens praksiundersøgelse november 2015 (O)

5.

 Orientering om Job med løntilskud (O)

6.

 Meddelelser (O)

7.

 Eventuelt (O)

    Til top