Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2020 - 31-12-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

2/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

434.

 Godkendelse af dagsorden (B)

435.

 Task Force - drøftelse af input til den videre proces (D)

436.

 Genoptaget - drøftelse af specialundervisningsområdet (D)

437.

 Budget 2021 - punkter vedrørende Børne- og Ungeudvalgets område (D)

438.

 Budgetopfølgning 4 2020 - Børne- og Ungeudvalget (B)

439.

 Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde (B)

440.

 Evaluering af tilskud til specialefterskoler (B)

441.

 Prøvehandlinger på klubområdet (B)

442.

 Jonslunden - opfølgning på licitation (B)

443.

 Kapacitet på dagtilbudsområdet 2020 (O)

444.

 Status på ungeindsatsen (E)

445.

 Orientering om tilbud og indsatser målrettet unge (O)

446.

 Opfølgning på henvendelse til Slagelse Kommune fra 42 familier (D)

447.

 Håndtering af borgerhenvendelser (D)

448.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

449.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

450.

 Pressemeddelelser (B)

451.

 Godkendelse af referat (B)

Lukket punkt

452.

 Drøftelse af læringspunkter fra konkret børnesag (D)

    Til top