Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Forebyggelses- og Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Forebyggelses- og Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2020 - 31-03-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Drøftelse af dialogmøder og politiske topmøder i 2019 (D)

3.

 Fastlæggelse af udvalgets mødeaktivitet 2020 (B)

4.

 Anvendelse af Værdighedsmidler i 2020 (B)

5.

 Løn til SSA-elever over 25 år under uddannelse (B)

6.

 Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2020 (B)

7.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2020 efter høring (B)

8.

 Demenshandleplan (B)

9.

 Ensomme ældre 2020 (B)

10.

 Servicepakker på plejecentre 2020 (B)

11.

 Forebyggelse af urinvejsinfektioner hos ældre (O)

12.

 Orienteringspunkter (O)

13.

 Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem 2020 (B)

Lukket punkt

14.

 Beslutning om udmøntning af 0,7% effektivisering pr. år fra 2020 (B)

Lukket punkt

15.

 Budget 2020 (B)

Lukket punkt

16.

 Status - Sundhedshus Slagelse by (O)

Lukket punkt

17.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top