Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget)

Mødeoversigt: Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Oversigt for perioden: 01-01-2020 - 31-03-2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

13/1 13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Behandling af forslag til den revidere Ø-politik (B)

3.

 Dialog med lokalrådene (D)

4.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan for tæt-lav boligbebyggelse i Højbjergparken (B)

5.

 Forslag til Lokalplan 1213 Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

6.

 Forslag til Lokalplan 1227, Daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse, med kommuneplantillæg nr. 38 (B)

7.

 Forslag til ophævelse af lokalplan 1085 Erhvervsområde Nordre Ringgade - Bakkevej, Slagelse Øst (B)

8.

 Endelig vedtagelse af ændringer af lokalplan 48 - Rude Lokalcenter med tilhørende kommuneplantillæg nr. 32 (B)

9.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1222, Boliger og kontorer ved Østerbro i Slagelse, samt kommuneplantillæg 29 til Kommuneplan 2017 (B)

10.

 Prioritering af byfornyelsesindsatsen i Slagelse Kommune (B)

11.

 Tilflytterbolig (B)

12.

 Anlægsbevilling og prioritering af udviklingstiltag på strande i 2020 (B)

13.

 Nordskoven - igangsætning af kommuneplantillæg (B)

14.

 Tillæg 3 til spildevandsplan 2019 - Snekkerup (B)

15.

 Tillæg 4 til spildevandsplan 2019 - Hejninge og Næsby ved Stranden (B)

16.

 Næsby Strand digeprojekt - ekspropriationsbeslutning (B)

17.

 Status på højvandssikring af Skælskør (O)

18.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

19.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

20.

 Behandling af sag vedr. ejendommen Lundby Byvej 38 i Skælskør (B)

Lukket punkt

21.

 Godkendelse af referat (B)

22.

 Projektforslag jf. varmeforsyningsloven for Hashøj Kraftvarmeforsyning (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

22.

 Projektforslag jf. varmeforsyningsloven for Hashøj Kraftvarmeforsyning (B)

    Til top