Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- og Miljøudvalget)

Mødeoversigt: Teknik- og Miljøudvalget

Oversigt for perioden: 01-07-2012 - 30-09-2012

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

30/8 28/8 20/8 6/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Dagrenovation - Udbud 2013

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Regulativ for jord som affald

3.

 Kongsmark Strand - Ekspropriation - Valg af politisk repræsentant

4.

 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser - private husstande

5.

 Skovrejsning - orientering om status

6.

 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Slotsgade 53 i Slagelse

7.

 Politisk årshjul 2012 - Teknik- og Miljøudvalget

8.

 Anlægsregnskaber - Teknik og Miljø 2012

9.

 Frigivelse - EBF og Projekt ELENA

10.

 Orientering om status for arbejdet med forskønnelse af Skælskør bymidte

11.

 Storebæltsvej 4200 - Klage over støj fra nødparkeringsplads

12.

 Status: PCB screening af bygninger

13.

 Kommuneplan 2013 - Oplæg til forslag til retningslinjer for temaerne: Landbrug og vand

14.

 Kommuneplantillæg nr. 15 - stiplan

15.

 Pressemeddelelser

16.

 Meddelelser

17.

 Anmodning om optagelse af sag om vandløbsvedligeholdelse

Lukket punkt

18.

 Dagrenovation - Udbud 2013

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Budget 2013 - Besparelseskatalog

3.

 Færgedrift - Finansiering af model A

4.

 Afløserfærge - Omø og Agersø

5.

 Meddelelser

6.

 Pressemeddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Jagt i kommunale skove

3.

 Høring af handlingsplan for bosætning

4.

 Oprettelse af Grundvandsråd

5.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandværker 2012

6.

 Erstatningsopgørelse ved vandløbsrestaurering

7.

 Højvandssikring Korsør

8.

 Revideret miljøgodkendelse til Kirke-stillinge & Omegns Jagtforening

9.

 Orientering om vandløbsrestaureringer

10.

 Orientering om design af naturinventar

11.

 Orientering, status for udførte naturprojekter i Slagelse Kommune 2007-2012

12.

 Erhvervsaffaldsgebyr - administrationspraksis (fritagelse for administrationsgebyr) - 2012

13.

 Energirådgivning til borgere

14.

 Politisk årshjul 2012 - Teknik- og Miljøudvalget

15.

 Undersøgelse af spildevandsforholdene i kolonihaverne

16.

 Kolonihaver

17.

 Rådhuspladsen 4200 - Betalingsparkering

18.

 Det strategiske vejnet - høring

19.

 Ny struktur på trafiksikkerheden i Danmark

20.

 Stadionvej 4200 - Ændring af vejnavn til Fælledvej

21.

 Lodshusvej 4230 - nyt vejnavn til sidevejen

22.

 Kinavej / Japanvej / Korsørvej 4200 - navngivning af ny vej

23.

 Korsørvej - anlæg af ny rundkørsel og ny adgangsvej til Kinavej/Japanvej

24.

 Busplan 2013

25.

 Orientering om anvendelse af OB-belægning på boligveje

26.

 Fremtidig færgedrift

27.

 Kommunal vandhandleplan

28.

 Meddelelser

29.

 Pressemeddelelser

Lukket punkt

30.

 Dagrenovation - Udbud 2013

31.

 Mirabellestien - orientering om ekspropriationsdom

    Til top