Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

11/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

293.

 Godkendelse af dagsorden (B)

294.

 Opfølgning pr. oktober 2019 - Specialundervisning Skole & Børn og Familie (E)

295.

 Opfølgning på VIVE benchmarkanalyse 2018 - Det specialiserede børne- og ungeområde (O)

296.

 Høring om udkast til ny Børne- og Ungepolitik (B)

297.

 Udpegning af indsatsområder i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune (B)

298.

 Retningslinjer for tilskud til pasning af egne børn (B)

299.

 Børnehuset Nord - planer i forbindelse med udviklingsplan for Ringparken (E)

300.

 Prøvehandlinger under Børne- og Ungeudvalget (O)

301.

 Status vedr. ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover i 3. kvartal 2019 (O)

302.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

303.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

304.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

305.

 Pressemeddelelser (B)

306.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top