Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Forebyggelses- og Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Forebyggelses- og Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01-07-2020 - 30-09-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

11/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 3 - Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

3.

 Opfølgning på budgetaftale 2019-2023 - Plejebehov på øerne (D)

4.

 Korsør Hospice - Scenarie for etablering (B)

5.

 Godkendelse af procesplan for bevægelse i dagtilbud og skoler (B, E)

6.

 Tildelingsmodel til §18 midler (B)

7.

 Natbemanding på plejecentre (B)

8.

 Initiativsag - Bemanding på kommunens plejecentre (B)

9.

 Kompetenceplan 2020 (B)

10.

 Fordeling af midler fra Forebyggelsespulje jf. punkt 19 i Budgetaftale 2019-2022 (B)

11.

 Covid-19 indflydelse på brugen af §18-midler og værdighedsmidler til Ensomme ældre (O)

12.

 Opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården (O)

13.

 Orienteringspunkter (O)

14.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top