Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Kultur- og Fritidsudvalget)

Mødeoversigt: Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt for perioden: 01-10-2019 - 31-12-2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

3/12

  November

5/11

  Oktober

1/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2015 2014 2013 2012
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4 for 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget (B)

3.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020-23 - Kultur- og Fritidsudvalget (D)

4.

 Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

5.

 Korsør Cable Park - Tilskud til permanent kabelbane ved Halsskov Færgehavn (B)

6.

 Selvejende haller - driftstilskud og drifts- og samarbejdsaftale for 2020 (B)

7.

 Samarbejdsaftale mellem Slagelse Kommune og Parasport Danmark (B)

8.

 Budget 2020 - Folkeoplysningsområdet (B)

9.

 Beslutning om fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2020 (B)

10.

 Eliteboard - Fordeling af midler til prioriterede idrætter 2020 (B)

11.

 Puljen til kulturelle formål - overblik over ansøgninger om driftstilskud 2020 (E)

12.

 Driftstilskud 2020: Korsør Kunstforening (B)

13.

 Driftstilskud 2020: Musicalscenen (B)

14.

 Driftstilskud 2020: Nærradio Korsør (B)

15.

 Driftstilskud 2020: Skælskør Billedskole (B)

16.

 Driftstilskud 2020: Skælskør Marinegarde (B)

17.

 Driftstilskud 2020: Slagelse Garden (B)

18.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (O)

19.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

20.

 Emner til pressen (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Udpegning af indsatsområder i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune (B)

3.

 Regnskaber for kulturinstitutioner, der modtog tilskud over 500.000 kr. i 2018 (O)

4.

 Faste driftstilskud til kulturinstitutioner i 2020 (B)

5.

 Guldagergaard - Samarbejdsaftale 2020-2022 (B)

6.

 Unge som (med)skabere (B)

7.

 Egnsteater - etablering i Slagelse Kommune (B)

8.

 Pulje til markedsføring og synliggørelse af kommunen gennem events 2020 - kulturområdet (B)

9.

 Fremtidig anvendelse af Skælskør Rådhus - efter møde med forslagsstillere (B)

10.

 Afregning af tilskud for 2018 - aftenskolerne (B)

11.

 Prioritering af indsatser fra Facilitetsplanen (E)

12.

 Syd-Vestsjællands Jagtforening - Ansøgning om tilskud til ny sportingbane (B)

13.

 Ændring af retningslinjer for puljer (B)

14.

 Udmøntning af budgetaftalens punkt 36 - 2020 (B)

15.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (O)

16.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

17.

 Emner til pressen (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Overblik over og baggrund for puljer på fritidsområdet (D)

3.

 Vedligeholdelsesplaner i selvejende haller (O)

4.

 Unge som (med)skabere (B)

5.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om folkebibliotekernes betydning (B)

6.

 Antvorskovudvalget - Udvikling og formidling af Antvorskov Klosterruin - Kommissorium (B)

7.

 Åbningstid på Skælskør Bibliotek (B)

8.

 Egnsteater - principbeslutning om etablering af egnsteater i Slagelse Kommune (B)

9.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (O)

10.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

11.

 Emner til pressen (B)

    Til top