Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget)

Mødeoversigt: Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Oversigt for perioden: 01-07-2020 - 30-09-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

11/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kompetenceplan 2020 (B)

3.

 Opsamling på høring af forslag til revideret Ø-politik (B)

4.

 Genoptaget - Anmodning om opstart af lokalplan for nyt parkeringsområde ved Campus Slagelse på Sdr. Stationsvej/Løvegade (B)

5.

 Forslag til lokalplan 1224, Udvikling af Museet ved Trelleborg, og tilhørende miljøscreening (B)

6.

 Forslag til Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

7.

 Forslag til Lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

8.

 Endelig vedtagelse af Ophævelse af Lokalplan 1085 Erhvervsområde Nordre Ringgade - Bakkevej, Slagelse øst samt Kommuneplantillæg nr. 41 til Kommuneplan 2017(B)

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 129A, Lysehøj - Boligområde syd for Musholmparken, samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 (B)

10.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1227 - daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse (B)

11.

 Ansøgning om byfornyelsesstøtte til istandsættelse fra Ydun Forsamlingshus (B)

12.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet MILJØ (B)

13.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet ENERGI OG TEKNIK (B)

14.

 Parkeringsnormer, Slagelse Bymidte - forslag til ændring (B)

15.

 Tidselbjerget, etape 2 - status på planlægningen (O)

16.

 Renovering af Træskogården, Slagelse - idéskitse til orientering (O)

17.

 Renovering af Fisketorvet, Slagelse - idéskitse til orientering (O)

18.

 Budgetopfølgning 3 for 2020 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B)

19.

 Aftale om grundvandsbeskyttelse (B)

20.

 Disponering af anlægsmidler til bæredygtighedsstrategien (B)

21.

 Orientering fra Udvalgsmedlemmer og Administrationen (O)

22.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

23.

 Kondemnering af ejendom (B)

Lukket punkt

24.

 Gørtlergården og Rådhuspladsen, mulighedsstudie til orientering (O)

Lukket punkt

25.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top