Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Forebyggelses- og Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Forebyggelses- og Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

5/11 5/11

  Oktober

1/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Udpegning af indsatsområder i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune (B)

3.

 Anvendelse af tomme plejeboliger - Solbakken og Smedegade Hus D (B)

4.

 Godkendelse af forslag til bekæmpelse af ensomhed efter høringsrunde (B)

5.

 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2020 (B)

6.

 Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2020 (B)

7.

 Demenshandleplan 1. udkast (B)

8.

 Medarbejdernes oplevelse af det nye omsorgssystem CURA (O)

9.

 Ansættelse af unge mellem 13-17 år i fritidsjob på kommunens plejecentre (O)

10.

 Virtuel genoptræning - status (O)

11.

 Orienteringspunkter (O)

12.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

13.

 Status - Etablering af Sundhedshus i Slagelse by (O)

Lukket punkt

14.

 Godkendelse af referat (B)

15.

 Initiativsag - Forebyggelse af urinvejsinfektioner hos ældre (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

15.

 Initiativsag - Forebyggelse af urinvejsinfektioner hos ældre (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Frigivelse af anlægsmidler - Træningsfaciliteter på Blomstergården (B)

3.

 Udmøntning af resterende midler i 2019 for Budgetaftalens punkt 18 (B)

4.

 Udmøntning af midler i den generelle forebyggelsespulje jf. budgetaftalen 2019-2022 (D)

5.

 Anvendelse af plejeboliger - Solbakken og Smedegade Hus D (B)

6.

 Forebyggelse af knogleskørhed (B)

7.

 Orienteringspunkter (B)

8.

 Pressemeddelelser (B)

9.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top